Je gedachten

Waar zit jij met je gedachten

Gedachten een grijs gebeid in ons dagelijks bestaan, of een beheersbaar werkterrein waar God ons kan vormen?

“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” JESAJA 55:7 NBG.

In gedachten, zijn van die momenten dat je nadenkt over verschillende zaken. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Je kunt het zo gek niet praktiseren of je gedachten bemoeit zich ermee. Vroeger was ikzelf ook veel in gedachten verzonken. Vooral op school wanneer het buiten mooi weer was. Dan droomde ik helemaal weg, totdat de meester mij weer terug riep in de harde werkelijkheid van de houten schoolbanken, met houtworm. Met de berisping, dat ik beter moest opletten, anders bleef ik zitten. Met die gedachten kon ik niet leven, en mijn vader evenmin, dus maar beter bij de les blijven.

Gedachten wie heeft ze niet, voor je het weet zitten we na te denken over van alles en nog wat. Maar wat ik het vervelende van gedachten vindt is dat gedachten je allerlei kanten op kunnen sturen. Meestal de verkeerde! Ja toch? Voor dat je het weet zit je midden in een scenario die je de meest gruwelijke dingen laat zien. Zo speelt er heel wat af in dat gedeelte waar ons gedachteleven onbeteugeld haar gang kan gaan. Ik hoef jullie niet te vertellen hoe ongemakkelijk het kan zijn wanneer je bepaalde dingen moet ondergaan die je zelf niet gepland hebt. Akelige gedachten kan dit voortbrengen en met het klamme zweet in je handen veranker je jezelf dan vast aan bijvoorbeeld, de tandartsstoel. En over nog erger maar te zwijgen.

Gedachten zijn net mistwolken die ons het zicht op de werkelijkheid (in Christus) ontnemen. Zo zie je het scherp en zo slaat een dergelijke mistwolk zich als een boosaardig kleed om je heen. En je voelt je huiverig als je aan de toekomst denkt. Hoe zou dit, en hoe komt dat? Gedachten kunnen ons behoorlijk onzeker maken en het zijn dan ook slechte raadgevers wanneer het om de toekomst gaat. Gedachten kunnen ons zo in de greep krijgen dat je nachten lang wakker kunt liggen. Zo ben ik al heel wat mistbanken tegen gekomen in de nachtelijke uurtjes, en bepaalde gedachten konden zich dan als bloedzuigers aan mij vasthechten. Gedachten, wat is dit toch een naar begrip. Ik kan het bijna niet uit mijn gedachten krijgen, altijd maar weer denken aan...

Weet je wat, ik stop er mee. Ik laat me niet langer ontmoedigen door vreemdsoortige wezens die mijn gedachteleven opvreten. Maar hoe ik ook mijn best doe, wat ik ook weiger, niets helpt, zelfs mijn stille tijd lijkt gedachteloos aan mij voorbij te gaan. En hoe nu verder? Cursusje volgen? Een goed gesprek hebben met iemand die verstand van zaken heeft? Een retraite weekend bezoeken? Na de samenkomst op het podium gaan zitten en kijken wie zich over mij ontfermd? Of toch maar dat slaapmiddeltje met het bij behorende drankje? Zo zijn er vele opties te bedenken maar welke je ook kiest, uiteindelijk zul je met jezelf aan de slag moeten om een 'beheersbaar gedachten patroon' te ontwikkelen.

Zou het kunnen zijn dat we een andere koers moeten gaan varen? Wel dan eerst maar eens nadenken wat het woord gedachten betekent.

Gedachten is een gebied wat we kunnen omschrijven als, ‘dat wat zelfstandig denkt’. Het is een gebied, wat plannen maakt, waar de voorstellingen van de geest zich afspelen, waar we ons een mening vormen of een oordeel over iemand creëren, waar onze stemmingen zich afwisselen, waar we met onszelf in debat gaan, enzovoort. Het is een lastig gebied wat veel mensen maar moeilijk onder controle kunnen krijgen.

Bijbels gezien zijn er wel teksten die ons hierbij kunnen helpen. Ik denk aan 2 CORINTHIËRS 2: 10-11. Hier laat Paulus zien dat de satan heel graag zeggenschap over ons leven wil. Dat hij ons kan aansturen om verkeerde beslissingen te nemen. En Paulus zegt dan, 'denk eraan, zijn gedachten (die van de satan) zijn ons niet onbekend'. Met andere woorden, het behoort tot de mogelijkheid dat een christen kán weten wat de plannen, de gedachten, van de tegenstander zijn.

Later in 2 CORINTHIËRS 11:3 herinnert Paulus ons eraan, hoe de satan op sluwe wijze Eva bedrogen heeft. Ook haar gedachten werden weggelokt van een oprechte en zuivere toewijding aan God. En dat is de kern van ons probleem. De satan komt binnen in ons gedachteleven om ons te verleiden om ons op andere gedachten te brengen, die niet van God zijn.

Kijk, dat geeft aan hoe de werkwijze van satan is. Ons gedachteleven is heel vaak het speelterrein van de boze. Daar verschanst hij zich zodat hij op elk gewenst moment kan toeslaan. Wanneer we zwak zijn dan weet hij ons feilloos te manipuleren door ons te laten twijfelen over dat wat Gods wil is. Maar, en dan citeer ik nogmaals Paulus;

“De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere Gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen” 2 CORINTHIËRS 10:4-5.

Kijk dat zijn nog eens adviezen waar je wat aan hebt. Iedere gedachte die ons afhoud aan onze toewijding aan God, uitleveren aan het gezag van Christus Jezus. Dit lijkt me een heel goed middel tegen 'verkeerde' gedachten. Dit is het beste recept wat ik ooit gelezen heb om mijn gedachteleven op orde te krijgen. En dat zomaar hier op een website. Zonder een Counselor te raadplegen. En het werkt zelfs zonder handoplegging of andere counseling praktijken, hoe nuttig dit ook kan zijn. Je hoeft er zelfs de deur niet voor uit. De enige deur die je dicht moet doen is de toegang die de satan zich toegeëigend heeft tot je gedachteleven.

Maar, hoor ik iemand zeggen, als het nu eens niet werkt, wat dan? Wel, dan is het volgende advies mogelijk een laatste strohalm. “De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” JESAJA 55:7 NBG.

Van zulke teksten krijg ik het altijd warm. Wat een bemoediging! Wanneer wij de weg van de onvruchtbare gedachten verlaten, onze dagelijkse bekering, dan zal God Zich over ons ontfermen. En ga je dan toch nog een keer de fout in, let dan op de laatste vier woorden, “want Hij vergeeft veelvuldig”.

Waar zit jij met je gedachten?

Ik wens je een fijne dag

Datum gemaakt: 25-2-2013
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?