De vakanties zijn aangebroken, hoera eindelijk doen waar we zin in hebben. Dus gooien we ons moeten in de ijskast en laten de vrijheid los om lekker onszelf te zijn. Tja, je zou willen dat het zo ging maar - dat weten maar al te goed - dat vrijheid geen vrij-zijn is. We moeten nog van alles en wat dit is dat weten we best. Dat gehoorzaamheid hierin de sleutel is zal velen niet vreemd in de oren klinken. Want dat is te allen tijde de basis voor een goede samenleving en alles wat daar op gebouwd is. Maar gehoorzamen begint met luisteren en dat is ons aller struikelblok.

  Wat is er toch veel misgegaan, omdat we niet wilden luisteren. Is luisteren dan echt zo moeilijk? Wel nee, gewoon doen wat er gezegd wordt dan is er niets aan de hand. Tja, maar ons probleem is dat tussen onze oren een hoopje verstand zit die eigenlijk zelf wil bepalen wat er gebeurd of gezegd wordt. Twee oren en een hoop verstandelijke cellen kunnen dan voor veel conflicten zorgen. We zien dit overal om ons heen gebeuren. Wat het ons zelf of de maatschappij kost wel dat zijn enorme bedragen. Hoe jammer is dat.

  Je zult er vast wel iets in herkennen en heb je ervan geleerd? Er staat een verhaal in de Bijbel over de toren van Babel. Dat volk wilde een toren want dat straalde een zekere macht uit. Daar ging het met name om de hoogte. Ze wilden het hogerop zoeken met het brengen van hun offers, want dat maakte indruk op hun god. Zo dachten de heidenen en de Israëlieten namen dit over, want het leek hun een super idee.

  Toch is dit streven een vermenging van heilige en onheilige ideeën, wat God uiteindelijk niet accepteerde, Hij vernielde hun toren en zorgde voor een spraakverwarring zodat de mensen elkaar niet meer begrepen. Ze trokken alle kanten op en verspreiden zich zo over de aarde, wat ook Gods opdracht was. We kunnen vaststellen dat elk volk wat zich toen vormde achtervolgt zou worden door altijd weer hun eigen ideeën ten uitvoer te brengen. We kunnen praten als Brugman maar we zijn slechte bruggenbouwers naar elkaar. Omdat nog steeds ons verstand de dienst wil uitmaken hebben we nu meer ‘torens van kennis en afgoderij’, dan ooit tevoren.

  Eigenlijk wil iedereen op zijn eigen manier het wel ‘hogerop’ zoeken. De een voor het plezier, zoals bergbeklimmers, maar anderen uit bittere noodzaak omdat ze geclassificeerd zijn tot de armste mensen.

  Er is een verhaal wat vertelt dat Jezus met drie van zijn discipelen ook een berg opging. Maar Jezus’ motief was anders dan die van de onbekeerde volken. Het ging Jezus niet om het uit-zicht maar om het in-zicht dat Hij verlangde te ontvangen van Zijn Vader. Voor Jezus was luisteren afgestemd zijn op de hemelse dingen.

  Nog steeds is luisteren de absolute voorwaarde om op de ‘juiste Hoogte’ met God te komen.

  Was dit een eenvoudig klusje voor Jezus? Wanneer je opgezadeld bent met van nature ongehoorzame mensen, dan blijkt er niets te zijn veranderd. We lezen de Bijbel, bidden en zingen en we zijn vooral zelf aan het woord. Ja, zelf aan het woord. Luister maar tijdens vergaderingen, daar kunnen we bijna niet naar elkaar luisteren. Laat staan naar God. Iedereen heeft een mening al dan niet onderbouwd met Bijbelteksten. Dan merk je hoe veel of hoe weinig Bijbelkennis mensen hebben. Dat zal het luisteren niet ten goede komen.

  Ik geef gelijk toe, luisteren naar God is moeilijker dan je denkt. Wanneer wij bidden zijn wij aan het woord. Als we zingen dan zijn het onze woorden. Als we schrijven zijn het onze teksten die we vastleggen. Zo zijn er zoveel dingen waarin wij op de voorgrond staan. Hoeveel tijd besteden we aan games, sociaal media en andere vormen van ontspanning die we aan onszelf besteden. Maar hoeveel tijd zijn we echt stil voor God? Want we denken dat stille tijd vooral bestaat uit het feit dat wij met onszelf moeten zijn, maar niets minder is waar.

  • Maar als je bidt,
  • ga dan je kamer in en doe de deur dicht.
  • Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet.
  • En je Vader, die de verborgen dingen ziet,
  • zal je er openlijk voor belonen. Mattheüs 6:6 BB.

  Dit vers geeft ons een heel andere kijk op stille tijd en goede adviezen om inzicht te krijgen in het belang van leren luisteren naar God. Het is belangrijk om een plek te zoeken waar het ook echt stil is, want dit helpt ons om zelf tot stilte te komen. In onze maatschappij is er bijna overal drukte en lawaai dus kun je snel afgeleid worden. Des te belangrijker is het om zorgvuldig een plekje te zoeken. Daar is de vakantie toch een geweldig middel voor?

  Jezus’ motief om de berg op te gaan was anders dan die van de ongelovigen. Het ging Jezus niet om het uitzicht maar om het inzicht dat Zijn volgelingen moesten ontwikkelen door te luisteren naar Jezus.

  Moet je het ook hogerop zoeken en net als Jezus de berg op gaan, niet letterlijk eerder figuurlijk en dan zonder telefoon en dergelijk. En dan oefenen in stilte en lezen in de Bijbel. Dan ontwikkelen we het luisteren naar God. Besef dat de heilige Geest in je woont Die kan tot je spreken of dingen leren ontdekken over jezelf en hoe je kunt groeien in je geloof.

  • Op welk moment kun jij zorgen dat het stil wordt?
  • En waar is voor jou de beste plek?
  • Ga je de berg op, voor uitzicht of voor inzicht?
  • Schrijf op wat je leert, om later anderen te helpen

   Namens je ploeggenoot, Fred IJzerman
   Dit artikel wordt auteursrechtelijk beschermt door © www/Aresko.nl

  Veel luisterplezier, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?