We weten maar al te goed wat pijn is, de een meer dan de ander. En om hier mee om te gaan daar zijn we niet zo goed in. Want we willen geen pijn lijden. Onze hele gezondheidszorg is er op ingesteld om zoveel mogelijk pijn, op allerlei gebied, weg te nemen of te voorkomen. Maar hoeveel we ook kunnen alle pijn is niet weg te nemen, nog te voorkomen. Er zullen gebieden overblijven waar we heel goed mee om moeten gaan. Maar wat is nu de grootste pijn die een mens kan hebben? Wat raakt ons het meest en het diepst? Ik denk dat dit de zonde is. Door het toedoen van anderen maar ook door onze eigen fouten worden we hier dagelijks mee geconfronteerd.

  Onze zonden en fouten maken een scheiding tussen mensen maar ook tussen God en ons. Dat gaat eigenlijk vanzelf daar hoeven we niets voor te doen. Opeens kan daar een gevoel zijn van eenzaamheid. Ineens kunnen we heel diep de gebrokenheid van ons menselijk bestaan voelen. Plotseling kan een diep besef van zonde ons in de greep houden. En hoe lossen we dit dan op? We kunnen in therapie gaan of pastorale hulp zoeken, enz. Allemaal nuttig, maar de echte oplossing komt uit een heel andere hoek. Dat is Jezus. Hij weet wat pijn, ziekte en lijden is. Dat heeft Hij aan de lijve ondervonden.

  “Hij werd veracht, door mensen gemeden,hij was een man die het lijden kendeen met ziekte vertrouwd was,een man die zijn gelaat voor ons verborg,veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg,die ons lijden op zich nam.Wij echter zagen hem als een verstoteling,door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord,om onze wandaden gebroken.Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,zijn striemen brachten ons genezing” JESAJA 53:3-5.

  In dit gedeelte lezen we over Jezus Christus Die al onze pijn, zonden en gebrokenheid gedragen heeft. Kunnen we ons dit voorstellen, dat de Almachtige God kiest om al ons lijden door een, door mensen veracht Mens, zou wegnemen? Dat is nog eens verbazingwekkend! Hoe zouden wij een dergelijk probleem oplossen? Welke middelen zouden wij kunnen gebruiken om die nood weg te nemen? We weten wel dat dit niet tot onze mogelijkheid behoord. Want er bestaat geen menselijke oplossing voor onze pijn en ziekte. Wat is het dan een genade dat God heeft ingegrepen. Dat Hij wel de macht heeft om ons te helpen.

  De vraag is; Hoe reageren wij hierop? Verachten en beschimpen wij Hem ook? Hoe zien wij Jezus? Jesaja beschrijft Hem als iemand die helemaal niet zo aantrekkelijk was. Er zat niets Koninklijks in Zijn gestalte. Was dit de reden dat veel mensen zich verkeken hadden en Hem aan de kant schoven? Want hoe kan een Almachtig God ons verlossen van onze gebrokenheid door een mens die fysiek niet eens aantrekkelijk was? Er zijn altijd mensen geweest die zich aan Hem hebben gestoord. Zij hebben nog niet begrepen dat Gods wegen en gedachten anders zijn dan die van ons, zie JESAJA 55:8-9.

  Zien wij het belang in van Jezus’ verlossingswerk? Dat God onze pijn kan dragen? Aanvaarden wij dat God gekozen had om dit te doen door Zijn Zoon? Ondanks dat deze Boodschap al eeuwen bekend is, heeft het nog steeds niet iedereen bereikt. Hoe dit mogelijk is? Er is een tegenstander, de satan, die er alles aan zal doen om ons Gods genade te doen missen. Hij heeft al vele theorieën bedacht om de mensen te misleiden. Daarom verwerpen velen Gods Zoon en komen tegen Hem in opstand. Velen zullen Hem verachten, Jesaja zei het al. Maar er zijn ook mensen die hem verwachten. Dat zijn diegenen die hem als Heer hebben aangenomen, zie JOHANNES 1:12.

  Mijn vraag is; Ken jij het geschenk van Gods vergeving? Ken jij Jezus als jou verlosser? Verwerp je Hem of aanvaard je Hem? God heeft de sluier van het duister opgelicht zodat Zijn licht in onze harten kan schijnen. Dan begrijpen we dat Jezus al onze pijn gedragen heeft omdat Hij gestorven is voor onze gebrokenheid en al onze ziekten en zonden. Onze straf heeft hij gedragen.

  Hoe lang wil jij je eigen gebrokenheid dragen? Hoe lang kun jij dit nog vol houden? God verlangt ernaar om jou pijn te dragen, want jouw gebrokenheid heeft Hij in Zijn zoon aan het kruis verbroken. Jezus heeft in onze plaats de straf gedragen. Wat is ons antwoord op Zijn liefde voor ons? Hoe ga jij hierop reageren?

  “Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn” COLOSSENZEN 2:14-15 HB.

  Voor meer studie

  Maandag

  Romeinen 14:7-9

  We zijn altijd van de Heer

  Dinsdag

  2 Thessalonicenzen 2:13-14

  Door de Geest die heilig maakt

  Woensdag

  Jesaja 53:3-4

  Die onze ziekten droeg

  Donderdag

  Ezechiël 16:5-6

  Leef! Blijf in leven

  Vrijdag

  Hebreeën 12:14-15

  Streef ernaar in vrede te leven

  Zaterdag

  Psalm 17:4-5

  Mijn voeten volgden uw spoor

  Zondag

  Romeinen 8:33-34

  Wie zal hen veroordelen

  Maandag

  Romeinen 4:21-22

  Hij was ervan overtuigd

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?