Wanneer je over de toekomst nadenkt, kan het zijn dat het je aardig in verwarring brengt. Er zijn immers zoveel onzekerheden die ons het vertrouwen in de toekomst bijna ontnemen. Je ziet dat mensen hun zekerheid koppelen aan het economische klimaat. Wanneer de cijfers er goed uitzien stijgt ons vertrouwen en gaan we kopen en investeren. Velen denken dat onze toekomst er niet zo rooskleurig uitziet. Anderen zijn gematigd optimistisch. Maar wie van ons kan een echte blik in de toekomst werpen? Wie van ons kent zoveel details dat zijn of haar toekomstvisie betrouwbaar is? Eigenlijk weet niemand van ons wat de toekomst precies zal gaan brengen. Want vergeet niet, ‘toekomst’ is die tijd die na het huidige moment komt. En de ‘verleden tijd’ is die tijd die er voor het heden was. En zijn wij in staat om van deze twee een gezond toekomstbeeld te creëren? De behaalde resultaten, zo zeggen we dan, zijn geen garantie voor de toekomst.

  Maar kan de toekomst ons dan geen enkele garantie geven op een goede afloop? Komt er nog een andere tijd? En van wie mogen we goede vooruitzichten verwachten? Maken we nog kans op betere tijden? Morgen misschien? Bestaat er nog een kans op een zorgeloos vooruitzicht, of is alles al gepland door hogere wezens? Wie het weet waagt zich op glad ijs zei eens iemand in een gesprek tegen mij. Goed, het is waar dat onze toekomst voor een groot deel bepaald wordt, door hoe wij het hier met elkaar doen. Zie GENESIS 1:28. Slagen we hierin dan heeft dit een gunstige uitwerking op alle mensen. Maar zo kunnen we ons afvragen, wat is eigenlijk de echte toekomst? Ligt dit opgesloten binnen de grenzen van onze menselijke mogelijkheden? Of wordt dit bepaald door Iemand anders?

  Ik denk dat iedereen wel het verlangen heeft naar een betere toekomst. Want hoe het leven op deze wereldbol voor ons ook verloopt, het is eindig. Het houdt een keer op. En dan, maar hopen dat de ‘hogere machten’ ons goed gezind zullen zijn omdat we misschien, ‘ieder mens het zijne’ hebben gegeven? Een nobel streven maar dit laat ons niet automatisch delen in Gods toekomst na dit leven. En dit heeft alles te maken met de komst van Gods Zoon in onze wereld. Dat is de reden dat we kerstfeest gaan vieren. Misschien moeten we hier weer opnieuw over na gaan denken.

  Het kerstgebeuren confronteert ons met wie wij zijn maar ook met wie God is. Want door de geboorte van Jezus Christus worden ‘mens en Schepper’ weer samengebracht. Krijgen wij weer hoop, uitzicht en geloof dat het goed gaat komen. Maar hóe confronterend mag kerst voor ons zijn. Doet het beseffen dat we kleine mensen zijn? Doet een blik in de kribbe ons begrijpen dat het God alles kostte om ons te bereiken? Tja, wat doet kerst eigenlijk met ons? Vertroebelen de zorgen onze blik op een hoopvolle toekomst” Zie JEREMIA 29:11. Geeft ons ziek zijn ons een bittere smaak, zodat we het zoete van God niet meer kunnen proeven? Vgl. PSALMEN 34:8. Bepaalt onze armoede ons vooruitzicht? Of verdrinken we in de rijkdom van ons eigen kunnen? Wat staat ons in de weg om weer te geloven in de Toekomst? Omdat Jezus geboren wil worden in de ‘kribbe’ van ons hart, zullen we gaan leren dat er een Andere Toekomst is, namelijk Gods toekomst. Dit zal alles bepalend zijn hoe wij ons leven hier inrichten. Want:

  “U hebt toch de genade van onze Here Jezus Christus leren kennen? Hoewel Hij heel rijk was, werd Hij arm terwille van u, opdat Hij door arm te zijn u rijk zou maken2 KORINTIËRS 8:9 HB.

  Geven kent een groot geheim, het laat zien hoe diep de relatie is tussen mensen. Hoeveel wij voor elkaar over hebben. Geven is de uitdaging van liefde. Het is het bewijs dat die liefde echt is. Het kent het verlangen om tijd en aandacht te schenken aan hopeloze en hulpeloze mensen. Wanneer we elkaar die liefde onthouden, hoe echt is onze liefde dan? God kent als geen Ander de kracht van liefde. En zou Hij ons die kracht, die Rijkdom willen onthouden?

  Jezus, werd arm om ons rijk te maken. Maar hoe kan de Zoon van God nu arm worden? Kan Hij dan zomaar Zijn Goddelijkheid afleggen? Ja, om ons te kunnen bereiken gaf Jezus al Zijn rechten op om zo aan de mens gelijk te worden. Hij zette Zijn heerlijkheid en het aan God gelijk zijn, tijdelijk opzij. Zie FILIPPENZEN 2:6-8. Dat maakte de weg vrij om in de ‘kribbe’ van ons hart geboren te kunnen worden. En in het ‘aan mensen gelijk zijn’ zien we alles over het karakter van God. Een hemelse Vader die ons het ‘geloof in een andere toekomst’ wil schenken. Daarom zegt Paulus ook: “U hebt toch de genade van onze Here Jezus Christus leren kennen”? Want in die genade zit alles opgesloten wat wij mensen nodig zijn om ‘rijk te worden’. Dat is wat!

  Hoe gaan wij kerst vieren? Wanneer we ons bewust zijn dat Jezus in ons mensen wil komen wonen, dan zal alles voor eeuwig anders zijn. Dan zijn wij onverbrekelijk aan God de Vader verbonden. Dan zal elke kerstviering een onvergetelijke herinnering zijn, omdat het Kind in de kribbe ons verlost heeft van ‘de stal’ van ons leven. En dan kun je met een gerust hart geloven in Gods toekomst. Dan zeggen we samen met Paulus: ‘door het kind in onze kribbe, mogen wij velen rijk maken, ook al bezitten zij niets, ze zullen toch alles bezitten’. Naar 2 KORINTIËRS 6:10.

  Wat een vooruitzicht! Versier dan je huis maar en heet de alles rijk makende Christus dan maar welkom in je hart. En vier het met elkaar, want kerst brengt alles samen wat de zonde verdeeld heeft. Geloof je nu in de toekomst? ik wel!

   

   

  Ik wens je een fijne dag, Fred

   

  Voor meer studie

   

  Maandag

  1 Korintiërs 15:58

  Wees standvastig en onwankelbaar

  Dinsdag

  Hebreeën 13:14

  Wij kijken juist verlangend uit

  Woensdag

  Jesaja 43:25

  Je misdaden tenietdoet

  Donderdag

  1 Thessalonicenzen 4:3

  Dat u een heilig leven leidt

  Vrijdag

  Kolossenzen 1:21-23

  Dan moet u blijven geloven

  Zaterdag

  Exodus 19:4

  En je hier bij mij heb gebracht

  Zondag

  2 Timotheüs 1:12

  Tot de grote dag aanbreekt

  Maandag

  Psalm 40:4

  Hij gaf mij een nieuw lied

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?