Een nieuw ontstaan

Een nieuw ontstaan, een nieuw begin van iets, een ander werk, relatie of een uiterlijke verandering daar kun je zo naar uit kijken. Maar kunnen we alles oplossen wat mensen willen? Met een hoop gesleutel aan je lijf kun je er dan wel anders uitzien, maar van binnen kom je altijd nog jezelf tegen. Maar nu, zo zeggen ze, zijn we in een andere fase terecht gekomen, de fase van de ‘genderdiversiteit’. Hierdoor denken we onszelf op die plek neer te zetten waar we willen staan. We zijn nu een ‘Het’, en daarbinnen kunnen we dan een mannelijke of een vrouwelijke, of een mix van beide persoon aannemen. En zie, de ‘Plastisch chirurgie’ is met ons en verricht het wonder van de metamorfose.

Een Metamorfose

Maar ook dan zullen we ontdekken, van binnen kom je nog steeds jezelf tegen, want onze van God gekregen identiteit veranderen we niet. Ja ik weet het, we zijn hierin ook aardig op weg om met medicatie en gevaarlijke therapieën  de persoonlijkheid van een mens te veranderen. (In geheim wordt er al jarenlang volop geëxperimenteerd).  Wat mannelijk is, gedraagt en ziet er uit als een vrouw, en omgekeerd. Tja, we kunnen veel, maar in de kern van je bestaan, kom je nog steeds jezelf tegen. Van je eigenlijke ík’ kan niemand je verlossen. Je blijft van binnen hoe God je geschapen heeft, ook al voel jij je bij jezelf niet thuis. Want de scheppingsorde van God verander je niet, daar kunnen we nooit bijkomen dan God alleen. Dat gebied heet onze ziel of geest. Of moeten we straks zeggen wanneer iemand sterft; daar gaat ‘het’, in plaats van hij/zij geeft de geest? 

“In den beginne schiep God den hemel en de aarde” Genesis 1:1

Wat valt ons op?

  • Er was een begin
  • Er werd iets gemaakt
  • Er is een God
  • Er is een hemel
  • Er is een aarde

Wat een geweldige openheid van zaken geeft God ons hier. Wat een feiten en wat een kiemkracht voor al het nieuwe leven. Dat is nog eens een goed begin. Je zult er maar deel van uitmaken dat je het voor je ogen ziet gebeuren. Wat een spektakel, daar ga je wel in verwondering van raken. Dat God uit die woestenij uit die chaos uit de materie (Het stof der aarde) van de duisternis, van de toenmalige aarde, iets tot Leven riep. Ik verzin dit niet nee, lees het zelf maar:

“En God zei: "Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde." En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw. God zegende hen en zei tegen hen: "Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren” Genesis 1:26-28 BB.

Als God zijn?

Je zou God willen evenaren, ja waarom niet? We moeten toch wel iets van God kunnen overnemen? Onze eigen interpretaties erin kunnen leggen? Zo woont God, zegt men, toch in alles in vlees en bloed en in de materie. (Dus ook in een kastje wat je later weggooit. Mag je god dan zomaar weggooien? Er zijn mensen die hier heel anders over denken en handelen. Ze heten de ‘vrekkers’ en zijn zeer spaarzaam in het omgaan en hergebruiken van alles wat ze nodig hebben voor het dagelijkse leven. Ik ga hier niet verder op in gezien dit onderwerp)  Ja, de robot mens komt aardig in de richting en met gekloonde hersenen erin kan het straks zelfstandig handelen en kan het willoos aangestuurd worden door moorddadige mensen. Ja, we zijn aardig op weg om inzichten te verwerven zodat het onmogelijke mogelijk wordt. Maar laat God Zich buitenspel zetten? Zal Hij toestaan dat de mens straks de totale controle krijgt over alles wat God zo zorgvuldig tot stand heeft gebracht? Is de ‘Genderdiversiteit’, in staat om Gods macht buitenspel te zetten? Laat God het toe dat de satan zijn rijk hier op aarde blijvend kan vestigen? 

In het geheim zijn ze misschien wel verder dan we denken. Maar is God hier ook bij betrokken? De voort-woekering van het; ‘Toren van Babel virus’, zal dit met verloop van tijd zichzelf vernietigen? Ik denk dat het net zo zal gaan als bij die eerste toren van Babel. Maar toch… De satan maakt nu wel heel listig gebruik van bestuurbare robots zodat hij beschikt over techno soldaten die perfect zijn boze wil ten uitvoer zullen brengen.  

Of schets ik nu een toekomst die er nooit zal komen. We weten dat God zo Zijn eigen plannen trekt dat ligt allang klaar. God doorziet de gedachten van het hart. Het zal onmogelijk blijken om het bestuur over deze wereld over te nemen. Ja de mens is in kennis tot grote hoogten gestegen en probeert in het oneindige heelal met heel dure apparatuur nieuw leven te ontdekken. Tja, en hoever ze komen…

  • De ogen des HEREN bewaken de kennis, maar
  • Hij verijdelt de woorden van de trouweloze Spreuken 22:12 NGB.

Ik weet dat God Zich niet zal laten vervangen door een stelletje toren van Babel deskundologen. Maar ja de andere kant van het verhaal is dat het steeds dieper doordringt hoezeer we deze aarde naar de vernieling hebben geholpen. Daarom proberen we uit alle macht daar nog iets van te maken. We proberen het menselijk DNA te ontrafelen om goede medicijnen te kunnen maken. Maar, komt dit tot beschikking van de aller armste op onze aarde? Ja, voor ons niet meer bruikbare medicatie sturen we hen toe. Maar zullen we het nu met Covid19 anders doen? O ik hoop het, mag dit ons gebed zijn?  De kloof tussen arm en rijk waar Jacobus over spreekt zien we steeds meer en duidelijker in vervulling gaan. Welk rijk land laat haar onderdanen onder bruggen of tussen de bosjes slapen of wonen? Het is de goedheid van bepaalde instanties die deze mensen probeert te helpen. Maar hoe fijn ook, de overheid verzaakt haar taak. Tot hoelang kan dit goed-gaan?

“Maar jullie hebben de arme mensen slecht behandeld! Terwijl het juist de ríjke mensen zijn die slecht voor jullie zijn en jullie voor de rechter slepen. Zíj zijn het die kwaad spreken van Jezus, bij Wie wij horen. Wees dus gehoorzaam aan Gods koninklijk bevel dat in de Boeken staat: dat je net zoveel van je medemensen moet houden als van jezelf. Dan doe je wat God wil. Maar als je de ene mens belangrijker vindt dan de andere, ben je ongehoorzaam aan de wet van God. Dan zal de wet je veroordelen" Jacobus 2:2-7 BB. Lees ook Jacobus 5:1-6 BB.

En nu?

Ach, laten we maar eerlijk zijn, we hadden ons geen zorgen hoeven maken wanneer we onder Gods leiding met deze aarde en haar bewoners waren omgegaan, geïnspireerd door Woord en Geest. Wanneer we samen terugkijken op de puinhopen van het menselijk falen op de oorlogen, rampen, stedelijk geweld, dan zijn we hard bezig om deel uit te maken van het vroegere Sodom en Gomorra. God laat ons duidelijk zien wat er met deze steden is gebeurd. Lees - Genesis 18:20; Genesis 19:24; 28.

Dit verschrikkelijke gebeuren is een voorbeeld voor alle volken.  

In 2 Petrus 2:6 lezen we dit: “De steden Sodom en Gomorra legde hij in de as. Hij veroordeelde ze tot de algehele vernietiging en stelde ze daarmee ten voorbeeld aan allen die zonder God willen leven".

Nadenkende over dit alles kun je niet anders, nu of later, God gaan eren omdat Hij daar recht op heeft. Dan breekt het ‘Nieuwe bestaan’ ook in jou leven door. De zonde geeft op den duur een doelloos leven en wie wil er nu een zinloos bestaan? Wie zich aan God toevertrouwt zal begrijpen hoe nieuw, ‘Nieuw’ kan zijn. Dan begrijp je Zijn woorden: “Het is volbracht”, hierdoor is God in staat ons te maken tot Nieuwe mensen  die zullen beantwoorden aan Zijn doel. Dood waar is uw prikkel, (genderneutraal waar is uw macht?) want:

“Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een  onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de Boeken staat: De dood  is opgeslokt in Gods grote overwinning. Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen? De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de  overwinning over de zonde en de dood. Dus, beste broeders, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor  de Here. U weet toch dat het werk dat u onder Zijn leiding doet, niet  voor niets is” 1 Corinthiërs 15:53-58 HB.

Durf je dit met anderen te delen? Je zou mede ploeggenoten kunnen opzoeken. Ik wens u, Het 'Voortreffelijk Nieuw Leven' toe. 

 

Datum gemaakt: 6-3-2024
Versie: 10
Categorie: Voorjaar
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?