De zoon van God

Studies over het leven en werk van Jezus

De zoon van God

Was het God zelf niet die zei: "Deze is mijn Zoon in wie Ik een welbehagen heb"? Ja, hoe anders hadden wij het kunnen weten dat God de Vader ons Zijn Zoon had laten geboren worden om een Wonderlijk herstel te volbrengen? Door Zijn Offer is ons zoveel gebracht, gegeven dat wij jaren of eigenlijk een leven lang nodig zijn om hier iets van te begrijpen.

De Bijbel, Gods Boek vol van Liefde en rechtvaardig straffen verschaft ons het nodige inzicht om ons tot een beter leven te brengen. Want alles waar de Bijbel over spreekt is ons tot lering en onderricht gegeven. dus leer ik graag uit dit Woord hoe mijn leven kan groeien in Hem die ons lief heeft. In de studies die ik hier over schrijf probeer ik inzicht te verschaffen om tot een vruchtbaar leven te komen samen met andere gelovigen. Ook zal ik specifieke thema's schrijven zoals; vergeving. zonde, redding en vele anderen. 

  • Veel zegen juist voor vandaag.
  • Als je ons werk kunt waarderen help ons dan mee en vertel het anderen.
  • Of zet een link op je facebook. www/Aresko.nl
  • Hartelijk dank - Fred IJzerman.
  • Wil je de andere studies uit deze serie nalezen zie hieronder.
Datum gemaakt: 26-9-2018
Versie: 8
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?