Op Zoek Naar Jezus

Wie zoekt...

Stel u belt bij iemand aan en vraagt; ‘Ik ben op zoek naar Jezus’, kunt u mij helpen, welke reacties zou u krijgen?

Zou de eerste de beste u echt op weg helpen of sturen ze u gelijk door naar het ‘Leger Des Heils’ of een of andere kerk bij hun in de buurt? Misschien gooien ze de deur ook wel voor uw neus dicht, omdat ze u aanzien voor één of ander sekte lid. Het kan ook zijn dat u een kaartje in de handen geduwd krijgt met het adres van een psychiater.

Zo kunnen er heel wat reacties loskomen op de vraag, ‘Ik ben op zoek naar Jezus’. Denkt u dat er veel mensen op zoek zijn naar Jezus? Er zijn veel méér mensen op zoek, dan wij ooit zullen weten. Als we het zendingsnieuws wereldwijd beluisteren dan komen er grote aantallen tot Levend geloof in Jezus. Laten we niet vergeten dat het christendom wereldwijd dé grootste Godsdienst is. Dus is mijn conclusie;

‘Dan heeft Jezus wel degelijk een Reddende aantrekkingskracht op welke bevolkingsgroep dan ook’.

Maar gaan wij die vraag in eigen familie, op het werk of in uw buurt stellen dan kan het zijn dat u schandelijk uitgelachen wordt. Ja, zélfs door sommige kerkmensen kunt u dan gemeden worden.   

Hoe het ook is, wat bijna zeker zal zijn bij het stellen van de vraag; ‘Ik ben op zoek naar Jezus’, dat u kunt rekenen op vervelende reacties. Een middenvinger of een vinger naar het voorhoofd zijn de meest voor de hand liggende reacties. Goed u kunt uw zoektocht op dezelfde voet doorzetten, maar denkt u dat je veel kans maakt? En hoe groot is die kans dan, één op honderd of één op duizend? Getallen zijn misschien moeilijk te achterhalen. Maar wat wij wel te weten komen is dat, ‘de in Jezus geloofsdichtheid’, van de Nederlandse bevolking niet zo hoog is. Daarom is het goed om eens wereldwijd om ons heen te kijken. Dan worden wij mogelijk weer aangemoedigd dat er zoveel mensen zijn de door het Reddende Evangelie, Jezus’ Vergeving en Verlossing gevonden hebben.

Maar ja, niet iedereen zal ons welkom heten, met een dergelijk vraag.

Maar stel dat er iemand is die u heel hartelijk verwelkomt, bij het stellen van de , ‘Ik ben op zoek naar Jezus’. Gaat u die dan gelijk om de hals vliegen? Ontstaat er dan ter plekke een geloofsband tussen elkaar?

Maar wie zegt ons, dat wij bij hún aan het juiste adres zijn, hebben we dan geluk of moeten we toch op onze hoede zijn? Want er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden. De kerkelijke kaart van ons land ziet er behoorlijk gekleurd uit. En wie vertelt dan de waarheid? ‘Waar koren is daar is ook kaf’, heb ik eens gelezen. Maar ja, argwaan koesteren helpt ons ook niet verder. Moeten we dan besluiten te stoppen met onze zoektocht?

  • Wie ‘Jezus is’? We zullen de ‘verschillen aan inzicht’ moeten filteren.
  • Welke criteria hanteert u hiervoor?
  • En wie mag u controleren of u het juiste hebt gekozen?

Mogelijk is die vraag voor u geen vraag meer, hetzij door teleurstelling hetzij door overtuiging. Maar toch, op welke wijze u ook het antwoord geeft;

Ga bij jezelf eens na of jullie wel vanuit je geloof leven. Weten jullie wel zeker dat Christus in jullie is? Als Hij niet werkelijk in jullie is, worden jullie afgekeurd. Maar ik hoop dat jullie zullen zien dat wij niet afgekeurd zijn. Ja, we bidden God dat jullie Hem nooit ongehoorzaam zullen zijn. Niet omdat dan zal blijken dat wíj eerlijk en betrouwbaar zijn. Maar omdat júllie dan zullen doorgaan met het goede te doen, zelfs als het er op zou lijken dat wijzelf afgekeurd zijn. We kunnen niet tégen de waarheid strijden, maar alleen vóór de waarheid. Want wij zijn blij als jullie sterk zijn, ook als wij zelf zwak zijn. Ik wil zó graag dat jullie helemaal vol van Christus zullen zijnZie 2 Korintiërs 13:5-9 BB.

    • Ik wens u, Het Voortreffelijk Leven toe.
    •  Namens je ploeggenoot, Fred IJzerman
  • Dit artikel wordt auteursrechtelijk beschermt door © www/Aresko.nl
Datum gemaakt: 22-6-2021
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?