Of we nu naar het verleden of naar de toekomst kijken, genezing is een diep geworteld begrip in alle tijden. De oorzaak hiervoor laat zich gemakkelijk raden, want we weten dat onze schepping een gebied is waar de satan veel invloed uitoefent. Het is zijn tijdelijk werkterrein, Zie MATTHEÜS 11:14. Mede door satans’ toedoen is het kwade in onze wereld én in ons leven, terechtgekomen. (GENESIS 1-4) Zo is er goed en kwaad ontstaan waar tussen de mens moet kiezen. Beide hebben enorme gevolgen. Dit lezen we terug in de verhalen van de Bijbel, de krant of in het dagboek van ons eigen leven.

  Zo lezen we dat: “De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer” RICHTEREN 2:11. Zie ook 1 KONINGEN 11:6. De Bijbelse betekenis van kwaad wil zeggen, alles wat in de natuur, in ons leven en in onze moraal slecht is. Al deze zaken hoorden er vanaf het begin niet bij. Toen was alles volmaakt. Een eenvoudige conclusie leert ons dat onze leefomgeving zieker is dan we denken. En dat de invloed hiervan verder reikt dan menigeen kan bevroeden. Wij kunnen ons hieraan niet onttrekken. Alles wat slecht is komt van ‘binnenuit’, uit ons hart. Lees het maar na in MARCUS 7:21-23. Wie hier even de tijd voor neemt om bij stil te staan begrijpt de diepte van de woorden van de Profeet Amos; “Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt” AMOS 5:15. En Paulus drukt het ons nog eens op ons hart, “vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet” 1 THESSALONICENZEN 5:22.

  Daarom is het goed om maar gelijk te zeggen dat God dit niet over Zijn kant liet gaan. Hij heeft er ‘iets aan gedaan’. Door het lijden van Jezus Christus heeft God laten zien dat er een volkomen overwinning over zonde, dood, ziekte en lijden is voor een ieder die Jezus aanvaart in zijn of haar leven. Ook dat lezen we in Gods woord. En dat vooruitzicht geeft ons moed en kracht om over de ‘tijdelijkheid’ van dit leven heen te zien. Want; “wat voor lijden wij hier ook doormaken”, schrijft Paulus, “het valt in het niet bij de schitterende heerlijkheid, die God ons straks zal laten zien” ROMEINEN 8:18 HB.

  Bestaat er een relatie tussen zonde en ziekte? Dit laat God duidelijk zien in Zijn woord. Er zijn vele verhalen, maar ook profetieën die dit verband overduidelijk aantonen. Wat is de conclusie van David: “Zolang ik zweeg, (over mijn zonden) teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag” PSALM 32:3. Ik denk dat dit veel duidelijk maakt. Het is heel bemoedigend dat de Bijbel zoveel over genezing spreekt. Dit laat zien dat God ons niet vergeten is. Dat Hij nog steeds met zijn ‘heel-makende’ liefde onze harten en onze levens wil herstellen door het offer van Jezus Christus. Daarom zijn de volgende woorden zo vertroostend.

  “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven” 2 KORINTIËRS 1:3-4.

  Een hart wat de troost van God kent heeft genezing ontvangen, meer dan een dokter geven kan. Dan ontvangen we moed en kracht voor al onze beproevingen. Een belangrijke vraag is deze; ‘gaan we naar God omdat we van Hem houden, of omdat we van onze pijn af willen komen’? Begrijp het goed, Gods troost geeft ons de moed en de kracht om vruchtbaar met ons lijden om te gaan. En met die troost kunnen wij anderen weer bemoedigen. Ook wanneer we zelf zo intens verlangen naar genezing van ziekte, Gods troost draagt ons hier doorheen. De vraag is, wil je getroost worden? Alleen God weet hoe Hij je kan troosten. Hij weet je te bereiken waar je ook bent. God overziet heel je leven en wil het ‘doorademen’ met Zijn genezende liefde.

  Misschien gaat het lijden dat je nu doormaakt je dichter bij God de Vader brengen, laat het dan toe. Je zult er rijker door worden. Ik spreek uit ervaring! En voor de verdere levensweg, laat je maar gebruiken om anderen te helpen die troost te vinden die hun vermoeide en zieke levens kan herstellen.

  Voor meer studie

   

   

  Maandag

  Exodus 15:26

  Ik, de HEER, ben het die jullie geneest

  Dinsdag

  Psalm 84:2-3

  Mijn hart en mijn lijf roepen

  Woensdag

  2 Korintiërs 1:3-4

  Vader die zich over ons ontfermt

  Donderdag

  Romeinen 7:4

  Die uit de dood is opgewekt

  Vrijdag

  Mattheüs 6:5-6

  Zal je ervoor belonen

  Zaterdag

  Psalm 51:18-19

  Een gebroken en verbrijzeld hart

  Zondag

  Lucas 24:45

  Maakte hij hun verstand ontvankelijk

  Maandag

  Exodus 33:18-19

  Ik ben barmhartig

   

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?