Ons herfst gevoel

Sterven om te leven

De herfst ontdoet zich van verloren schoonheid en herbergt het antwoord van een nieuw leven.

“Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is” 1 PETRUS 2:1-3.

Als de dagen weer korter worden, dan gaan onze gedachten al weer een beetje in de richting van de komende feestdagen. En dat gevoel wordt versterkt door het feit dat we weer bestookt worden met allerlei reclames. Ons gevoel moet zich alweer richten op wat de ander aan ons opdringt. Maar gelukkig is het nog niet zover. En voor we bedolven worden onder de verleiding, wat wij reclame noemen, hebben we nog voldoende tijd om ons te oriënteren op het werkelijke feest. Het Feest van de geboorte van de Here Jezus Christus.

Als je in de herfst naar buiten kijkt kan het zijn dat de bladeren langs je raam naar beneden dwarrelen. Dat geeft mij altijd het onweerstaanbare verlangen om in een lekkere warme jas naar de bossen te gaan. Om te genieten van al die herfstkleuren, de paddenstoelen, de zware herfstlucht en het geritsel van de vogels die onder de gevallen blaadjes op zoek zijn naar lekkere hapjes.

Het is elk jaar weer een beleving om te zien hoe de natuur haar schoonheid aflegt, en zich opmaakt voor een periode van rust. Om dan straks in het voorjaar weer in alle hevigheid los te barsten in jong groen en luid gefladder. Zo is het ook met de mens, dacht ik. Ook wij kennen een soort levensloop, van dingen afleggen en nieuwe dingen aanleren. Ook wij groeien en ontwikkelen ons en verwerven ons een status en creëren ‘een huisje, boompje en beestje’ zekerheid om ons heen. En hoezeer we dat elkaar ook gunnen, het is en blijft een kwetsbaar bezit.

Er kunnen zomaar van die herfstperioden in je leven komen. Situaties die door het veranderende klimaat alleen maar versterkt worden. Sommige dingen kunnen dan zo lang in mist gehuld zijn, terwijl andere zaken als een flinke najaars storm om je levenshuis heen bulderen. En van binnen voel je de ochtendnevels als een koude natte deken om je heen. Je voelt je als een kale boom die al zijn schoonheid is verloren. Met een dergelijk seizoen in je leven komt het er op aan of je een gezond wortelgestel hebt. Want dat zal je overeind houden wanneer de levenstormen je huis teisteren. Maar vergeet niet dat in een dergelijke periode er een geweldig wonder plaatsvindt. Dat is de mooiste metamorfose van de natuur.

Terwijl jij je probeert te wapenen tegen de wisseling van de jaargetijden in je leven, ben je je vaak niet bewust van het feit dat hét Leven al een antwoord heeft op de verloren schoonheid. Want de mooiste dingen van het leven ontwikkelen zich pas echt goed als ze alle jaargetijden hebben meegemaakt. De natuur legt 'tijdelijk' haar schoonheid af, om een tijd van rust te hebben en om zich voor te bereiden op een nieuwe tijd. Maar, in die tijd van rust wordt er ruimte gemaakt voor een nog niet te zien, nieuw en enorm krachtig leven. Dan wordt het waar wat Petrus ons schrijft: “U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is”.

En als het dan voorjaar wordt, de tijd van vernieuwing, dan geeft een 'Onzichtbare Hand' de natuur haar pracht en praal weer terug. De grote Heelmeester laat alle soorten landschappen, weer tot leven komen. Ook het landschap van jouw dagelijks bestaan ondergaat dan een geweldige vernieuwing en komt weer tot nieuw leven. De Hand van God de Vader heeft, door het herfstgewoel je leven gereinigd en Zijn zegen op je gelegd zodat er weer wat te genieten valt. De pracht van Zijn aanwezigheid in je leven zal je weer Zijn warmte en voldoening schenken. Je zult dan open bloeien en je innerlijke schoonheid laat dan zien dat de herfst haar werk heeft gedaan!

Wat heeft God toch mooie voorbeelden in de natuur gelegd waar wij zoveel van kunnen leren. Heer, open onze ogen voor Uw schoonheid en voor dat nieuwe leven van U, in ons.

“Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder” PSALM 45:11 NBG.

Ik wens je een prachtige dag

Datum gemaakt: 25-2-2013
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?