Een gedicht


  Het bloed dat
  werd vergoten
  was genade
  aan een kruis.
  Het heeft de
  hemel ontsloten,
  het brengt ons
  zeker Thuis.

  Voor ons
  moest Hij
  daar strijden
  en deed het
  met geduld.
  En door dat
  grote lijden
  vergaf Hij
  onze schuld.

  Hem is dè
  macht gegeven
  Hij heeft de
  mens bevrijdt,
  nu mag ik
  eeuwig leven
  omdat mij niets
  meer van zijn
  liefde scheidt.

  Jezus heeft
  overwonnen,
  geroepen
  ‘Het is volbracht!’
  En dàt willen wij
  verkondigen èn
  het belijden als
  o
  verwinningskracht.


   Kolossenzen 2:13-15 uit: Het Boek

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?