Fijn u weer te ontmoeten.

  Voor vragen, opmerkingen - info@aresko.nl

   Bijgewerkt: 29 - 12 - 2021

  We denken na over:

  Jaartje uit… jaartje erbij…?

  • Wij wensen jullie een rijk gezegend 2022 toe.
  • Ook bedanken wij u voor meeleven, in welke  vorm dan ook.
  • Het doet ons goed om Gods kinderen beter te leren kennen. 

  “Laat de Almachtige God je schat zijn. Maak Hém tot het kostbaarste wat je hebt. Dan zul je van God genieten. Dan zul je Hem weer kunnen aankijken. Als je dan tot Hem bidt, zal Hij je antwoorden. Dan zul je doen wat je Hem hebt beloofd. Je zal altijd de goede beslissingen nemen. Gods licht zal altijd op je schijnen. Als mensen je vernederen, zul je zeggen: "Ik zal weer opstaan!" Als ze je voor schut zetten, komt Hij je helpen. Als jij voor schuldige mensen opkomt, zal Hij zelfs hén redden. Hij zal naar je luisteren, omdat je Hem dient” Job 22:25-30 BB.

  Zijn we al gewend geraakt aan het onzekere leven? Kunnen we al beter omgaan met alle plannen die mislukt zijn? En hoe is het met onze veerkracht? Hoe zeker zien we het komende jaar tegemoet?  Mens nog aan toe, wat een vragen zeg. Tja, maar dat roept deze tijd toch op als je om je heen kijkt. Alles lijkt op losse schroeven te staan. Welke tijd gaan wij eigenlijk tegemoet?

  Moeilijkheden zijn er om te overwinnen, zo klinkt een gezegde. Maar hebben we voldoende ‘geestkracht’ om dit alles het hoofd te bieden? Er zijn veel mensen die het bijna niet meer aankunnen. Van alle kanten zien de machten naar ons om, want zo merk ik, we zijn steeds meer hun speelbal geworden.

  In hoeverre willen wij ‘bereid zijn’, om met een Bijbels oog naar de toekomst te kijken? Want dat dit nodig is, is mij meer dan duidelijk. En de vraag die ik mijzelf wil stellen is deze: ‘Ben ik een man van gisteren of een man van de toekomst’? Gelukkig kan ik scheiding maken tussen heden en toekomst en daaruit groeit een volwassen bereidheid om naar de toekomst te kijken. Ook ben ik bereid om het leven te aanvaarden zoals het elke dag tot mij komt.

  Maar kan ik ook ‘bereid zijn’ tot het maken van zorgen om deze vervolgens door te geven, aan Hem die zegt dat ik dit maar op Hem moet werpen. Weten wij wat ‘werpen’ wil zeggen; ‘Dat is, iets zichtbaar loslaten’. Iets uit je leven wegdoen om er vervolgens geen relatie meer mee te hebben. Ik mag best het ‘oude heden’ verwaarlozen, om een beter mens in de toekomst te zijn. Want heel vaak eigenlijk veel te vaak, heeft het heden kans gezien om mijn dag, mijn leven te vergallen.

  Moet ik bereid zijn om alles wat een ander denkt van God ontvangen te hebben, deel te laten worden van mijn levens-toekomst? Ja ik weet het; “De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed” 2 Korintiërs 4:17 BB. Maar lijkt het ‘bereid zijn’ op het genieten van een mooie dag en dan de nacht als een dauw over je heen te laten gaan, om morgen weer van de zon te genieten?

  Het woord ‘Bereid zijn’, is niets anders dan keuzes maken in dat wat op ons levenspad komt. Er kan ons heel veel worden aangeboden en de keuze zou moeten vallen op dat, waarvan we weten dat het van God komt. Leven wij dan in het ‘bereid zijn’ om te; “Houden van je Heer en God met je hele hart en je hele ziel en alles wat je hebt en je hele verstand. En houd ook net zoveel van je broeders als van jezelf” Lucas 10:27 BB.

  Dat zullen we moeten aanvaarden, en ‘bereid zijn’, om te leren begrijpen dat wat van God komt. Krijgt dan het woord ‘bereid zijn’, de lading van; “Als u zegt een christen te zijn, maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf iets wijs. Uw godsdienst heeft niets te betekenen” Jakobus 1:26 HTB.

  “God liefhebben en je naaste als jezelf”? Maar wat, als je geen eigenliefde kent, geen waardering voor jezelf hebt, hoe bekaaid komt je naaste er dan vanaf? Is het daarom dat er zo weinig ‘bereid zijn’ is om elkaar bij het kruis van Jezus te ontmoeten en zo veel bij de koffiepot? En ben je ook bereid dit te aanvaarden zodat God je echt kan roepen en dat ook echt verstaat als de Stem van God?

  Wat vonden wij trouwens van Gods ‘Bereid zijn’, om De Zoon, let wel Zijn enige zoon, voor onze zonden te laten sterven. Wat kan het mooi klinken als we horen dat God zegt: ‘Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven” 2 Korinthiërs 4:18 HTB. Hoe vaak komen we tot de ontdekking dat we nog niet(?) klaar zijn voor de eeuwigheid. Dat het ontbreekt aan ‘bereid zijn’, om God te ontmoeten.

  Wat zijn de bouwstenen voor het nieuwe jaar? Is er iets wat alles te boven gaat wat ver zal uitstijgen bij wat je hier gelezen hebt? Ja, ik weet het dat is, geloof het of niet, maar dat is Geloof!  Daar komt het op aan. Ik kan zo blij worden elke keer weer wanneer ik begrijp, ‘Wie zoekt zal vinden, maar wie vindt begrijpt alles wat ons in de Here Jezus Christus geschonken is. Kunnen onze daden in het geloof de snelheid van de tijd wel bijhouden?

  Het is toch heerlijk dat je ‘bereid mag zijn’, om te kiezen? Dat we ons hart niet zullen verharden, maar ons zullen laten leiden, om in het bijzijn van ons eigen denken ‘bereid zijn’, om het geloof de dienst uit te laten maken in ons leven. Hoe zal een gelovig mens kunnen leven, groeien, God verheerlijken, wanneer de relatie met God wordt gemist?

  Ben ik bereid, ben jij bereidt, zijn we samen bereid of… is de hele gemeente bereidt? Wat zal dat allemaal zichtbaar maken van Gods overwinning, die Jezus behaalde op het rijk der  duisternis? Wat is hierop de beste voorbereiding, wel dat is het ,Bereid zijn’, tot Gebed.

  Is het moeilijk om dit te praktiseren in 2022?

  Wat zal het ons brengen, zal ons geloof groeien, nee… dat zal het niet, maar wel de daden van ons geloof en daar denken we nogal eens verschillend over. De daden laten ons uitgroeien tot volwassen gelovigen. Jezus heeft het wel over kleingelovigen maar dat heeft betrekking op geen resultaat hebben in het geloof.

  Wat kan ons ‘bereid zijn’, voor het nieuwe jaar betekenen. Wat zal het voor aantrekkingskracht laten zien op de ongelovigen? Laten we bidden dat God zal geven, dat wat nodig is voor de verkondiging van het verlossende Woord van God en van de Overwinning van Jezus Christus.

  Voor u geschreven, Fred IJzerman 

  • Voor u geschreven, uw ploeg-genoot Fred IJzerman
  • Dit artikel is Auteursrechtelijk beschermd door: Aresko.nl
  • Hoewel we positief staan bij overname, vinden we het fijn als u contact met ons opneemt.
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?

  Kerst liederen - Nederland Zingt

  Mededelingen

  Bijgewerkt op - zaterdag 26 juni 2021

  Beste lezers en geïnteresseerden,

  Met vriendelijke groet - W. J. Yzm.

  Bedankt W.J. voor al je werk aan deze site.

  =========

  Wilt u naar aanleiding van een studie, meditatie of gedicht, uw getuigenis/verhaal met ons delen, dan stellen we dit op prijs.

  let op deze aandachtspunten 

  • Door uzelf geschreven tekst wat aansluit bij onze doelstelling
  • Geen tekst dat politiek of van seculier religieuze aard is
  • Niet meer dan 1000 woorden
  • Wij plaatsen geen gedichten
  • Geef ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen via uw E-Mail
  • De copyright rechten blijven bij www.Aresko.nl (tenzij het van uw eigen website is)

  Zo kunt u ook anderen bemoedigen met wat God doet in uw leven.

  Onze Doelstelling is:

  • De geloofsbeleving van anderen te ondersteunen doormiddel van Studie, Meditatie, Gedichten en Bemoediging.

   Onze Missie is:

  • Zoveel mogelijk mensen te bereiken met Gods liefde via onze site.
  • We doen ons uiterste best om de site er verzorgd uit te laten zien.
  • Onze dank gaat uit naar God die ons deze bediening heeft toevertrouwd.

   We willen dit werk doen in de geest van Gods Woord:

  Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken Romeinen 1:16 HB.

  • Gebed voor dit werk wordt zeer op prijs gesteld,
  • Wilt u ons werk ondersteunen of heeft u andere vragen –  info@aresko.nl
  • Deze site is gebouwd, wordt onderhouden en steeds verbeterd door - W.J. Yzm

  Hopende u met onze inzet een dienst te bewijzen  - namens het Team - Fred

  E-cards & C-Cards

   Voor Ecards kunt u klikken op:

  www.C-Cards.nl 

  bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer  
  Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.