De daden

met welke kameraden zing jij?

Geen woorden maar daden, hoe sterk leeft dit motto bij ons?

“En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen” DANIËL 11:32 NBG.

Ik denk dat een ieder van ons de uitspraak wel kent: ‘geen woorden maar daden’. Misschien hebben sommigen van ons het wel eens gezongen samen met je kameraden in het stadion, want het is een voetballied. Het kan zijn dat je het mee zingt zonder dat het je iets doet. Want met 'geen woorden maar daden', ben je op de prestaties van die ander gericht. En dat kan soms bijzonder teleurstellen!

Gelukkig hoeven we elkaar niet te beoordelen op daden of prestaties. Doen we dat wel, dan komen we zelf ook niet tot daden, maar vervallen in een oordeel over de ander. Dan ontstaan er allerlei negatieve reacties! Dan zeg je, zie je wel, dacht ik het niet, moet je die zien wat een verbeelding zeg. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dergelijke gedachten komen maar al te vaak op in ons denken, als we de daden laten afhangen van de ander zijn prestaties!

Gelukkig spreekt de Bijbel een andere taal. Als we JACOBUS 1:22-25 lezen dan zien we dat God onszelf verantwoordelijk stelt voor onze daden:

“Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet”.

God wil ons leren niet alleen te luisteren naar zijn Woord, maar het ook in praktijk te brengen!

Het woord van God praktisch maken is vaak het moeilijkst. Wanneer moet je nu tot actie komen? Wat zijn de beste momenten? En misschien is die ander al wel een kind van God, want dat zie je meestal niet aan de buitenkant. En die buitenlander zou die me wel begrijpen? Zit die wel op mij te wachten om uit zijn eigen geloofscultuur geplukt te worden. Nee naar die potige kerels ga ik zeker niet, stel je voor dat ze je in elkaar slaan. Hoeveel redenen kunnen we bedenken om onze mond te houden? Meer dan ik hier kan opschrijven.

Gelukkig wil de Heilige Geest ons helpen en aanzetten tot geestelijke daden. Steeds als we ervaren dat de Heer ons dringt om iets te doen, dan zullen we de kracht van God ervaren! Dan zullen we van alles met de Heer gaan beleven. Want, ‘het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen’. Dat is dan ook de reden dat het evangelie ons heeft kunnen bereiken. Wanneer er geen discipelen waren geweest, zoals een Paulus, hoe lang had het dan geduurd voordat wij de boodschap van Gods liefde hadden gehoord? Iemand heeft eens gezegd, ‘Je bent gered om anderen te redden. Denk maar eens aan al die helden die het koude water inspringen, of een brandend huis binnengaan, om mens en dier te redden. Velen van hen krijgen later een bedankje en een ‘erepenning’ op het stadhuis.

Maar, is er ook een keerzijde? Ja de keerzijde is als we zomaar 'daden' gaan verrichten die niet gebaseerd zijn op Gods woord, we dan grote blunders kunnen maken. Gods woord moeten we ons eigen maken, dan werkt het! PSALM 60:14 NBG zegt:

“Met God zullen we kloeke daden doen, want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden”.

Natuurlijk weten we dat Gods tegenstander, de satan, niet stilzit. En toch, met God zullen we moedige daden doen. Wat geweldig dat God onze daden van gehoorzaamheid, aanvult met Zijn daden!

Als ik me bedenk in welke maatschappij we leven, dan hoop ik dat we woorden van God zullen vinden. En dat die woorden door de Heilige Geest kunnen rijpen in ons leven, zodat we ze ook in de praktijk kunnen brengen. Dan zullen we dát volk zijn waar Daniël over spreekt, een volk van; 'de daad bij het woord voegen'.

Ik wens je een fijne dag

Datum gemaakt: 25-2-2013
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?