Even Voorstellen

In 1947 ben ik geboren. Opgegroeid in Kampen een stad aan de IJssel waar veel kerken te vinden zijn. Mijn ouders gingen naar een kerk dus ik ook. Je zou dus kunnen zeggen dat ik al heel vroeg met het evangelie in aanraking kwam.

Maar, om nu gelijk te zeggen dat ik ook alles van het evangelie begreep. Nee, de waarheid van Gods liefde heb ik in mijn jonge jaren niet gekend. Ik had een totaal verkeerd Godsbeeld. En omdat je toen eenmaal niet over geloofszaken sprak met je ouders of je vrienden kwam je ook niet te weten hoe de ander het beleefde.

Jaren later, in 1971 ben ik samen met mijn vrouw tot bekering gekomen. Dat was een geweldige ommekeer in mijn leven. Te weten dat God je Vader wil zijn was voor mij een zeer ontroerende openbaring. Dat God, door het offer van Jezus Christus, al je zonden vergaf deed me bijna zweven van geluk. We waren geraakt door de liefde van Jezus en hadden alles voor Hem over. Goed, het woord ‘alles’, werd aardig op de proef gesteld. Want net als natuurlijke groei, gaat ook geestelijke groei gepaard met vallen én opstaan. We moesten veel leren en afleren. Een boeiende en leerzame tijd die nog steeds voortduurt, want uitgegroeid ben je nooit.

Paulus zegt er dit over: “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Zie EFEZIËRS 4:15.

Je aan Zijn Waarheid houden en elkaar lief te hebben, is een geweldige leerschool. Elke dag met Hem leven, keuzes maken, geven én ontvangen, heeft van ons andere mensen gemaakt. Nee, we zijn geen ‘evangelische robots’ geworden. Gelukkig niet. Wel hebben we geleerd dat we in Christus Jezus een nieuwe identiteit mogen ontwikkelen. En met die nieuwe identiteit mogen we de ander dienen. Dat dit niet vanzelf gaat is een geaccepteerde les. Een les die zegt: “Wie dus denkt rechtovereind te staan, moet oppassen dat hij niet komt te vallen” 1 CORINTHIËRS 10:12 GNB.

Mijn onderwijs heb ik opgedaan door verschillende Bijbel opleidingen te volgen, maar ook door me in te zetten met, ‘woord en daad’ in de kerk. Dat laatste was voor mij de allerbeste Bijbelschool. Ik heb vele jaren de gemeente mogen dienen met de talenten die God me heeft gegeven. Nu moet ik het vanwege gezondheidsproblemen wat kalmer aan doen. Dit houdt voor mij niet in dat ik werkloos ben gaan toekijken. Door bijzondere omstandigheden ben ik nu in staat me dienstbaar te maken met deze website. Dit kan ik in mijn eigen tempo doen en met hulp van anderen is het wat het wezen moet; ‘Een site die de geloofsbeleving van anderen wil ondersteunen’.

Fred IJzerman.

Auteur: Fred IJzerman
Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?