Groei en geloof

We leven in een wereld die steeds sneller gaat en steeds meer van ons eist. En de gevolgen van de maatschappelijke tredmolen laat steeds duidelijker haar sporen na! Dat leert ons dat we niet gemaakt zijn voor een dergelijk leven. Want als je vastloopt wie is dan je redder? De dokter de psychiater de pillen de drank de drugs of alternatieve mogelijkheden? Te midden van de vaak door onszelf gecreëerde chaos komen problemen voort die we zelf niet meer kunnen oplossen.

Laten we eerlijk zijn door te constateren dat onze manier van leven niet altijd overstemd met hoe God wil dát we leven. Want als we zouden leven naar Gods wil zag de wereld er heel anders uit. Elk probleem is eigenlijk een aanwijzing dat we in een bepaalt gebied van ons leven niet leven op Gods niveau. God verlangt ernaar dat we in vrede met Hem en met elkaar leven.

David, wist ook dat het leven in deze tegenwoordige wereld niet over rozen ging. Hij heeft een geweldige belofte van Gods trouw ontdekt. “Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt” PSALMEN 55:23. Groei en geloof, is bijzonder boeiend, omdat het alles te maken heeft met jezelf. En daarin wil Hij ons helpen en daagt Hij u en mij uit om Hem te volgen want; “Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem” 1 PETRUS 2:21.

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?

Blijf je geven aan de Heer

Inleiding

Blijf je zelf aan de Heer geven. Wat denkt u, dat heb ik al gedaan één keer is toch voldoende? Ja, dat moet genoeg zijn dat zegt de Bijbel heel duidelijk, dan bent u Zijn kind ook wel Zijn eigendom. Maar in deze studie wil ik de aandacht vragen voor het feit dat op onze reis naar de eeuwigheid er van alles mis kan gaan. Dat begrijpt u als geen ander. Want het zal toch wel eens voorkomen dat u de ‘smalle weg’ een beetje te eng vindt? Dan lijkt het gras ‘op de brede weg’, veel malser, het ‘ruikt lekkerder’ en het is een ‘lust voor het oog’. Wanneer dit onze aandacht trekt gaan we vanzelf onze koers wijzigen dan letten we niet meer op de ‘eigen tuin’ de ‘eigen wijngaard’. Als we geen acht (meer) geven op onze eigen wijngaarde, wat een beeld is van ons geestelijke leven, dan ziet de vijand zijn kans schoon.

“Vangt ons de vossen, de vosjes, de vernielers der wijngaarden; en onze wijngaarden staan in bloei” Hooglied 2:15 Leidse Vert.

Wanneer ons geestelijk leven, in bloei staat, zijn wij blij en krijgen we het gevoel dat het  werk gedaan is. Dat kan leiden tot ver-onachtzaamheid, dan komen de vosjes, de vernielers van geestelijk leven. En dan…? Dan heb je meer werk en misschien hulp nodig om die nare vosjes (lees zonden), uit je leven te verjagen.

Kijk, daar willen we samen bij stil staan, en ontdekken hoe belangrijk het is dat de dagelijks toewijding, ook wel, onze dagelijkse bekeringen, onze aandacht heeft.

Ik wens je een gezegende tijd met deze studie, Fred.

Lees meer