Gedicht Ria Riksten

Even voorstellen

Mijn naam is: Ria Riksten-Brouwer. Ik woon in Groningen, al mijn hele leven. Ik ben sinds elf jaar alleen en heb vier kinderen en negen kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn: dieren, natuur en schrijven. Mijn derde bundel: ‘Als een bloem in Gods tuin,’ komt deze maand uit.


Als kind werd ik door mijn moeder meegenomen naar het Leger des Heils en daar ben ik ook tot bekering gekomen. Later kwam ik in aanraking met een Evangelische gemeente, en daar ben ik nu, na ruim veertig jaar nog steeds actief. Zo interview ik mensen voor ons maandblad en een paar weken geleden ben ik gekozen als de nieuwe columnist. Verder worden er ook sinds kort, gedichtjes van mij op kaarten en e-cards geplaatst. Je kunt wel zeggen, dat voor mij in dit nieuwe jaar alles in een stroomversnelling is gekomen!


Gedichten schrijven is mijn passie en ik was op zoek naar een mogelijkheid om er wat meer mee te gaan doen, temeer, omdat ik bijna dagelijks schrijf en er veel gedichten (nog) ongelezen liggen. Na wat zoeken kwam ik deze site tegen. Hij sprak mij aan en ik nam contact op. Het was meteen een prettig contact, dat tot resultaat had, dat ik elke maand een themagedicht ga schrijven, waar ik inmiddels al mee ben begonnen.

Dit is, waar het mij om gaat, en waar ik voor schrijf, dat mensen door mijn gedichten bemoedigd- en opgebouwd worden in hun geloof.


Ik hoop en reken op een prettige samenwerking en mijn wens is, dat deze site voor velen tot zegen zal zijn.


Ik wens u veel lees plezier.

Ria Riksten 


Overname van een gedicht, alleen met schriftelijke toestemming. Stuur hiervoor een mail naar  info@aresko.nl

Auteur: Ria Riksten-Brouwer
Datum gemaakt: 20-12-2022
Versie: 18
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?

Wereldleed

 Ik zou iets willen doen aan al het leed
van de talloos velen,
die niet net als wij
in de welvaart delen.

Ik zou iets willen geven aan dat kind,
’t liefste nog aan velen,
die niet als de onze
onbekommerd spelen.

‘k Zou iets willen doen voor dieren,
om hun lot te keren.
Zij, die o zo dikwijls
alle zorg ontberen.

Ik zou graag heel veel willen doen
aan onrecht en aan pijn.
Maar ‘k heb intussen wél ontdekt,
’t begint vaak in het klein …

© Maria Riksten-Brouwer

Kerst

Mensen zoeken, mensen vragen

naar de zin van het leven.

Terwijl tweeduizend jaar terug,

reeds het antwoord werd geggeven:

Jezus, de allerhoogste Heer

opent voor ons de hemel weer! 


© Maria Riksten-Brouwer


Nieuwjaar

Een heel nieuw jaar, vol van onzekerheden.

Ook voor dít jaar wordt heel veel weer gebeden.

Het is nu nog een onbeschreven blad,

een blanco cheque, een onontgonnen pad.

En wat ons wacht, dat is nog niet bekend.

Of je soms down, of toch heel happy bent …

 

Dit nieuwe jaar, zal net als in ’t verleden,

weer vól zijn van Gods moog’lijkheden!


Herfst

Het is weer herfst, ‘k zie goud-geel bruine kleuren.

Een paarse gloed verschijnt hier op de hei.

Het bos, weer vol van prikkelende geuren,

zo eigen aan dit nieuwe jaargetij!

De blaadjes dwarr’len langzaam van de bomen,

voorzichtig, op het ritme van de wind.

‘k Zie, wolken die nu langzaam op gaan komen,

dreigend en wat bleek en grauw getint.

En waar de zomer met zijn warme kleuren,

aan mens en dier steeds zóveel  vreugde geeft,

valt hier ook duidelijk weer te bespeuren,

dat dit toch ook z’n eigen charme heeft.

 

Het is zó mooi, wat God ons hier weer geeft!

 

Maria-Riksten Brouwer