Gods Woord rijkelijk in u

Vol zijn van Gods Woord.

Om maar met de deur in huis te vallen; ‘Hoe doe je dat’? Is het een kwestie van; ‘onder het woord komen’, zoals dit in sommige kerken gezegd wordt. Of elke dag maar gewoon een stuk uit de Bijbel lezen? Wat moet ik doen zodat het Woord van God in mij woont? Een cursus Bijbellezen voor gevorderden volgen?

UITGANGSTEKST: “Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem” Colossenzen 3:16:17 BB.

Mijn ervaring om tot dit doel te komen ziet er heel anders uit.

Voor hen die naar een kerk gingen, hebben meer mee gekregen van de Bijbel. En voor hen die naar een zondagsschool of andere bijbelclubs gingen hebben vaak nog meer kennis. Want je leerde er mooie liedjes en Bijbelteksten. Dat hele proces was voor de meesten wel een feestje, je zag er naar uit, ja vroeger wel te verstaan. De lagere scholen van toen hadden ook een Godsdienstles afgestemd op de kleur van hun kerk. Zo waren er veel mogelijkheden, maar het bezoeken van de catechisatie met een afrondend belijdenis doen van wat de kerk leert was toch altijd het hoogtepunt.

Maar, zo vraag ik mij in alle oprechtheid af, woont Gods Woord dan ook rijkelijk in je? Ik zie dat bij veel jonge mensen de (Huwelijks) Bijbel  stilletjes aan blijft liggen in de boeken kast. Is het de tijdsgeest die ook bij toegewijde gelovigen toe kan slaan met de conclusie; ‘wij zijn zo moe’.

Of zou het niet hebben van een goede relatie met God, hier van invloed kunnen zijn?

Tegen velen die de kerkelijke weg van gehoorzaamheid hebben afgelegd zou ik willen zeggen: ‘Dus nu ben je uitgegroeid, nu weet je alles, je hebt je genoeg ingeleefd in Gods Woord om lastige vraagstukken een geestelijk hoofd te bieden’? O, dat is het werk voor de Herder der kerk. Maar gaat hij ook mee naar je werk en staat hij altijd naast je met parate kennis overal waar jij bent? Nee, je wordt nu geacht om zelf je weg te zoeken in het aardse-verdwaal-land. Een land vol toeters en bellen die ons iets heel anders willen vertellen. En reken erop dat de tegenpartij wel gemotiveerd is om je de verkeerde kant op te wijzen.

Zij komen beslagen ten ijs.

En ik en jij en wij? Als je struikelt, ‘Wie is dan jou barmhartige Samaritaan? Kijk, nu naderen we de kern, dat we vol moeten zijn van Gods Woord. Uit lege bekers kun je niets drinken, maar wel uit volle. Bedenk nu eens wat die barmhartige Samaritaan doet wanneer hij die gewonde medemens ziet liggen.  Hij vraagt niet, ga je ook naar de kerk en zo ja welke kerk? Getuig je ook van je overtuiging en zo ja hoeveel zieltjes heb je dan bij Jezus mogen brengen? We weten dat de Barmhartigheid voorrang kreeg en de daden van deze man totaal ondergeschikt waren, hoe anders had hij de gewonde man, zijn tijd, zijn middelen, zijn rijdier en zijn geld kunnen aanbieden?  Probleemloos werd alles geregeld en zou de hotel eigenaar te kort komen dan zou dat op zijn terugreis betaalt worden. Wat een verhaal wat een les zit hier voor ons allemaal in.

Gods woord woont rijkelijk in ons, dergelijk gedrag zoals hierboven omschreven, moet tot onze standaard uitrusting behoren wanneer we zeggen dat wij Zijn kinderen zijn. Wie in Gods Huis woont die gaat de taal, de gewoontes, de liefde laten spreken door en in hem. Dan ben je Zijn getuige voor elkaar in je eigen stad en voor allen die verre zijn. (Zie Handelingen 1:8)

Je begrijpt dat er werk aan de winkel is voor je de deuren open zet voor het publiek, je familie of op je vakantie adres. Is je kerkelijke opvoeding dan voor niets geweest, welnee je bent juist een bevoorrecht mens wanneer je dit alles met liefde voor God de Vader doorlopen hebt. En trouwens, je mag nooit spugen in de bron waaruit jezelf ook gedronken hebt. Laat dit een les zijn voor ons allemaal. In het Oude Israël had men een beproefde methode om de Wetten en Geboden des Heeren te onderhouden. Lees meer even aandachtig mee en vraag je af of jij hierin zou meegaan als dit de gewoonte zou zijn in de gemeente waar jij nu lid bent.

 • Luister, Israël, de Heer is onze God. De Heer is Eén
 • Houd van Hem met je hele hart, je hele ziel en alles wat je hebt
 • Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer
 • Leer het aan je kinderen
 • Praat er met hen over als je thuis bent
 • als je onderweg bent
 • als je opstaat
 • als je naar bed gaat
 • Bind het als een teken om je pols
 • als een herinnering om je voorhoofd
 • Schrijf het op de deurposten van jullie huizen
 • op de poorten van jullie steden

Zie - Deuteronomium 6:4-9 BB.   

Wat zou ons leven, Gods kerk en de maatschappij er anders uitzien wanneer de kerk hier gehoorzaam aan zou zijn. Nee, de kerk zit niet te wachten op ‘uiterlijk vertoon’, maar op mensen die de liefde van Jezus Christus zó gaan praktiseren dat Gods hart gezien wordt. Dan worden wij ook bé-grepen en die anderen ge-grepen door de machtige liefdevolle genade van God, geopenbaard in het Verlossingswerk van Jezus Christus.

“Het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn (…) Ik geef jullie een nieuwe wet: houd net zoveel van elkaar, als Ik van jullie.  Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn" Johannes 13:34-35 HB; Johannes 15:8 HB.

Dit raakt de kern namelijk dat we, ‘rijkelijk vrucht’ dragen. Hoewel ik me soms afvraag hoe we dit praktisch beleven in kerk en samenleving. Zijn we aan het dwalen en weten we soms de weg niet meer? De kerk hoort rijk aan werken Gods te zijn maar wat ziet de wereld om ons heen hiervan? En wat zien we hier onderling van. We hebben het meer over de slechte dan over de goede dingen van elkaar. We kennen meer roddels dan zegeningen van de ander. Stemt onze liefde voor elkaar dan nog wel met Gods liefde voor ons. Wat ziet de naaste van de onderlinge liefde van hoeveel we van elkaar houden en werkelijk Zijn volgelingen zijn? Vragen wij ons wel eens af wat er nog te verbeteren valt?

We zijn het soms wel van plan merk ik uit de gesprekken en wat geregelder naar de kerk gaan hoort ook bij de top tien van gesneuvelde voornemens. Maar ondanks dit alles blijft God van ons houden en zijn de kansen elke dag weer nieuw. Er is een tekst die ik je zeker niet wil onthouden in deze studie

“Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus” Efeziërs 4:15 NBG.

Oei, ik groei?

Wat bepaalt onze groei in ons geloof? Je kunt je van alles bedenken maar het is en blijft; “ons aan de waarheid houdende”. De Waarheid doet ons groeien. De leugen maakt ons klein maar de waarheid maakt ons groot. Ken jij het gezegde nog: ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel’. De waarheid kent een bijzondere kracht, je kunt erdoor groeien. Maar dan gaat het niet om een geconsumeerde waarheid maar om een gepraktiseerde waarheid. Wanneer dit begrepen wordt weet je ook waarom je niet gegroeid bent in je geloof. Want consumptief zijn we sterker ontwikkeld dan de praktiserende mens. 

In elk opzicht naar Hem toe groeien, ja “in elk opzicht”.

Hoe kan dit, kijkt God dan niet naar mijn zwakheden, ja en nee. Ja, God ziet alles, weet van alles en begrijpt alles. Maar stel dat het daar bij gebleven was, zou er überhaupt dan iets goeds van ons zijn terechtgekomen? Ik denk het niet. Dan was het Offer van Zijn Zoon niet nodig geweest. Maar gelukkig kijkt God anders naar  mijn zwakheden dan wij dit doen. God is ook een vergevend God. En dat schept ruimte aan; ‘onze groei in elk opzicht’. Maar wat is dit ‘in elk opzicht’. We kunnen veel fouten maken die God door het Bloed van het Lam ons wil vergeven. Dus blijft de weg open van God naar ons en omgekeerd. Dit bevestigt God zelf wanneer Jacobus ons schrijft;

“Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt” Jakobus 4:8 NBG.

In elk ‘opzicht’ zegt ook dat je mag naderen, ‘zoals je bent’. En dat is voor ons zo moeilijk, onze trotse harten blokkeren onze toewijding aan God en aan Zijn Waarheid dat ons laat groeien in Hem. De boze wil niet dat wij ‘De heerlijkheid van God weerspiegelen’. Zie 2 Corinthiërs 3:18. Waarheids-leven is niet zomaar even iets van God na bootsen. Maar wij blijven  wel de Kanalen die God wil gebruiken om Zijn liefde bekendheid te geven. Wees daarom niet bang dat de eerste de beste fout je voorgoed aan de schandpaal zal nagelen. Goed, het kan je getuigenis schaden wanneer je niet in het reine komt en de zonde als een blok aan je geestelijke benen mee moet slepen. Wees gerust dat we hier allemaal mee worstelen het is een soort virus waarmee de satan elk wedergeboren kind van God mee achtervolgt.

“Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk een met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die Hem haten. De slechte mensen en de valse leraars zullen steeds slechter worden en velen misleiden; zijzelf worden op hun beurt misleid door satan.

 • Maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd
 • Je weet dat het allemaal  waar is
 • Omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen
 • Wij hebben het jou  immers geleerd
 • Jij hebt van jongs-af aan geleerd
 • Wat er in de Boeken staat
 • Die je het  inzicht geven
 • Hoe je gered kunt worden
 • Door het geloof in Christus Jezus

Zie - 2 Timotheüs 3:12-15 HB.

De globale opdracht is dit; “jij moet blijven groeien in wat je is geleerd”. Zo blijft het Woord van God rijkelijk in ons wonen. Andere wegen zijn er niet. Ja bij de satan die heeft een etalage vol met uitgestalde verleidingen om ons te laten verdwalen in de jungle van deze gecompliceerde maatschappij. Dus kijk niet… maar kijk daar, waar je thuishoort, aanbid dat wat je aanbidden moet, maak groot en verheerlijk dit waardoor jij groeit.

Het Goede Nieuws is dat Jezus’ Offer ons gemaakt heeft tot een nieuwe schepping. Laten we leren om van daaruit te denken te leven en te handelen. We kunnen nog zo verschillend zijn maar in Christus Jezus zijn we wedergeboren tot een levende hoop:

“Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven, dat wij ontvangen zullen.  Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel,  een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en nooit  waardeloos zal worden. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in Zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke  erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het  door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben.  Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld,  zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan  en lang zoveel niet waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om  te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen  kan doorstaan, zal Jezus Christus bij Zijn terugkeer geëerd en geprezen  worden” 1 Petrus 1:3-7 HB.

Dienen met Rijkdom

Wat een bemoediging, ik zou zeggen schrijf het op je koelkast, boven je werktafel, doe er iets mee. Laat het niet als een stuk tekst zomaar aan je voorbij gaan. Deze waarheid is wat Gods Woord zo RIJK maakt. Laat je bezittingen maar groeien zet het maar op je hemelse bankrekening. En laat het groeien omdat jij en ik ons aan de waarheid houden. Wat kunnen we dan veel voor elkaar betekenen. Elkaar dienen met Gods rijkdommen. Zijn gaven en onze talenten mogen samen smelten tot een dienend geheel dan zal de wereld weten… En kom je toch ten val:

“Broeders, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u (als mensen die door de Geest geleid worden) hem vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen; dan voldoet u aan de  opdracht van Christus. Wie zich te belangrijk vindt om dat te doen, misleidt zichzelf. Ieder moet zijn eigen werk nuchter beoordelen. Als het goed is, mag hij  er voldoening van hebben, maar hij hoeft zich er niet op te laten  voorstaan” Galaten 6:1-4 HB.

Zo zijn we een Gemeente die God voor ogen had, toen Gods Zoon het Uitschreeuwde; ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten’. Dit was Gods Plan dit is Zijn rijkdom voor ons om anders te kunnen leven. Ook al lijkt ons dit alles nog zo vreemd, laat je geest, ziel en lichaam er maar aan wennen. Omdat je nu een deel bent van Gods Lichaam, heb je het vermogen om Zijn Heerlijkheid te weerspiegelen. Je houding zullen Gods werken openbaren dat zal jou en mij veranderen tot Hemelse vertegenwoordigers. Brengers van God nieuws.

Omgang met Gods Woord

De woorden uit Deuteronomium 6:4-9 BB. zijn voor de Jood Gods heilige opdracht voor;

 • een zuiver leven
 • een reiner geweten en
 • een gezonder lichaam

“Er stond een wetgeleerde op die Jezus met een strikvraag in de val wilde laten lopen. Hij zei: Meester, wat moet Ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem: Wat staat er in de wet van Mozes? Wat lees je daar? Hij antwoordde: Houd van je Heer God met je hele hart en je hele ziel en alles wat je hebt en je hele verstand. En houd ook net zoveel van je broeders  als van jezelf. Jezus zei tegen hem: Je hebt een goed antwoord gegeven. Doe dat, dan zul je leven” Lucas 10:25-28 BB.

Zou je kunnen zeggen dat in de strikvraag van deze man ook zijn eigen nood te lezen was. Maar Jezus stuurde de man niet weg en vroeg hem of hij wist wat er in de wet van Mozes stond. Ja dat wist hij wel en vlot sprak de wettische man trots de woorden van dit vers. Jezus bevestigde de man in zijn antwoord en voegde er een opdracht aan toe: “Doe dat, dan zul je leven”. Dus niet de letter of het kennen van de wet gaf leven;

Maar het doen, het opvolgen ervan, dat gaf leven.

Dit maakt duidelijk wanneer het Woord der wet, geboden en instellingen op de juiste wijze werd toegepast, God Zich kon verheerlijken met Zijn daden. Dit was mogelijk voor veel mensen een nieuw uitgangspunt. Hij en velen met hem, moesten leren begrijpen dat God van hen hield én een bedoeling met hun leven had. Hoewel de man een aantal punten van de wet feilloos had opgesomd daagde Jezus hem uit om een stap verder te gaan. Kennelijk zag Jezus  dat het hart van deze man op slot zat. Kon dit bij iemand die toch de wet goed kende? Ja, je kunt leven naar de letter maar niet handelen naar de geest der letter. Wanneer je dit verschil ziet bij iemand of mogelijk bij jezelf dan heb je een probleem.

Het doen het handelen overeenkomstig der wet daar ontbrak het velen aan. Je ziet dat je voor een deur staat maar je begrijpt nog niet hoe die open moet. Komt dat nog steeds voor? Ja, dat is wat Jezus zegt met deze woorden; ‘Klopt en u zal worden opengedaan’. Zonder kloppen blijft de deur gesloten. Bij de man in dit verhaal legde Jezus zijn nood op tafel en dat waren zijn bezittingen.

O, is het fout om bezittingen te hebben, nee je mag best heel rijk zijn zolang je maar niet aan je bezit gebonden bent. Dat is met elk bezit zo het gaat erom hoe je dit verkregen hebt en of je het weg zet tegen woeker rente. Zo kon je iemand in je greep krijgen en raakte hij alles kwijt. Dat is tegen Gods wil, je steelt de middelen van de ander die nodig waren om in leven te blijven. Dat was een schande. Hier kun je een hele studie overhouden maar dan gaan we te ver bij ons onderwerp vandaan.

Ook in het Oude Testament zag God de verrijking als een grote zonde daar zijn voorbeelden genoeg over te vinden. Daarom zijn de woorden uit Deuteronomium 6:4-9 BB. Zo belangrijk. Het is een    meetlat langs ons aller geloofsleven. Het opvolgen ervan toont aan dat je het begrepen hebt. Laten we ons eens eenvoudig verdiepen in dit Bijbelgedeelte.

We zullen deze woorden nog eens lezen in Deuteronomium 6:4-9 BB.

Luister, Israël, de Heer is onze God. De Heer is Eén* 

 • Houd van Hem met je hele hart, je hele ziel en alles wat je hebt
 • Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer
 • Leer het aan je kinderen
 • Praat er met hen over als je thuis bent
 • Als je onderweg bent
 • Als je opstaat
 • Als je naar bed gaat
 • Bind het als een teken om je pols
 • Als een herinnering om je voorhoofd
 • Schrijf het op de deurposten van jullie huizen
 • Op de poorten van jullie steden

* “God is Eén” =  dat God betrouwbaar is en altijd dezelfde is. Als Hij iets zegt, is het zo. Als Hij iets belooft, doet Hij het ook. Hij heeft altijd dezelfde mening.

In de tijd dat dit opgeschreven werd waren er ook al veel goden. Dit maakt duidelijk dat, waar de mensen ook gewoond hebben binnen of buiten een beschaving, ze hadden een ding gemeen dat men de behoefte had aan een god. Paulus maakt ons dit wel duidelijk als hij schrijft:

“Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen” Romeinen 1:19-20 BB.

In onze samenleving kom je veel mensen tegen die de schepping verheffen als hun God. Maar God Zelf willen ze niet zien en hebben daarom allerlei bedenksels bedacht hoe die mooie natuur zou zijn ontstaan. Maar wat ze ook bedenken, ze hebben geen enkel excuus. Geen van hun bedenksels bevat  Gods waarheid en hun denken wordt door God verworpen. Paulus discussieert hier niet zo lang over, helder zegt hij hoe het ontstaan is.

O ja, er is kritiek in overvloed, de vijand heeft de degens geslepen en probeert zo veel mensen te misleiden, ook christenen, terwijl de satan wist hoe God de aarde geschapen had. Maar daar kan hij niks mee want dan moet hij Gods Majesteit erkennen en dat kan hij niet, zeker niet gezien zijn ‘uit de Hemel gevallen’ situatie. Vgl. Jesaja 14:12.

De ongelovige mens kent Gods Woord niet en toch in de aanvallen op het christelijk geloof komt God altijd wel voor. Waar hebben ze deze kennis vandaan? Ze zeggen: ‘Hoe kan een liefhebbende God mensen die zijn maaksel zijn, naar de hel sturen’? Je zult begrijpen dat ze duidelijk iemand anders achterna praten. Uit eigen ervaring zouden ze dit nooit gezegd hebben. Natuurlijk, er zijn massa’s mensen die het verlossende evangelie nooit gehoord hebben? Maar waar staat geschreven dat God de ‘onwetende mens’, ook werkelijk naar de hel stuurt?

“De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie daar nu niet meer aan meedoen (aan de zondige praktijken). Daarom zeggen ze nu lelijke dingen van jullie. Op een dag zal God hen daarvoor straffen. Binnenkort zal Hij rechtspreken. Niet alleen over de levenden, maar ook over de doden. Daarom is ook aan de doden het goede nieuws verteld.  Toen ze vroeger op aarde leefden, zijn ze veroordeeld voor wat ze deden (De natuurlijke mens). Maar door het goede nieuws (Het Offer de Opstanding en Hemelvaart van Jezus Christus) zal nu hun geest voor God kunnen leven” 1 Petrus 4:4-6 BB.

“Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel” Mattheüs 10:28 HB.

“Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem" Johannes 3:36 HB.

Maar door het goede nieuws zal nu hun geest voor God kunnen leven.

We weten dat ons lichaam weer tot stof zal worden hetzij op natuurlijk wijze of geforceerd. Maar ons lichaam, het vergankelijke vlees, daar heeft Jezus geen prijs voor betaald aan het kruis, wel voor de zondige daden de vergeving door Zijn Bloed en voor onze geest. Onze geest heeft ‘eeuwigheidswaarde’ die kan niet sterven, wel voor eeuwig van God ‘gescheiden worden’. Dat noemen we de tweede dood. De eerste dood is ons natuurlijk sterven hetzij jong of oud, maar de tweede dood wil zeggen dat onze geest voor God dood is en op een andere plaats zal doorleven. Nu kunnen we ook begrijpen dat Jezus Zijn Overwinning heeft geproclameerd in de hel en dat er graven open gingen en doden opstonden uit hun graf. In het dodenrijk, dus niet de hel, heeft Christus zijn Overwinning geproclameerd en als reactie daarop ontstond er een soort van ‘voor opstanding’, als waarheid van Jezus prediking, dat wie in Hem gelooft de (tweede) dood niet zullen zien maar eeuwig leven zullen hebben.

 “Graven gingen open en vele gelovige mannen en vrouwen, die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien” Mattheüs 27:52-53 HB.

Naast deze boodschap is er ook het eeuwige getuigenis van God te zien in Zijn Schepping.

 • “Ze hadden God wel kúnnen kennen.
 • Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten.
 • Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur.
 • Dat is altijd al zo geweest,
 • Vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt.
 • Maar ze wíllen God niet kennen.
 • Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen”

Zie Romeinen 1:19-20 BB.

God kan gekend worden in Zijn natuur want in het maaksel van Zijn hand liggen alle antwoorden, maar velen aanvaarden dit niet. Wanneer je eigen zienswijze boven die van God uitstijgt heb je geen enkel excuus. Ze hebben God verworpen dus moeten ze de consequenties hiervan ook onder ogen zien. Ze wilden immers willens en wetens niets weten van Gods Rijkdommen in hun leven.

Dat gelovige mensen slim zijn wisten we al, maar er zijn er die zeggen; waarom moeten er nog zendelingen naar onbekende oorden. Daar kunnen ze toch ook zien in de natuur dat er een God is? Inderdaad kan men dit zien maar weten ze dan ook hoe Die God gediend wil worden, hoe ze verlost kunnen worden. Nee dat weten ze niet daarom volgen ze hun denken en hun emoties om een god te creëren die ze dan aanbidden als hun god.

In de erkenning van het feit dat er een God moet zijn,

 • Kan God verdrongen worden door hun eigen slechtheid en zonden.  
 • zij moeten leren om God op de juiste wijze te begrijpen
 • wij zullen hen moeten leren begrijpen over de gevolgen van zondig leven
 • de Boodschap van Jezus, Zijn Woord kan hen vrijmaken
 • wat moeten we doen met de opdracht uit Mattheus 28:19-20
 • Corrie ten Boom zei: ‘Of je bent een Zendeling of je bent zendingsterrein

Hoe kunnen we hier handen en voeten aan geven? Het weten dat God bestaat daar help je anderen niet mee. Het moet hen gezegd worden dat God van hen houdt en hen wil helpen begrijpen wat God allemaal ook voor hen gedaan heeft. Dan kan er een wedergeboren mens ontstaan die leert om Gods wil te doen. Of het een verre naaste is of de buren. De opdracht blijft dezelfde.

“Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig Dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in Hem te vinden zijn” Jakobus 1:17.

“Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel”, het mag duidelijk zijn dat dit geschenk, het Goddelijke,  in Gods schepping te vinden is. En dat geschenk veranderd nooit. Zo hebben we Zijn Woord in onze harten mogen ontvangen als een geschenk. En dat komt niet zomaar uit een winkeltje dat zich evangelisch noemt. Nee, het komt uit de Hemel. Laten we er zorgvuldig mee omgaan.  Als Gods Woord Rijkelijk in je woont heb jij dan ook enig idee wat je ermee gaat doen? Begrijp me goed, het is geen zak speelgoed dat God ons geeft om kerkje te spelen of om elkaar dwars te zitten met verstandelijke slimmigheden en misleidende wijsheid.

Begrijpen we dat de Joden een grote liefde voor de Thora hebben, dat ze er met grote verantwoordelijkheid mee omgaan. Die openingswoorden; “Luister, Israël, de Heer is onze God. De Heer is Eén”. Trekken gelijk je aandacht naar God, dat kun je niet ontlopen, want je weet, nu gaat er iets belangrijks komen. De Grote Koning de Schepper van Hemel en Aarde zegt; Mag Ik even jullie aandacht. En met ingehouden adem ben je één en al oor. Deze openingszin hebben we hierboven al besproken, dus nu mogen we luisteren naar wat er nog meer komt. Hierbij moeten we ons goed realiseren ‘Dit is niet vrijblijvend’.

“Houd van Hem met je hele hart, je hele ziel en alles wat je hebt. Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer. Leer het aan je kinderen. Praat er met hen over als je thuis bent, als je onderweg bent, als je opstaat en als je naar bed gaat. Bind het als een teken om je pols en als een herinnering om je voorhoofd. Schrijf het op de deurposten van jullie huizen en op de poorten van jullie steden” Deuteronomium 6:4-9 BB.

Nu gaat God verder en wil duidelijk maken dat wij met ons gehele wezen naar Hem moeten luisteren. Daar valt niet mee te ‘schipperen’, met je hele hart is geen half hart zoals zovelen denken. Er zijn christenen die er een potje van maken, ze veranderen voortdurend van koers, ze waaien met alle winden mee. Maar dat kan niet, dit moeten we niet doen dan raken we van koers en komen niet op Gods bestemming aan. Dus:

“Geloof niet allerlei vreemde dingen die mensen jullie willen leren. Want jullie moeten vertrouwen op Gods liefdevolle goedheid, niet op allerlei regels die met het eten te maken hebben. Want de mensen die op zulke regels vertrouwden, hebben daar helemaal niets aan gehad” Hebreeën 13:9 BB.

Deze woorden zijn echt van ‘Levensbelang’ daarom zegt God erbij; “Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer”. Je kunt ze opschrijven in en mooi boekje maar hoe vaak ga je dit dan lezen? En zul je met verloop van tijd vergeten zijn waar dit mooie boekje is gebleven, God zegt, Bewaar het in je hart.

Ja je verstond het goed, In Je Hart.

Of kon daar niks meer bij , te vol van je zelf wellicht? Is het dan niet tijd voor een grote schoonmaak in je leven dan komt er weer ruimte, geloof me, je hart opruimen is het moeilijkste wat er bestaat, maar het lucht wel op. In je hart daar bewaar je je geheimen en dat weet God, Hij maakte je immers, Hij weet als geen ander hoe het werkt. Dus laat je niet medeslepen want dan ontstaat er zomaar verschil van mening.

Er is nog een belangrijke reden waarom God zegt dat het in ons hart bewaart moest worden. Wat in ons eigen hart ingang vind heeft ook een echte uitwerking op ons eigen leven. Dus anderen kunnen zien wat er met Gods Woord gebeurd als het door ons hart is opgenomen. Jezus legt later heel duidelijk uit waar het om gaat.

“Jezus riep een grote groep mensen naar Zich toe. Hij zei tegen hen: "Luister goed en zorg dat jullie begrijpen wat Ik zeg.  Niet de dingen die je mond íngaan, maken je onrein. Maar de dingen die úit je mond komen, maken je onrein. (…) Petrus antwoordde: "Heer, wilt U ons uitleggen wat U bedoelde met wat U daarnet zei?" Jezus zei: "Kunnen jullie het dan ook niet begrijpen? Begrijpen jullie niet dat alles wat je mond íngaat, in je buik komt en op een bepaalde plaats weer verdwijnt? Maar wat úit je mond komt, komt uit je hart. En dat maakt je onrein. Want uit het hart komen misdadige plannen, moord, echtscheiding, ontrouw, diefstal, leugens en kwaadsprekerij. Dat zijn de dingen die je onrein maken. Maar van eten met ongewassen handen word je niet onrein” Mattheus 15:10-20 BB.

Hoe rijkelijk kun jij met Gods Woord omgaan?

Het bewaren van Gods woord zal ons inzicht geven in, ‘wanneer en hoe’ we onze mond moeten gebruiken. Eigenlijk is ons hart ook de plaats van ons geheugen, zolang Gods Woord daar aanwezig is zal onze ziel toch onder controle gehouden worden. Maar o wee wanneer die verbintenis tijdelijk verbroken is wat kan de tong dan een ontzettende schade aanrichten. Maar ons hart zal een brief zijn; “Waaruit duidelijk blijkt dat hij van Christus komt en met onze hulp is opgesteld. Hij is niet geschreven met inkt maar met de Geest van de levende God, niet op stenen platen maar in het hart van levende mensen. 2 Corinthiërs 3:3 BB.

 • Maar met de Geest van de levende God  
 • maar in het hart van levende mensen

In de Jacobusbrief vinden we veel teksten over het gebruik van ‘de tong’. Het laat zich raden waarom Jacobus dit doet. Na dat de kerk zich in alle windstreken had verspreidt ontstond er ook een grote vermenging van Woord-begrip en Woord-gebruik. De vele culturen zorgden voor veranderde zienswijzen en dat bracht spanning met zich mee. Maar voor hen was het natuurlijk van doorslaggevend feit dat wie zegt een Christen te zijn dat het effect van de tong ook gehoord moet worden. De woorden zullen gezuiverd zijn van schuttingtaal, die er in alle eeuwen is geweest. Ook het Bijbellezen zal een grote uitstraling hebben op onze woordkeuze en levenshouding. Omdat dit een hardnekkig kwaad is, sprak Jacobus met herkenbare voorbeelden over de tong:

 • Jakobus 1:26 “Zijn tong niet in toom houdt (…) diens godsdienst is waardeloos”.
 • Jakobus 3:5-6 “De tong voert een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een bos in brand steekt”.
 • Jakobus 3:8 “Wie kan de tong bedwingen. Zij is vol dodelijk venijn”.
 • 1 Petrus 3:10 heb je het leven lief weerhoud je tong van het kwade.
 • 1 Johannes 3:18 “laten wij liefhebben niet met woord of tong, maar met de daad in waarheid”.

Het lijkt mij verstandig dat je de teksten in je eigen Bijbel naleest, dit is een uittreksel van de teksten.

De TONG een klein onderdeel van ons lichaam maar wat kan het een grote schade aan richten. Daarom kiest Jacobus ook bewust voor het beeld van Vuur, van een bos dat brand. De goddeloosheid die onze tong kan veroorzaken heeft niets Hemels meer, wel zien we hier het beeld van de hel in terug. Een onbeheersbare tong kan daarom grote schade aanrichten, daar maakt de satan slim gebruik van. Zo zet hij mensen tegen elkaar op zaait verdeeldheid binnen de muren van Gods kerk. Let eens op hoe snel nutteloze woorden zich verspreiden.

Waarom hebben we moeite met het onthouden van Gods Woord maar een vieze mop blijft gelijk in onze hersenpan vastplakken. Heeft de tong in jouw leven ook schade toegebracht? Dan weet je als geen ander hoeveel pijn je moet ondervinden en hoeveel moeite je moet doen om dit weer te kunnen loslaten, enzovoort. Je kunt een fantastische relatie met iemand hebben, maar een paar woorden op het verkeerde moment zet alles op scherp of ontploft terstond. Laten we bedenken dat ook onze woorden als een vuur de ander zo kunnen treffen dat je er later, een ontzettende spijt hebt. En hoe breien we dit alles weer goed?

Wanneer wij als opvoeders moeten optreden dan begint de verandering bij ons, wij hebben dus ook een voorbeeld functie. Als Gods Woord niet rijkelijk in ons woont wat zullen onze kinderen, broers en zussen de mensen om ons heen van ons zeggen? Wat zegt Paulus in 1 Corinthiërs 13:1 “Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterende cimbaal.

“De ongehoorzaamheid van sommige mensen is zó duidelijk te zien, dat iedereen er al van weet vóór de dag van het oordeel. Bij andere mensen weet niemand er iets van. Dan wordt het pas later zichtbaar, op de dag van het oordeel” 1 Timotheüs 5:24 BB.

“En een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ook ik streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb” 1 Corinthiërs 9:27 BB.

Conclusie:

“Maar nu moeten jullie dat (wat de tong kan aanrichten) allemaal wegdoen. Ook boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden moeten jullie wegdoen” Colossenzen 3:8 BB.

Onze controle over de tong zal ons beschermen voor de zonde met kleine en grote gevolgen.

 • Ik verlang met mijn hele hart naar U. Help me om U te gehoorzamen.
 • Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet verkeerd tegen U zal doen.
 • Ik prijs U, Heer! Leer mij om me te houden aan uw leefregels.
 • Ik vertel anderen over de wetten die U heeft gegeven.
 • Het is fijner om uw wil te doen dan om heel erg rijk te zijn.
 • Ik denk over uw wetten na en ik wil doen wat U van me vraagt.
 • Ik geniet van uw leefregels en zal U gehoorzamen.

Zie Psalm 119:10-16 BB

Kunnen wij onszelf hierin herkennen? Het was voor de Psalmmist ook een zoektocht een verlangen om zijn leven te laten aansluiten bij Gods wil. Hij praat er openlijk over door te zeggen; Heer ik heb het allemaal in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou. Vers 11.  Lees Psalm 1 er ook eens op na, vooral de eerste drie verzen.

Het kennen van Gods Woord geeft:

 • Kracht in moeilijke momenten
 • Leert je gedachten richten op God
 • Je leert het te koesteren
 • Het weerstaan van de satan

De Bijbel lezen als Gods stem

Voor ons allemaal is de vraag, ‘Hoe lezen we de Bijbel’ zeer belangrijk. Sommigen lezen het als een geschiedenisboek, maar leer je dan ook die dingen die zo belangrijk zijn in bovenstaande punten? Dat zal niet zo eenvoudig wezen. De Bijbel lezen als Gods stem is een betere en veel heilzamere methode. Want dan weet je wat God allemaal zegt dat kun je gebruiken in allerlei situaties. Want Zijn stem verstaan doet begrijpen wat Zijn Stem zegt. Zijn woorden in ons hart in ons geheugen meedragen is een bijzonder voorrecht. Wie Zijn Woord in het hart bewaard zal daar een grote kracht uit putten en je gerichtheid op God of de wereld zal meer onder controle blijven. Je kunt dan een wapen gebruiken wat we ‘Gods onderscheidingen vermogen’ noemen.

“Mijn zoon, bewaar mijn woorden. Berg wat ik je zeg goed op in je hart. Onthoud mijn lessen, dan zul je leven. Beschouw ze als het kostbaarste wat je hebt. Draag ze bij je, zoals een ring aan je vinger. Schrijf ze op in je hart. Laat verstandigheid je beste vriend zijn” Spreuken 7:1-4 BB.

Heb jij iets wat je onder geen beding kwijt zou willen dat je op een geheim plekje bewaard of juist aan iedereen laat zien? Zo mag je ook met Gods woord omgaan. Het Woord is zo Kostbaar dat je het mag koesteren. Je zult het dan ook veel Krachtiger gebruiken in situaties die door jou als vijandig beschouwd worden.  We hebben dan een weerwoord tegen de duivel net als Jezus die door de duivel in de woestijn werd verleid om dingen te doen waardoor Hij Zijn waardigheid ALS Gods Zoon zou verliezen, iets wat de satan maar al te graag wilde zien gebeuren. Wat Jezus zei mogen wij gelovig en vol overtuiging herhalen; ‘satan er staat geschreven gij zult de Here uw God niet verzoeken’. Zo antwoordde Jezus steeds met een krachtig passend Woord van God waardoor de satan Hem uiteindelijk voor een tijdje met rust liet. Zie Mattheus 4:1-10.

De erfenis voor onze kinderen.

Ik wil nog een belangrijk punt bespreken waarom het zo belangrijk is dat Gods Woord in ons woont. Ons uitgangspunt was Dat we het woord onze kinderen moesten inprenten. We zullen nu wel begrijpen dat dit alleen maar gaat wanneer wij het ze ‘voorleven’. Dat wij als het ware hun spiegel zijn waarin ze kunnen zien hoe zij ook God kunnen volgen en ons gedrag te observeren. De vraag die mij steeds boeit is deze: wat is mijn ‘geestelijk nalatenschap’ voor mijn kinderen. Wat is hun erfenis hun geestelijke rijkdom om hun eigen reis te vervolgen op weg naar hun bestemming?

Maar hoe doe je dat? Wel daar zijn allerlei mogelijkheden. De meeste kerken hebben een goed onderwijs programma van zondagschool tot belijdenis catechisatie. Dan hebben we nog de Alpha cursus, en de vele bijbelopleidingen deeltijds of voltijds en dan nog de nodige boeken die ons allemaal kunnen helpen. We zijn een heel rijk gezegend land met zoveel mogelijkheden, Bijbelstudie groepen teveel om op te noemen. Dit alles mag een zeker doel kennen. Niet tot verheerlijking van de kerkelijke organisatie of de intellectuele mens. Voor mij zou het geslaagd zijn wanneer het de volgende strekking zou kennen.

“Houd de woorden van dit wetboek altijd in je gedachten. Denk er dag en nacht over na. Want alleen dan zul je precies kunnen doen wat er in staat. En dan zul je altijd succes hebben. Alles wat je doet, zal lukken. Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: 'Wees vastberaden en vol vertrouwen!' Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat” Jozua 1:8-9 BB.

Een nieuw begin?

Voor we verder gaan met onze studie neem ik jullie mee naar het ‘begin’ of het ‘hoofd der jaren’. Op die datum door God ingesteld als het begin van Zijn verlossing van Zijn volk in Balingschap, stelde God wat er moest gebeuren als teken van dat Nieuwe Begin. Het was iets wat ze voor altijd bij zich droegen als teken van God. Het was een altoos durende inzetting.

“Deze maand* zal voortaan voor jullie de belangrijkste maand zijn. Hij zal de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen het hele volk Israël: Op de tiende dag van deze maand moet iedereen een lam** uit zijn kudde uitzoeken: één lam per gezin” Exodus 12:2-3 BB.

*Dat is, het begin het hoofd des jaars Ezechiël 40:1, dat is, het beginsel van Gods kalender jaar.

**Dit lam wijst op Christus, “Het ware Lam Gods dat alle zonde der wereld wegneemt. Johannes 1:29;  1 Korintiërs 5:7.

Zo maakt God op Zijn tijd en wijze een nieuw begin. Maar dat had God toch al gedaan in Genesis 1, daar herschiep God een nieuwe aarde voor mens en dier. Had God het dan niet goed gedaan? Zeker wel maar Adam en Eva aten geheel tegen Gods wil in, toch van die vrucht die zeer begeerlijk was om van te eten. Toen kwam er kennis van ‘goed en kwaad’ in de mens wonen. Jammer genoeg moest de mens en zijn vrouw het volmaakte Paradijs verlaten, dat was een grote catastrofe voor Adam en Eva. Zij moesten leven, in wat wij noemen; ‘Een gevallen schepping, een gebroken wereld’. 

Na Genesis 3 zien we dat de mens in een wereld leefde waar de zonde langzaam maar zeker krachtiger liet gelden. De kennis van ‘goed en kwaad’ maakte de mens tot een onberekenbaar persoon. Vanaf dat moment zien we de mens afglijden en de eerste ‘broedermoord’ is een feit (Kain en Abel Genesis 4). Wanneer we doorlezen en Gods volk volgen, zien we ongehoorzaamheid, zonde en een spoor van   verwoesting en vernietiging. De aarde verwordt tot een slagveld waar goed en kwaad elkaar op zekere tijden aflossen.

En toch laat God zijn Volk niet los, Hij wist dat de mensheid zou verwilderen en ver zou afdwalen van Zijn normen en waarden. Een kort fragment uit Spreuken 29:  laat zien hoe de toestand in de wereld is. God onthoudt ons dit niet, het zal er zeker staan zodat we zelf beter kunnen kiezen tussen goed en kwaad.

“Als Gods wil niet langer bekend wordt gemaakt, gaat het volk steeds slechtere dingen doen. Maar het gaat goed met mensen die zich aan Gods wet houden. Een slaaf kun je niet met alleen woorden bestraffen. Want ook al hoort hij wat je zegt, hij trekt zich er niets van aan” Spreuken 29:18-19 BB.

Als een rode draad loopt Gods belofte van De komende Verlosser door de Bijbelboeken heen. Hij houdt teveel van ons mensen om het wereldse leven maar haar gang te laten gaan. Zo maakt God met de komst van Jezus een nieuw begin. De wet kon niet volbrengen waartoe het was ingesteld daarvoor was de wet te volmaakt. Alleen Jezus heeft de wet op een volmaakte wijze volbracht zo lezen we het volgende verslag van Paulus:

“Want Jezus heeft ons vrede gegeven, door Zichzelf. Hij heeft van Joden en niet-Joden één volk gemaakt. Eerst stond de wet van Mozes als een muur tussen ons in. We leefden als vijanden van elkaar. Maar Hij heeft die muur weggebroken. Hoe? Door als mens voor ons te sterven. Nu gaat het niet langer om de wet, die bestaat uit leefregels waar wij ons aan moesten houden. Nu gaat het om geloof in Jezus. Zo heeft Hij in Zichzelf de twee soorten volken (namelijk de één met Gods wet, de ander zonder Gods wet) tot één volk gemaakt. Zo heeft Hij vrede gebracht. En die twee soorten volken, die nu één volk zijn geworden, heeft Hij allebei tot vrienden van God gemaakt. Want door zijn dood aan het kruis heeft Hij een eind gemaakt aan de vijandschap.  Jezus kwam vrede brengen aan jullie die ver van God waren (= de niet-Joden), en aan de mensen die dicht bij God waren (= de Joden). Want dankzij Hem kunnen wij nu allebei door één Geest dicht bij de Vader komen. Zo zijn jullie nu dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God“ Efeziërs 2:14-20 BB.

Het oude is voorbijgegaan het nieuwe is gekomen. God luidt een Nieuw Begin in en met een geheel schone lei kan de mens beginnen op grond van het werk het Offer van het Offerlam Jezus Christus Gods Zoon. Nu de Zoon van God de wet met alle ‘inzettingen, verordeningen’ buiten werking heeft gesteld leven we door het Evangelie van Jezus Christus in de volmaaktheid naar Woord en Geest.

“En nu is Gods goedheid voor ons zichtbaar geworden: Hij stuurde Jezus Christus naar de wereld. Hij is onze Redder. Want Jezus heeft de dood machteloos gemaakt. Hij heeft ons laten weten dat we door Hem eeuwig leven kunnen krijgen” 2 Timotheüs 1:10 BB.

De ‘Nieuwe wereld’ die door Jezus er gekomen is kan nooit en ten nimmer aangetast worden door machten van verderf en verwoesting door het rijk der duisternis. De zonde zal daar nooit haar intrede kunnen doen. Je kunt je het maar moeilijk voorstellen, maar een ieder die in Hem gelooft: “Heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren, en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God” Johannes 1:12-13 BB.

Wat heerlijk dat aan dat NIEUWE nooit meer een einde komt, want wanneer: “Alle mensen en alle machten Jezus als Koning zullen erkennen. Daarna zal Jezus zijn koningschap aan de Vader geven. Want Híj heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Dan zal God Koning zijn over alles en iedereen. En iedereen zal vol van Hem zijn” 1 Korintiërs 15:18 BB.

Maar zolang we op aarde leven zijn er dan geen regels en voorschriften meer om ons aan te houden? Hierin is de Spreuken schrijver zijn tijd ver vooruit wanneer hij zegt:

 1. Mijn zoon, vergeet niet wat ik je leer.
 2. Bewaar in je hart wat ik je zeg.
 3. Dan zul je heel veel langer leven
 4. en zul je veel meer vrede hebben.
 5. Wees altijd trouw en liefdevol.
 6. Zorg dat je dat nooit loslaat,
 7. maar bewaar het in je hart.
 8. Zorg ervoor dat God en mensen blij met je zijn.

Zie Spreuken 3:1-4 BB.

Het gaat niet meer om het ‘uiterlijke vertoon’, maar om de schoonheid*  van je hart. *Schoonheid kent hier veel meer betekenissen dan we denken. De eerste en de meest belangrijke schoonheid ontstaat door het reinigende bloed van Jezus. Dat maakt ons vrij van elke schuld en laat ons weten dat we een nieuw mens zijn. Die andere schoonheid ontwikkeld zich in het leren doen waar God naar verlangt. Voor die groei zou je het volgende Bijbelgedeelte kunnen gebruiken;

“Ga bij jezelf eens na of jullie wel vanuit je geloof leven. Weten jullie wel zeker dat Christus in jullie is? Als Hij niet werkelijk in jullie is, worden jullie afgekeurd. Maar ik hoop dat jullie zullen zien dat wij niet afgekeurd zijn. Ja, we bidden God dat jullie Hem nooit ongehoorzaam zullen zijn. Niet omdat dan zal blijken dat wíj eerlijk en betrouwbaar zijn. Maar omdat júllie dan zullen doorgaan met het goede te doen, zelfs als het er op zou lijken dat wijzelf afgekeurd zijn. We kunnen niet tégen de waarheid strijden, maar alleen vóór de waarheid. Want wij zijn blij als jullie sterk zijn, ook als wij zelf zwak zijn. Ik wil zó graag dat jullie helemaal vol van Christus zullen zijn” 2 Korintiërs 13:5-9.

“Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn, door mij geschreven.  Maar niet geschreven met inkt, maar met de Geest van de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen*,  maar in vlees: in jullie harten” 2 Korintiërs 3:3 BB. Je zou voor jezelf de verzen 1-16 voor de volledigheid kunnen lezen.

*Zoals de Tien Leefregels, die God Zelf in steen schreef en aan Mozes gaf. Lees Exodus 24:12 en Exodus 32:16.

Aan de buitenkant kan gezien worden wat er aan de binnenkant leeft. Met de binnenkant kunnen we denken aan de innerlijke mens dat is de Geest van God, die door de wedergeboorte in onze harten is komen wonen. Die innerlijke mens vertegenwoordigt onze ziel, vastbeslotenheid, verstand, geweten, emoties, geheugen, begrip en daadkracht. Ook ontwikkelt zich daar ons morele karakter zodat we onderscheid kunnen maken in onze vruchten van de Geest en die van het vlees. Zie Galaten 5:21-22.

Begrijpen we nu dat Gods wil geschreven op de tafel van ons vlees, ons hart, veel meer van Gods Schoonheid zal laten zien?

“Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. Daarmee bedoel ik: dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons proberen wijs te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren. Maar we moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zó worden we steeds volwassener in het geloof. En daardoor worden we steeds meer één met Christus” Efeziërs 4:14-15 BB.

Waarom zijn wij dan niet meer onvolwassen? Of toch nog steeds andere keuzes maken, nog niet kunnen heersen over onze wispelturige natuur? Omdat de Allerhoogste Waarheid in ons is komen wonen, zouden we dit wel moeten kunnen. Geloof het of niet, veel mensen doen óf ze nergens van af weten óf weten het gewoonweg nog niet en dan bedoel ik mensen binnen de kerken. Kijk daar ligt dan een taak voor ons allemaal. Daarom bestaat deze site, om anderen in hun geloofs beleving te ondersteunen. We hoeven niet meer willoos rond te lopen, als Gods Woord rijkelijk in ons woont dan valt er hoe dan ook verandering te bespeuren. Laat me even een aantal pijlers noemen waaraan we ons vast kunnen houden:

De eerste pijler is het Woord van God.

“Jezus gebruikt hier de woorden; IK BEN* de WEG en de WAARHEID en het LEVEN. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen” Johannes 14:6 BB.

*IK BEN - In het Grieks staat daar 'ego eimi,' wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om 'ik ben...' te zeggen. In het Oude Testament maakt God Zich met de naam IK BEN aan Mozes bekend. Lees Exodus 3:14. Door deze naam te gebruiken geeft Jezus dus aan dat Hijzelf God is. Zie ook Mattheüs 14:27.

Omdat Jezus ‘IK BEN’ is, kunnen we Zijn Weg bewandelen naar Zijn Waarheid toe en zal de Waarheid ons brengen binnen de grenzen van Zijn Leven, dan zijn we werkelijk vrij. Hier moet je misschien even over nadenken, maar dergelijke waarheden maken mij telkens weer blij. Want ik mag door Hem nu al in Zijn Leven LEVEN, hoe mooi is dit. Een machtige Pijler om je aan vast te houden.

Die tweede pijler is de Geest van God.

“Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken. Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij. Alles wat de Vader heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft. Nog even en jullie zien me niet meer; maar kort daarna zien jullie me terug” Johannes 16:13-16 HB.

De heilige Geest; ‘zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan bekendmaken, Hij zal mij verheerlijken’.  Vertelt de Geest van God ons nog wel eens iets over de dingen die komen gaan? En kan de heilige Geest zich ook in ons verheerlijken? Mogelijk zijn dit lastige vragen. Want hier zijn de meesten van ons niet zo mee opgegroeid en die er wel van weten die zijn het misschien weer verloren onderweg in hun geloofsreis. Toch is dit een belangrijke geloofspijler, hier kunnen we ons levensschip wel bij afmeren om nieuwe kracht op te doen.

Dus laten we het niet vergeten dat deze pijlers voor ons de Reddende Kracht bezitten om Bij God de Vader te schuilen. De IK BEN en de GEEST beiden brengen ons een enorme zekerheid.

“De zekerheid dat Hij ons zal redden is als een anker voor onze ziel. Daarmee zijn we verbonden met God Zelf, achter het gordijn in de hemelse tempel *. Want Jezus is daar als eerste vóór ons naar binnen gegaan. Hij is daar voor eeuwig onze Hogepriester geworden, net als Melchizédek” Hebreeën 6:19-20 BB.

*In de aardse tempel was eerst een 'heilige kamer,' dan een gordijn, en daarachter de 'allerheiligste kamer.' In die allerheiligste kamer troonde God op de 'kist van het verbond.' Niemand mocht die kamer binnengaan (Lees Exodus 26:31-34.). Alleen de hogepriester mocht daar één keer per jaar binnengaan om een offer te brengen. Met dat offer vroeg hij om vergeving voor het hele volk (Lees Leviticus 16:2, 3 en 34). Nu is Jezus de Hogepriester geworden in de hemelse tempel. Hij heeft het offer gebracht waardoor wij vergeving hebben gekregen.

Wanneer je in deze situatie Het woord van Christus rijkelijk in je laat wonen, moeten we dan nog naar een school voor Discipelschaps training of een andere leken-training ondergaan? Voor de doorsnee christen is dit allemaal niet nodig. Hiermee bedoel ik niet dat wanneer je fulltime in Gods bediening staat je geen gedegen onderwijs mag volgen. Elke voorbereiding op een bediening zal Gods wil beter in je kunnen volbrengen. Wat ik bedoel is dat in alle gevallen van onderricht wij de heilige Geest nodig hebben.

“Ik schrijf jullie dit om jullie te waarschuwen voor bedriegers. Zij proberen jullie verkeerde dingen te leren. Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest. En Hij woont in jullie. Het is niet nodig dat iemand jullie leert wat God van jullie wil: de Heilige Geest leert jullie alles. Wat Hij zegt, is de waarheid. Hij liegt niet. Daarom moeten jullie één met Hem blijven, zoals Hij jullie heeft geleerd” 1 Johannes 2:26-27 BB.

Als er iemand is die de volledige aandacht op Jezus richt, is het de satan wel. Van af ‘het eerste begin’ wat God allemaal gedaan heeft is de satan hiervan op de hoogte. Bij de schepping waar hij de mens verleidde om tegen Gods wil in te gaan. Dit was voor hem zo’n grote overwinning dat hij deze tactiek nooit meer heeft of zal loslaten. Wees daarom op uw hoede dat de satan jullie niet zal verleiden, hoe vaak komen we deze waarschuwing tegen in het Nieuwe Testament?

Groeischeuten van de kerk

In een gesprek wat Jezus had, horen we Hem duidelijke dingen zeggen, iedereen die het hoort zal het raken maar men begreep het niet. Dan vraag je al snel; ‘Waarom niet’? wel kort gezegd; ‘Wie heb je als Vader”? Daar gaat de volgende discussie over.

Waarom begrijpen jullie niet wat Ik zeg? Omdat jullie het niet kúnnen begrijpen. DE DUIVEL IS JULLIE VADER EN JULLIE DOEN DEZELFDE DINGEN ALS JULLIE VADER. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. HIJ IS DE BRON VAN ALLE LEUGENS. Maar omdat Ik jullie de waarheid zeg, geloven jullie Mij niet.

 • Waarom zeggen jullie dat Ik een leugenaar ben?
 • Ik zeg de waarheid.
 • Waarom geloven jullie Mij dan niet?
 • Wie God als Vader heeft, begrijpt wat God zegt.
 • Daarom begrijpen jullie niet wat Ik zeg, want jullie hebben God niet als Vader

Zie Johannes 8:43-47 BB.

Volgelingen van Jezus begrijpen dit, want dit hebben we bij de tweede Pijler gezien. Dat de Geest van God in ons woont en ons leert en inzicht geeft. Daarom kunnen we ons toewijden aan de Waarheid omdat we de Weg met Christus Jezus gaan. Zo moeten ook onze woorden en daden in overeenstemming zijn met wat Het Woord zegt. Een dergelijke levensstijl is niet altijd een feestje. Maar de pijn van het Jezus volgen kunnen we niet ontlopen. Want:

“het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die Hem haten” 2 Timotheüs 3:12 HB.

Deze pijn noem ik de, ‘groeischeuten van de kerk’. Het is een niet te ontlopen pijn het is als elke baring die iets moois tevoorschijn brengt. Als het er is dan kan de blijdschap al de geleden pijn overstemmen. Zo zal het ook zijn wanneer Jezus ons opneemt in Zijn Heerlijkheid, dan is de pijn van ondergeschikt belang, dat is dan weg en vreugde overheerst dan, maar zover zijn we nog niet. Intussen moeten we alert zijn op elkaar en mogen controleren of Gods liefde nog wel rijkelijk in Kerk en gelovige aanwezig is. Zo niet, we weten het of niet. Bind het om je hals je arm je voorhoofd, en dat gaat ook om de Heerlijkheid van Gods Woord. Maar nu komt het uit ons binnenste daar waar de geest Van God woont.

“Wees vooral vol liefde.  Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem” Colossenzen 3:14-17 BB.

Onze kracht is een gezamenlijke kracht, we hebben en beleven het samen. Het mag lijken op een groot orkest dat goed op elkaar is afgestemd, een harmonie wat geleerd heeft om het vooral samen te doen. Maar hoeveel muziekkanten weten het beter dan de dirigent? Mogen we dan geen eigen mening meer hebben? Zolang dit niet ten koste van het geheel gaat en een verrijking voor het ‘samen zijn’ is zal het welkom zijn. Ook dat is ‘samenwerken’ onder de leiding van de heilige geest. Laten we onthouden liefde is het cement van onze samen-beleving. Van onze wedergeboren eenheid. De liefde zal tot vrede leiden en brengt ons altijd verder dan onze verstandelijke keuzes, hoewel die er ook mogen zijn. Maar de liefde, dat is het!

Zo mag Gods Liefde ‘Scheids-Rechter’ zijn en ons helpen het Spel van samen Kerk zijn goed ten uitvoer te brengen. Hoe vaak is ons innerlijk niet een puinhoop en kunnen we niet meer met elkaar overweg? Daar moeten we dan aan werken, niemand uitgezonderd. Wat ik dan vaak zie is dat de hulpverlener harder werkt dan de hulpvrager, hierdoor loopt een herstelproces onnodig spanning en vertraging op. Dat ons hart heel vaak het toneel is waar de conflicten over en weer vliegen is heel herkenbaar. Hoe herkenbaar is het, voor anderen, dat de rijkdommen van Gods Woord ons weer dichter bij elkaar brengen? Paulus laat duidelijk zien dat we altijd moet kiezen op basis van de vrede, hoe anders zullen we ook écht onze sores opruimen?

Hoeveel vrijheid geven wij Gods Woord in ons

Dat wij soms dwarsliggers zijn dat hoeft een ander ons niet te vertellen. En wat kunnen we daar een hoop verdriet door veroorzaken. Kijk, dan houden wij Gods werk in ons tegen en zetten onszelf op slot. Dan zijn we, ongeacht het probleem of de zonde, ongehoorzaam. De vraag of je dan nog wel Gods Woord vertegenwoordigt als je ergens komt, kun je zelf het best beantwoorden. De mensen hebben sneller dan jij door hebt, al een mening over je gevormd. Een pittig zelfonderzoek is dan zeker op zijn plaats en dan zou het fijn wezen dat Gods Woord weer herkenbaar aanwezig mag zijn. Let eens op dit vers:

“Verdrijf de Heilige Geest niet uit uw hart” 1 Thessalonicenzen 5:19 HB.

Met onze wil sterker te laten zijn dan de werkingen van Gods heilige Geest in ons, doen wij onszelf veel tekort. Besef maar eens wat Gods Geest allemaal in en door ons kan bewerken. Onderschat dit nooit. De St. vert. zegt dat we de Geest niet moeten ‘blussen’. Wat doen we bij een keuken brandje,  juist daar gooien we iets overheen, een blusdeken, waardoor het vuur gedoofd wordt. Dat beeld, ‘van er iets overheen gooien’ dat doen we dus vaker dan we denken. Hoeveel blusdekens neem je mee op vakantie naar je werk of wanneer je met vrienden optrekt. Dan schakelen we even op een andere modus over. Toch wel handig he, zo’n blusdeken, of toch niet.

Waarom worden wij gewaarschuwd om de Geest niet te blussen?

Een blusdeken ontneemt aan het vuur de zuurstof die noodzakelijk is om vuur te laten branden. Je voelt misschien al wel wat God ons hiermee wil zeggen. Met het blussen van de heilige Geest onttrek je het zuurstof uit het vuur, dan gaat de Geest in je weg, eruit. Je vernietigt dan het Geestelijke werk namens God in jou. Dan is het de vraag, kun je die gevolgen dragen? Hoe dan ook, dit heeft meer gevolgen dan je denkt. Je schakelt jezelf als een actieve schakel uit er ontstaat dan een ernstig geestelijk zuurstof tekort,  in Gods werk, in jou en in anderen. Hoeveel gaven van God gaan er dan verloren omdat jij je jezelf op non-actief zet.

We moeten het werk van de Geest in ons niet blussen, Paulus zegt:

“Doe daarom je best om de gave die je van God hebt gekregen, verder te ontwikkelen. Die gave heb je gekregen toen ik je de handen oplegde. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing” 2 Timotheüs 1:6-7 BB.  

Ruim op wat de Geest van God belemmerd haar werk te doen en besef dat je namens God een ‘doorgeefluik’ van Zijn aanwezigheid op aarde wil zijn. Laat de heilige Geest je weer mogen zuiveren en bevrijden van alle bitterheid.

“Maak de Heilige Geest niet verdrietig. Want Hij beschermt jullie en bewaart jullie tot de dag dat jullie helemaal bevrijd zullen worden. Doe alle bitterheid, boosheid en haat weg. Stop met schelden en vloeken. Ja, alle soorten slecht gedrag moeten jullie wegdoen. Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven” Efeziërs 4:30-32 BB.

Laat anderen, maar bovenal God de Vader, weer van je mogen genieten als van iemand die niet meer onderdrukt wordt, door restanten van boosheid of andere ellende waardoor jij zo gemakkelijk je doel kunt missen. Verlang je er naar dat Gods Woord RIJKELIJK in je zal wonen, dan moet jij en ik het hart de deur van ons leven wagenwijd openzetten.

Laat God maar weten dat Hij welkom is in je leven.

Ruim de puinhoop van de oude mens maar op laat je reinigen en heiligen. Ga weer in Zijn Woord lezen want ik weet dat dit bijna in alle gevallen het eerste is wat mensen zullen nalaten. Weet je, dit is koren op de molen van de satan, dus loop hem niet blij te maken. Laat deze studie die misschien helemaal op jou situatie is afgestemd je mogen helpen om door te groeien of terug te groeien naar Hem die je liefheeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wie  God liefheeft, zal begrijpen dat zijn of haar geest gevoed moet worden. Dat kan niet anders dan dat je dingen op moet geven. Werkelijk anders lukt dit niet. Wie wil sporten en het hoogste doel wil halen zal er elke dag voor moeten knokken. Je hele leven staat dan in het teken van de sport. Wanneer je wedergeboren bent dan moet je ook gevoed worden, maar hoe gek het ook klinkt het begint met opgeven. Je zult een zekere toewijding moeten vinden om ergens te komen. Toen Petrus de volgende verzen schreef wijst hij daar ook op. Waarom? Omdat het nooit samen kan gaan met het andere. Let op, verschil moet gezien worden anders is er geen sprake van verschil.

Ruim eerst maar eens op, schrijft Petrus, wat jezelf de ander en de gemeente grote schade kan berokkenen. De tijd waarin dit geschreven werd vond er een grote omslag plaats bij de Joden die tot bekering waren gekomen. Zij bevolkten voor het grootste gedeelte de huidige gemeenten. De leiders waren in hoofdzaak ook Joden die Jezus hadden aangenomen in hun leven. Om dan het ‘Joodse denken’ zomaar los te laten dat was voor deze mensen bijzonder moeilijk. Zouden wij in het buitenland gaan wonen dan moeten we ook gewoontes los laten anders kunnen we ons niet aanpassen en komen we in conflict met onze omgeving. De gelovige Joden waren verspreid door de christen vervolging. Zo kon je in het hele Romeinse rijk wel bekeerde Joden vinden. Zie Handelingen 8:1-4.

Wie denkt dat de vervolgingen de kerk de vernieling in kan jagen heeft zich danig vergist, ze namen alleen maar in aantal toe. De vervolgingen werkten als een vorm van reclame. De mensen vroegen zich af wie zijn deze mensen en wat doen ze dan voor een kwaad dat ze hardhandig worden aangepakt? En zo vermengde zich de gemeente met allerlei mensen uit de streken waar de Joden naartoe waren gevlucht. Had Jezus niet gezegd;

“Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld” Handelingen 1:8 BB.

Gewild of ongewild, door de vervolgingen die er in Jeruzalem losbarstte werd het Evangelie verspreid en had grote impact op de plaatsen waar nieuwe kerken werden gesticht. Ik zei net al dat door de vermenging er Joden en Grieken en allerlei andere nationaliteiten in de kerken kwamen. En dat vroeg om een goede aanpak, want al deze culturen bij elkaar moest wel één Kerk worden. Mens wat een opgaaf. Met deze kennis begrijpen we des te beter de volgende woorden waarmee Petrus en de christenen aan de slag moesten.

Doe dus alles weg wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is” 1 Petrus 2;1-3 BB.

Wie het geestelijk leven nuttig wilde maken die moest er systematisch en met bijzondere inzet met volharding mee aan de slag. Begrijpen wat God van je wil, het leren anderen bij te staan in ziekte en andere noden het moest allemaal geleerd worden met de kenmerken van Gods Karakter.

Want je bent géén kerk, door er elke zondag te gaan zitten.
Nee, je wórdt De Kerk van Jezus door gehoorzaamheid.

Alle geestelijke groei die wij doormaken heeft te maken met; Hoe ontmoet ik God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Binnen de Goddelijke aanwezigheid zal:

“Het woord van God dat vol leven en kracht is. En het scherper is dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen.  Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen, is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover Hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan” Hebreeën 4:12-13 BB.

Je kunt hier grote moeite mee hebben wanneer Het Woord van God haar Plaats opeist om in ons binnenste te laten zien wie we werkelijk zijn. Natuurlijk begrijp ik dat, dat is soms ook mijn worsteling. Wanneer Gods Woord als een Zwaard doordringt om dat los te snijden in mijn leven wat nog ‘oude mens’ is. Maar ik hoop dat je begrijpt waarom dit proces plaats vindt. Omdat Gods Woord Rijkelijk in ons zal wonen. Zouden we volharden in onze ongehoorzaamheid dan kan de Geest van God Zich niet ‘ten volle’ in ons openbaren.

“Maar jullie, lieve broeders en zusters,

 • Moeten ervoor zorgen dat jullie groeien in je allerheiligst geloof.
 • Dat doe je door je bij het bidden te laten leiden door de Heilige Geest.
 • Blijf leven vanuit Gods liefde die in jullie is.
 • En blijf vertrouwen op de liefdevolle goedheid van onze Heer Jezus Christus.
 • Hij zal jullie het eeuwige leven geven”

Zie Judas 1:20-21 BB.

Deze toepassingen zouden ons wel eens goed van pas kunnen komen in processen van loslaten als de heilige geest in ons werkt. Laten we de middelen gebruiken die ons helpen in een individuele geloofsopbouw. Het doen van slechte dingen is als vuur in je zakken doen. En hoe lang houden we dit vol? Vgl. Spreuken 6-1-8 BB. Soms kan het handig zijn om vaste gewoonten aan te leren, het Woord tot je nemen. Er staan ons gelukkig heel veel mogelijkheden ter zijde. Dus niemand hoeft om te komen door gebrek aan inzicht* en niemand hoeft te verwilderen in het geloof.**

* “Het loopt verkeerd af met mijn volk, doordat het Mij niet kent. Jullie hebben Mij niet willen kennen. Daarom wil Ik jullie ook niet langer kennen! Jullie zullen niet langer mijn priesters zijn. Jullie zijn de wetten en leefregels van jullie God vergeten. Daarom zal Ik ook jullie volk vergeten” Hosea 4:6 BB.

** “Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart. Spreuken 29:18 NBG.

Tot slot.

Onze lichamen hebben voedsel nodig om te kunnen leven, dit is met de geestelijke mens ook zo. Verwaarlozen we dit lichamelijk dan wordt je ziek door ondervoeding of je loopt de kans om anorexia te krijgen. Maar zou dit met de geestelijke mens ook zo zijn? Wanneer wij dit door een geestelijke bril zouden zien dan zitten er veel ondervoede mensen in de kerk. Komt dit de kerk ten goede? Hoeveel geestelijke-anorexia zou de kerk herbergen, zonder dat we hier iets aan doen? Ja dat kunnen wij! We worden opgeroepen om op elkaar toe te zien dat niemand de genade van God verliest. Dus van zijn/haar geloof afvalt. Waarom gaan kerken dicht en staan we open voor het ‘Zen tijdperk’? 

Zou Psalm 1 ons hierin nog iets kunnen bijbrengen? Of is het voor veel mensen te laat. Ik denk het niet, maar dan moeten we wel meer aan inwendige zending gaan doen. Waarom komen er buitenlandse christenen naar Nederland, omdat ze in de buitenlandse zendingsscholen de cijfers te zien krijgen hoe arm geestelijk Nederland is. In hun kielzog zien we ook andere niet wedergeboren kerkgenootschappen meekomen. Ja de satan is slim hij wil de geloofslauwheid graag zelf onder controle houden. De spanningen zullen toenemen maar dat wil niet zeggen dat we onze mond moeten houden, want het woord van God woont toch Rijkelijk in u en mij? Of was dit een droom een zeepbel die uit elkaar is gespat. Nee, wij HEBBEN een Woord voor de wereld, laten we dus maar doorgaan, misschien eerst in eigen gemeente en dan….

“Broeders en zusters,

 • Als iemand niet meer luistert naar de waarheid van Gods woord,
 • Probeer hem dan terug te brengen bij die waarheid.
 • Dan red je zijn ziel van de dood.
 • En dan is het niet meer belangrijk wat hij verkeerd gedaan heeft”

Zie Jacobus 5:19-20 BB.

Dit is niet iets om lang over na te denken, ook geen gemeente vergadering houden, geen rondschrijfbrieven en probeer het op geen enkele manier te plannen. Want dan weet ik wel wat er gaat gebeuren…

Ik wens je een gezegende dag en groet u met deze tekst;

“Jeremia zegt: "Heer, vergeet me niet. Kom voor mij op tegen mijn vijanden! Heb niet zó lang geduld met hen, dat ze me kunnen doden. Heer, vergeet niet dat het allemaal vanwege U is dat de mensen mij zo slecht behandelen. Elke keer als U tegen me sprak, verslond ik uw woorden. Ik genoot ervan. Ik werd er gelukkig van. Want U bent mijn Heer, de God van de hemelse legers” Jeremia 15:19-20 BB.

Ben je gezegend of wat dan ook, je mag het ons laten weten. Zie dan bij contact – rechts boven klikken

Ik wens je een gezegende dag, Fred

Datum gemaakt: 7-3-2023
Versie: 7
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?