Pastoraat

Dit zijn uitgewerkte studies die ikzelf heb mogen volgen.

Pastoraat is een onderwerp dat in veel kerken steeds meer prioriteit krijgt. Gelukkig maar. Want er is zoveel werk op dit zo kwetsbare terrein. Er zijn veel mensen vastgelopen in dit leven. Mensen die door verschillende omstandigheden hun zicht op God zijn verloren. Niet meer in een kerk willen komen of zelfs niets meer van God willen weten. Pastorale Counseling hoort in de eerst plaats thuis in de Gemeente. Daar moet het gaan functioneren in combinatie met Prediking, Bijbelstudie en Discipelschap. Gemeente leiders dragen dan ook altijd verantwoordelijkheid om betrokken te zijn bij pastoraat. Zie EFEZIËRS 4:11-12 en KOLOSSENZEN 1:28-29. Maar ook gemeente leden hebben een verantwoordelijkheid om Pastoraal betrokken te zijn. Vgl. KOLOSSENZEN 3:16. Mijn visie is dan ook, dat het gehele Lichaam van Christus, gezamenlijk verantwoordelijk is voor het welzijn van de Gemeente. Paulus geeft een goed voorbeeld als hij zegt: “Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na” GALATEN 6:1-2.

Met onze studies willen we zeer zeker niet, de taken gaan overnemen die in de Gemeente thuishoren. Maar we willen wel onze studies met u delen, zodat er een dienstbaarheid ontstaat die ten goede komt aan allen die God liefheeft.

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?