Eigen inzicht leidt niet altijd tot het gewenste resultaat, durf jij het aan om te vragen wat Salomo vroeg?

  Gebed “Geef mij nu wijsheid en kennis, zodat ik het goed kan regeren; want wie zou helemaal op eigen kracht een volk kunnen besturen, dat zo groot is als dit volk van U” 2 KRONIEKEN 1:10.

  Wanneer je een opdracht krijgt die past binnen je opleiding moet dit doorgaans geen problemen opleveren. Dan beschik je over voldoende kennis om je werk goed te kunnen doen. Maar dit wordt anders wanneer je tot koning wordt aangesteld. Dan kun je tot de ontdekking komen dat je eigen inzichten onvoldoende zijn om die opdracht goed te vervullen.

  Koning Salomo erkende zijn eigen onvermogen. Heb hij beseft maar al te goed dat een dergelijk volk als de Israëlieten niet zo eenvoudig te regeren valt. Daarom had hij al zijn legerofficieren, rechters, politieke en godsdienstige leiders bijeen geroepen om samen voor het aangezicht van God te verschijnen, om Hem offers te brengen. Wat een afhankelijkheid betoonde koning Salomo tegenover God.

  Deze afhankelijkheid beloonde God door aan hem te verschijnen met de uitnodiging; ‘Vraag Mij maar wat u wilt en Ik zal het u geven’ VERS 7. Veel koningen zullen een dergelijke aangelegenheid niet zomaar aan zich voorbij laten. Want dit was toch een uitgelezen kans om eens flink aan jezelf te denken, ja toch! Maar Salomo vraagt iets wat weinigen nooit zouden doen. Hij vraagt om wijsheid en kennis, zodat hij goed zou kunnen regeren. Hij wist dat hij dit niet in eigen kracht kon. Daarom schroomde hij niet om Gods hulp in te schakelen.

  Wat een geweldige les voor ons. Salomo zette de behoeften van zijn eigen onderdanen op de eerste plaats. Hij dacht niet aan zichzelf. Want hij wist dat wijsheid en kennis van God hem het vermogen gaf om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Hij onderkende dat wijsheid en kennis zeer waardevolle eigenschappen waren die hij nodig had om een bestuurder te zijn naar Gods wil. Later schrijft hij er dit over: “Want wijsheid brengt meer op dan handel in zilver, meer dan het delven van goud. Zij is meer en beter dan edelstenen, meer waard dan alles waarvan je ooit droomt” SPREUKEN 3:14-15.

  In principe kon koning Salomo alles vragen, maar wijsheid was meer waard dan alles waar over je kunt dromen.

  Belofte “Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven; Hij zal het u niet kwalijk nemen” JAKOBUS 1:5.

  Hoe zit dit bij ons? Waar liggen onze prioriteiten? Laten we ons leiden door eigen kennis en wijsheid? Door ervaring zullen de meesten van ons wel geleerd hebben dat wij de wijsheid niet in pacht hebben. Voor een Christen zal dit zeker duidelijk zijn. Daarom geeft God ons allemaal dezelfde belofte. Maar het begint met de vraag, ‘Wil je weten wat God van je verwacht’.

  Dit vereist zelfonderzoek. Dit vraagt om een toegewijd leven aan Hem. Net als koning Salomo zullen we moeten leren om andere doelen boven die van onszelf te stellen. En voor degene die deze keuze durft te maken, ligt de belofte gereed om wijsheid en kennis te ontvangen. Worden we dan net zo beroemd en rijk als Salomo? Nee, dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. En daar gaat het ook niet om. Het is ons besef dat door gebrek aan wijsheid en kennis wij niet goed weten hoe we dingen moeten oplossen of begrijpen. De belofte van God geeft ons daarom de mogelijkheid om in moeilijke omstandigheden de juiste besluiten te nemen.

  Door God op de eerste plaats te stellen zullen we doelen kunnen bereiken die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Jezus zegt: “Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan  in alles voor u zorgen” MATTHEÜS 6:33. Wie tevreden is met wat hij heeft, zal meer rijkdom bezitten dan hij ooit met al zijn gezwoeg bij elkaar kan verdienen.

  • “Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie  tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken” HEBREEËN 11:6. 

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?