Hoe lang nog

Is de hemel van koper?

Wachten kan heel moeilijk zijn, maar God helpt ons om van wachten naar ‘verwachten’ te groeien.

“Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen” PSALM 13:6.

We kennen allemaal de verzuchting ‘hoe lang nog?' David kent dit ook! Hij maakt moeilijke tijden door en voelt zich alleen. De vijand lijkt te zegevieren en hij ziet geen uitkomst, want het duurt al zo lang. Waar blijft God? Maar David weet één ding heel goed, God heeft alle antwoorden en dat brengt hem met zijn innerlijke strijd bij God. En zijn klacht ‘hoe lang nog?’, gaat over in een gebed om redding en verlossing. En de Psalm eindigt met een geloofsbelijdenis en een lofzang.

Hoe eenzaam voelen we ons dikwijls als zorg of ziekte op ons afkomen? Als er lange tijd niets verandert dan lijkt het of de hemel van koper is? Kan onze cirkel van eenzaamheid, pijn, verdriet, ziekte en uitzichtloosheid doorbroken worden? Is God wel in staat om ons te bereiken met Zijn kracht en geeft Hij altijd een oplossing? Velen van ons zullen worstelen met dit soort vragen. En sommigen zullen dichter bij God komen en anderen niet.

Ook David worstelde met dezelfde gevoelens. Viermaal vraagt hij: 'hoelang?' En dan noemt hij een aantal ondraaglijke lasten waardoor hij dreigt te bezwijken. Hij heeft het gevoel alsof God hem vergeten is. Hij denkt dat God hem niet meer laat delen in Zijn gunstbewijzen. Hij heeft last van diepe depressies. En hij wordt voordurend vernederd omdat hij denkt dat hij de verliezer is. En is God in staat om dit allemaal te veranderen? Bij David? Bij jou en mij?

Jazeker! Maar dan moeten we net als David tot God gaan en onze nood met Hem delen. Laten we leren om ons hart te luchten bij God. Ook al is daar die schreeuw van: ‘Hoe lang nog?’ Hoelang nog bent U mij vergeten? Waarom antwoordt U niet? Waarom schijnt de satan de overwinning te behalen? Heeft hij het hier dan voor het zeggen? Is hij dan in staat om Gods zegeningen tegen te houden? Nee, zeker niet! Ook als het antwoord uitblijft, mogen we blijven bidden: ‘Here Jezus, zie toch naar mij om en antwoord mij’.

Als we weten dat God onze Vader is, dan zal Hij in onze narigheid de oplossing brengen. Dan zal Hij ons de weg wijzen naar de overwinning! Want Hij ziet en kent ook ónze strijd. Hij kent het lijden van ieder van Zijn kinderen en Hij geeft op Zijn tijd altijd de juiste uitkomst.

Twijfel je nu nog? David weet dat ondanks zijn twijfels, God hoort en verhoort. Eens zal ik mij kunnen verheugen over mijn tegenstander. Dit te weten geeft innerlijke rust en blijdschap. Als we zo leven dan zal onze jammerklacht veranderen in een loflied. Een loflied van overwinning tot Zijn eer!

Dan zullen we met David zeggen: “Ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen”. Het is goed om bij voorbaat te leren spreken van én over Gods genade. Want het is in een christenleven zo, dat veel beproevingen beginnen met gezucht, maar altijd eindigen in gezang! Waarom? Omdat Jezus Christus overwinnaar is. Hij heeft gezegd:

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht” MATTHÉUS 11:28-30.

Ik wens je een fijne dag

Datum gemaakt: 25-2-2013
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?