Wedergeboorte

Wie op de hoogte is van Paulus vermanende woorden aan de Corinthiërs – om jezelf te beproeven, te onderzoeken of Jezus Christus in je woont -  zullen het begrijpelijk vinden dat een dergelijke vraag gesteld wordt. Na een eerlijk zelfonderzoek zullen de gelovigen in Corinthe wel tot de overtuiging zijn gekomen dat ze ver van Christus waren afgedwaald, en dat hun gemeenschap met Hem op een laag pitje stond.

Maar hoe zit dat bij ons? Paulus zegt, als Christus niet in je is, dan ben je afgekeurd of “verwerpelijk”. Deze oproep tot zelfonderzoek geeft ons de kans om opnieuw - of misschien wel voor het eerst in je leven - je toe te wijden aan God de Vader door Jezus Christus. De wedergeboorte is van cruciaal belang om zeker te weten dat je voor eeuwig met Hem mag leven in Zijn heerlijkheid. Wedergeboorte, een lastig onderwerp voor sommigen? Laat je niet weerhouden om eens op zoek te gaan in je eigen binnenkamer.

Overzicht studie

DEEL 1

Inleiding

Het woord wedergeboorte

De noodzakelijkheid van de wedergeboorte

 • Ieder mens krijgt vroeg of laat te maken met de dood
 • Ieder mens zal voor de rechter stoel van God moeten verschijnen

Misverstanden betreffende de wedergeboorte

 • Niet op natuurlijke wijze geboren
 • Niet uit lichamelijk verlangen
 • Niet uit de wil van een man

Andere misverstanden

 • Het is geen lichamelijke verandering
 • Het is geen maatschappelijke verandering
 • Het is geen geleidelijke ontwikkeling
 • Het is niet een zelf verbetering

DEEL 2

Waarom moet een mens wedergeboren worden

 • Omdat het gaat om een geestelijke natuur, die de mens van zichzelf niet heeft
 • Omdat het gaat om een koninkrijk, dat de mens van zichzelf niet kan zien en niet kan binnen gaan
 • Omdat de mens van zichzelf geen geestelijk leven heeft

DEEL 3

Hoe kan iemand wedergeboren worden

 • Door het woord van God te geloven
 • Door de inwoning van de heilige Geest
 1. Om de mensen door het woord van God te overtuigen
 2. Om de mensen er toe te brengen Jezus te vertrouwen
 3. Om te wonen in iedere gelovige
 4. Om de gelovigen Gods natuur te geven
 5. Om de wedergeboren mens in waarheid te leiden

Door geloof in het offer van Christus

 • We kunnen het in zeven punten samenvatten
 1. Zonde
 2. Oordeel
 3. Berouw
 4. Openbaring
 5. Voorziening
 6. Voorwaarde
 7. Resultaat

De gevolgen van de wedergeboorte

 

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?