Fijn u te ontmoeten.

  Verlangen naar God, doet groeien.

   Vragen: Laat het ons weten, zie bij Contact.

   Bijgewerkt: 26 - 04 - 2021

  We denken na over:

   Beste Ploeggenoten

  Nieuw op de site

   Aresko - Blijf je geven aan de Heer

  Aresko - De Grootheid Van God.

  WELKOM OP ARESKO.NL

  Beste Ploeggenoten

  Op deze Site publiceren wij informatie over zaken die ons allemaal aangaan. Vragen over leven of dood zijn de meest belangrijke. Vroeg of laat worden wij ook geconfronteerd met ziekte en sterven of ander ongemak.

  Maar er zijn ook andere vragen over het doel van ons bestaan, waarom we hier rondlopen en hoe alles om ons heen tot stand is gekomen. Bijbels onderbouwde vragen zijn belangrijk voor een goed moraal in ons dagelijks leven. Daarom kiezen wij ervoor om vanuit ons christelijk geloof, leerzame zaken met u te delen. Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan de vraag waarom ons geloof in Jezus Christus zo belangrijk is voor mens en maatschappij.

  Waarom staat hier ‘Ploeggenoten’ boven?

  Wel, we zijn allemaal op reis naar ‘ergens’, wat dit is mag een ieder voor zichzelf uitmaken. In dit hele proces van ontwikkeling zijn we ploeg-genoten van elkaar. Want we hebben meer met elkaar gemeen dan we denken. In zekere zin hebben we elkaar nodig, want hoe kwetsbaar is ons leven?

  Daarom staan we samen te ploegen om de maatschappij mooier beter te maken? Samen te ploegen in deze wereld die zoveel noden kent, het is teveel om hier te benoemen. Wij hebben het er niet beter op gemaakt en de natuur is misschien niet meer door ons te redden. Maar als medemens, als ploeggenoten van elkaar kunnen we samen zoveel meer geven, veel meer dan we ons wellicht nu kunnen beseffen. Maar wees wel bewust van het feit dat je soms veel eerder dan je denkt of wilt, iemand nodig hebt, dan ben je voor kortere of lagere tijd op elkaar aangewezen. Dan ga je al ploegend verder om te ontdekken, hoe je samen verder kunt.

  Dat mag ons gezamenlijk doel zijn. Misschien ben je al een ploeggenoot, iemand die met dezelfde zienswijze als ons in dit leven staat. Ook al kennen we elkaar niet, toch is daar die erkenning naar God de Vader en een herkennen van elkaar in het Licht van Jezus Die de centrale spil van ons aller bestaan is.

  Dan is de medemens zomaar een medewerker je ploeggenoot. Want samen de kar trekker is dan wel zo fijn.

  Een Bijbelgedeelte om alvast mee te 'Ploegen"

  Mijn zoon, luister naar mijn woorden.
  Vergeet nooit wat ik je heb gezegd.
  Verlang ernaar om wijze dingen te horen.
  Verlang ernaar om verstandig te worden.
  Verlang ernaar om wijs te worden
  en verstandige dingen te kunnen zeggen.
  Zoek ernaar alsof het zilver is.
  Zoek ernaar als naar een verborgen schat.
  Want dan zul je begrijpen hoe belangrijk het is
  om diep ontzag voor de Heer te hebben.
  En je zal begrijpen hoe belangrijk het is om God te kennen.

  Spreuken 2:1-5 BB

  Namens uw ploeggenoot, Fred IJzerman

  Dit artikel wordt auteursrechtelijk beschermt door © www/Aresko.nl