Opnieuw beginnen

Je mag bij Hem komen

Wat een opening zeg; Dit is Hét goede nieuws. Hier wordt gelijk de toon gezet, het goede nieuws begint bij Jezus Christus, de Zoon van God. Met andere woorden vanaf Jezus’ geboorte is er ‘goed nieuws’ te vertellen. In de meeste boeken gaat het om de details waarna het uitmond in de ontknoping. Maar hier zien we in een oogopslag wat de kern is en pas daarna worden de details ingevuld. (Zie het bijbelboek Handelingen).

 

“Dit is hoe het goede nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God. Vroeger had de profeet Jesaja al geschreven: 'Ik stuur mijn boodschapper voor U uit. Hij zal de weg voor U vrij maken. Hij roept in de woestijn: Maak de weg vrij voor de Heer! Maak zijn wegen recht!

En dat gebeurde nu: In de woestijn vertelde Johannes de mensen dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. Ook zei hij dat ze zich moesten laten dopen. Zo zouden ze vergeving krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Uit het hele Joodse land en uit Jeruzalem kwamen de mensen naar hem toe. Ze gaven toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest. En ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. 

Johannes droeg kleren die van kameelhaar waren gemaakt, met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van sprinkhanen en honing van wilde bijen. Hij vertelde de mensen: "Na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om op mijn knieën zijn sandalen voor Hem los te maken. Ik heb jullie met water gedoopt, maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest” Markus 1:1-8 BB.

 

Hij zal de weg voor U vrij maken

Wie dan het verhaal doorleest ziet hoe waar dit is. Want waar Jezus verschijnt gebeuren er dingen die bij het ‘Nieuwe Koninkrijk’ van Jezus horen. Daarin zijn maar weinig dingen te vinden die te linken zijn aan het oude koninkrijk. We kennen dit beter als een wettisch en een genade verbond. En dat begint bij het optreden van Johannes de Doper. Hij bereid Jezus’ komst met zichtbare tekenen voor. Johannes roept de mensen op om zich te bekeren. Hun zonden moesten ze door middel van de doop en hun getuigenis af laten wassen. Dat was een zichtbaar getuigenis van hun geloof in het Nieuwe Koninkrijk wat door de geboorte van Jezus letterlijk in de harten van de mensen geboren zou worden. Wat een prachtige voorbereiding, de mensen werden niet gedwongen maar uitgenodigd om vrijwillig te kiezen om gedoopt te worden.

Zo beginnen er twee geheel nieuwe dingen die niet zonder elkaar kunnen. De gehoorzaamheid van mensen om hun zonden te belijden en die te laten afwassen als een bede van een goed geweten tot God, zodat ze verder kunnen groeien in het Koninkrijk van God.

“Ook jullie worden door het water heen gered. Namelijk door het water van de doop. De doop is niet iets wat het vuil van je lichaam afwast. Maar de doop is een gebed tot God, een gebed van een geweten dat zuiver is geworden. Jullie worden gered door de doop, doordat Jezus uit de dood is opgestaan” 1 Petrus 3:21 BB.

Zijn wij er ook aan toe voor iets nieuws in ons leven? We zullen wel begrepen hebben dat het hier niet om de ‘uiterlijke dingen’ van het leven gaat. U en ik zullen niet op ons Paasbest dit Nieuwe Koninkrijk binnen gaan. Nee, dit nieuwe wat God de Vader ons schenkt, vraagt om iets wat moeilijk toegankelijk is voor anderen. Wat God vraagt is dat wij ons hart aan Hem zullen toewijden. Dat is de plaats waar God wil wonen. Dat is wat Paulus zo mooi omschrijft met deze woorden:

“Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf!” 1 Korinthiers 6:19 BB.

Ons hart, lieve mensen, daar gaat dat ‘Nieuwe van God’ gestalte krijgen. Want waar harten opnieuw geboren worden kunnen ongelofelijke dingen mogelijk gemaakt worden. Zal dit niet uitmonden in wat Jezus zegt: “Zie Ik maak alle dingen nieuw”? Wat een genade om opnieuw te mogen beginnen. Elke dag, elk moment van je leven. Waar je ook woont, wat je ook gedaan hebt.

Daarom heeft Jezus voor ons de weg vrijgemaakt. En deze vrijmaking mogen we uitleven zodat anderen zullen horen en zien dat onze harten nieuw leven verspreiden in woord en daad.

Ik wens u een gezegende dag.

 


Datum gemaakt: 19-1-2023
Versie: 3
Categorie: Nieuwjaar
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?