Dit zijn uitgewerkte studies die ikzelf heb mogen volgen.

  Pastoraat is een onderwerp dat in veel kerken steeds meer prioriteit krijgt. Gelukkig maar. Want er is zoveel werk op dit zo kwetsbare terrein. Er zijn veel mensen vastgelopen in dit leven. Mensen die door verschillende omstandigheden hun zicht op God zijn verloren. Niet meer in een kerk willen komen of zelfs niets meer van God willen weten. Pastorale Counseling hoort in de eerst plaats thuis in de Gemeente. Daar moet het gaan functioneren in combinatie met Prediking, Bijbelstudie en Discipelschap. Gemeente leiders dragen dan ook altijd verantwoordelijkheid om betrokken te zijn bij pastoraat. Zie EFEZIËRS 4:11-12 en KOLOSSENZEN 1:28-29. Maar ook gemeente leden hebben een verantwoordelijkheid om Pastoraal betrokken te zijn. Vgl. KOLOSSENZEN 3:16. Mijn visie is dan ook, dat het gehele Lichaam van Christus, gezamenlijk verantwoordelijk is voor het welzijn van de Gemeente. Paulus geeft een goed voorbeeld als hij zegt: “Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na” GALATEN 6:1-2.

  Met onze studies willen we zeer zeker niet, de taken gaan overnemen die in de Gemeente thuishoren. Maar we willen wel onze studies met u delen, zodat er een dienstbaarheid ontstaat die ten goede komt aan allen die God liefheeft.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?

  Omzien naar elkaar

  Deze studie gaat over, ‘Tucht in de gemeente’. Maar de naam van deze studie heb ik weloverwogen het, ‘Omzien naar elkaar’, genoemd. Want het woord tucht kan zo bedreigend op ons overkomen. De Bijbelse tucht is dan ook niets anders, naar elkaar om te zien, vanuit Gods woord. Om zo elkaar te helpen de weg niet kwijt te raken in een wereld vol verleidingen. Wanneer we de Bijbelse tucht bestuderen zullen we zeker tot de ontdekking komen dan Gods tucht altijd een opvoedend karakter kent. Dat het doordrenkt is van Zijn liefde voor ons allemaal. Zo krijgt het woord tucht een heel andere lading. Het is niet die strenge God die ons zo graag wil straffen. Nee, tucht is Gods maatregel om ons bij Hem te houden. Maar ook om te laten zien, Ik houd van jou, en daarom moet Ik je zo nu en dan terechtwijzen. Vanuit die gedachte is deze studie ontstaan. Het heeft een Pastoraal karakter, tenminste, dat is altijd mijn uitgangspunt geweest.