De keuze

Vrijheid om te veranderen

Als jij niet kiest, zal een ander voor jou beslissen. Maar dit ‘recht’ laat je je toch niet ontnemen?

“In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden, want dit weet ik: God staat mij ter zijde” PSALM 56:10.

Dat we dagelijks veel keuzes moeten maken is bij iedereen bekend. Er moet immers veel worden beslist op elk niveau van het dagelijks bestaan. De een is hier beter in dan de ander. En sommigen worden bij voorbaat al onzeker wanneer ze iets moeten besluiten. Besluiteloosheid is dan ook een soort virus waar veel mensen mee behept zijn. Goede keuzes maken is dan ook behoorlijk moeilijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook met ‘oud en nieuwjaar’. Dan maken velen van ons een keuze om ergens mee te stoppen of juist aan iets te beginnen, om af te vallen en meer te gaan sporten, meer omzien naar de ander of om alle klusjes in huis af te maken. We noemen dit, ‘goede voornemens’. We maken dan een bewuste keuze om dingen anders te gaan doen. Maar jammer genoeg zien we veel van die keuzes mislukken. En dat geeft vaak een demotivatie om dingen te veranderen die best belangrijk zijn.

Het woord kiezen betekent dus, een keuze maken om ergens in te veranderen. Soms is dit eenmalig maar er kunnen situaties zijn waarin we dat elke dag moeten doen. En het kan zijn dat je wordt dwarsgezeten om de juiste keuze te maken. Want door een keus te maken kies je vóór of tégen iets. Kiezen kent dus gevolgen voor je levensstijl. Maar wanneer je niet kunt kiezen, dan behoor je tot de groep van twijfelaars.

En dat er een bondgenootschap bestaat van ‘internationale twijfelaars’, blijkt wel uit de alternatieve bronnen die geraadpleegd worden voor meer zekerheid in het leven. Waarzeggers en helderzienden doen nog steeds goede zaken, wanneer ze worden inschakelt bij het nemen van beslissingen. We zien dan ook dat belangrijke mensen op het zakelijke, persoonlijke en politieke vlak grote behoefte hebben om de toekomst te kennen. Daar kunnen ze dan hun visie en beleid door laten bepalen. Voor veel geld worden er dan ook uitgebreide voorspellingen gedaan en of ze uitkomen...?

Gelukkig kennen Gods kinderen een ‘andere Bron’ waaruit ze mogen putten voor heden en toekomst. Voor hen die het willen geloven, is er het woord van God, wat ons helpt om de toekomst te kennen. Wat ons kracht en inzicht geeft om de juiste keuze te maken. Om ons inzicht te geven hoe te handelen op zakelijk en politiek niveau. Nee, God laat ons niet zonder zijn inzichten aan ons lot over. Voor hen die God aanroepen, is er kracht waar door de vijanden moeten wijken.

Keuzes maken, het kan zo frustrerend zijn, omdat je soms niet sterk genoeg bent. Het je aan inzicht of moed ontbreekt. Niet opgewassen bent tegen hen die je het leven zuur maken. Dan is het heel normaal dat je roept om hulp. Dat is niet altijd fijn, want je wilt het alleen kunnen. Dan staat soms je trots je in de weg om te zeggen; ‘Heer wilt U me helpen’?

Het vers uit PSALM 56:10 is nou bij uitstek een vers om eens goed bij stil te staan. Dit woord zal je helpen je keuze kracht bij te zetten, want er is je iets duidelijk geworden. Je weet dat God met je is! Dat God aan je kant staat, dat Hij niet tegen je is. In deze tekst worden drie zaken duidelijk gemaakt. Op het moment dat ik God aanroep, het moet dus een bewuste, een overtuigende keuze van je zijn om God in jouw zaken te betrekken. Dan zal er iets gebeuren, de vijand heeft dan niet langer toegang tot het centrum van je wil. Want hij zal van je wijken, de satan kan je dan niet langer vergezellen omdat jij ervoor kiest dat God zijn plaats inneemt.

Dat is nog eens een boodschap, of niet! Wij roepen God aan, de vijand wijkt en vanaf dat moment staat God naast je. Vgl. 1 PETRUS 5:9. Maar neemt de vijand je dit in dank af? Zeker niet! De vijand zal altijd proberen om ons de nederlaag te bezorgen of ons gevangen te houden in bepaalde omstandigheden. En wij zullen moeten leren om dat te doorbreken door de juiste keuze te maken.

Hoe? Wel, lees het nog maar eens: “In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden”. En wat roep ik dan: “God staat mij ter zijde”. Als we kijken naar onze toekomst dan weten we niet wat het ons zal brengen. Maar plant het goede voornemen in je hart, dat ten dage dat je roept, God met je is, met het resultaat dat: mijn vijanden zullen terugwijken.

Wat is onze keuze; ‘roepen en belijden’, dat God met ons is. Dan zullen wij een goede, een nieuwe tijd tegemoet mogen zien waarin God ons zal zegenen, ondanks alle moeite en zorg van deze tijd. Wat is jouw keuze?

Ik wens je een fijne dag

Datum gemaakt: 19-1-2023
Versie: 3
Categorie: Nieuwjaar
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?