Hoor jij er ook bij

Waar was jij al die tijd

Ik ken een verhaal over een zekere Petrus die bij een executie rondliep omdat hij zo ontzettend benieuwd was hoe het met deze zeer goede bekende van hem, zou aflopen. Hij deed zijn best om niet herkent te worden. Hij wilde niet geassocieerd worden met de veroordeelde. Maar dat lukte niet helemaal, hij werd wel herkend. Gelukkig liep het met een sisser af omdat hij bij hoog en bij laag volhield dat hij deze man niet kende. Ook bij een tweede herkenning paste hij hetzelfde trucje toe, hoewel hij zich zelf verraadde door het dialect wat hij sprak. Maar ze hielden hem wel in de gaten. Het duurde dan ook niet lang voordat hij echt werd herkend, en hoe klets je jezelf er dan uit? Hij had telkens gezegd dat hij ‘Die Man’ niet kende, maar daar kon hij nu niet mee wegkomen. Lees maar wat er echt gebeurde:

“Even later kwamen zij, die daar stonden, naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter” Mattheüs 26:73-75 NBG51.

Heb jij wel eens een degelijke vergelijkbare situatie meegemaakt? Nee? Wel, stel je dan eens voor dat jij een foto te zien krijgt van de mannen die Jezus volgden. Tot je grote schrik zegt iemand die achter je staat, ‘he, jij staat er ook bij, kijk daar sta je’, en tot je grote schrik herken jij jezelf tussen al de Discipelen, je kunt het niet ontkennen.

Wat ga je dan zeggen?

O, je herkent jezelf niet? En dat zo ineens? Of ben je een broer van Petrus. Je weet het niet? Kom op zeg doe nu niet moeilijk, je weet best of je er ook bij hoort. Er bij horen, dat gaat niet vanzelf en blijft ook niet on-op-gemerkt. Geef het maar toe aan welke kant jij staat.

Dat kon wel eens een hele opluchting voor je zijn. Dat zien we ook bij Petrus. De ontkenning dat hij zijn Vriend kende had hem bij zijn aller diepste verdriet gebracht, het had hem gebroken. En terwijl hij had staan wenen had er ergens een haan staan kraaien. Dát had hij kunnen weten want deze voorkennis had Zijn Grote Vriend hem vooraf al gegeven.

“Hij had het nog maar net gezegd of er kraaide een haan. Toen herinnerde hij zich wat Jezus tegen hem had gezegd. "Petrus, voordat de haan kraait, zul jij drie keer zeggen dat je Mij niet kent." Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen” Mattheüs 26:75 HB.

Hoeveel mega huilbuien ken jij over je fouten?

Er zijn altijd wel mensen te vinden die eindeloos kunnen genieten van beschouwingen over belangrijke gebeurtenissen. Vooral die verhalen uit de Bijbel zijn zeer in trek. Sommige van deze feiten roepen onuitwisbare herinneringen op en al deze memorabilia kúnnen van onschatbare waarde zijn om te weten of jij er ook bij hoort. Het kan je aanzetten om op een andere manier over de woorden van Jezus na te denken. Zo ontvang je op een geheel nieuwe wijze toegang tot het zo ‘indrukwekkende’ van de Bijbel. De mensen uit de Bijbel vertellen niet een Bijbelverhaal, zij zijn ‘de bijbel’. Zij laten de Bijbel zo zien dat ieder mens zichzelf erin kan herkennen, maar ook uitnodigen om zelf deel te worden van Gods verhaal over Liefde, vergeving, redding en een eeuwige toekomst.

Hoeveel waardering kun jij opbrengen voor Gods verhaal? Hoeveel wil jij van jezelf geven om een betere maatschappij te vormen? Kun jij fouten en dwalingen corrigeren om anderen tot een deugdzaam leven te brengen? Wat dit kan betekenen? Het volgende maakte op mij grote indruk!

Doe daarom je best om:

 • Door jullie geloof verstandig te worden.
 • Dan zullen jullie God goed leren kennen
 • En zullen jullie groeien in zelfbeheersing en geduld
 • En groei je in geduld, dan groei je in ontzag voor God
 • En groei je in ontzag voor God, dan groeien in de liefde voor alle gelovigen
 • En door zo te groeien, ga je groeien in een onzelfzuchtige liefde
 • Want als deze dingen bij jullie aanwezig zijn en steeds meer groeien
 • Zijn jullie niet zinloos bezig
 • Dan is aan jullie leven te zien dat jullie onze Heer Jezus Christus kennen”

Vgl. 2 Petrus 1:5-8 BB.

Hoe diep mag Zijn Woord je raken? Wat zijn jou diepste momenten waarin je hulp nodig had en waar heb je het échte antwoord kunnen vinden? Alle verhalen in de Bijbel staan er om ons op te voeden zodat wij ons leven als een welgevallig geheel voor God beschikbaar maken.

“God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt” Romeinen 12:1-2 BB.

Het verhaal wat mij telkens weer raakt is dat Jezus werd verzocht in de woestijn. (zie Mattheüs 4) Tegen elke beproeving antwoorde Jezus met Gods Woord. Hij wist telkens een passend antwoord te vinden en dat was niet alleen om de satan op een afstand te houden. Dat deed Hij voor de mensheid. Dat is het verhaal van de Bijbel. Dat is wat mij zelf zo persoonlijk raakt. Ik hoop dat de Bijbel je blijvend zal raken, dat jij een overtuigende waarheid van Jezus verhaal zult laten zien door je eigen leven. God wil ons helpen bij elk hedendaags probleem. Daarom is het zo verstandig, nu je er toe in staat bent Gods principes te leren kennen en toepassen.

Nog even terug naar Petrus, hij ging niet naar een bijbelschool, was niet geleerd of van hoge komaf. Had geen cursus spreekvaardigheid gevolgd. Hij had een kort lontje en zoon des donders genoemd”. (Markus 3:17). Ook durfde hij het voor Jezus op te nemen en schaamde zich tot in het diepst van zijn ziel. Maar deze gebroken man jankte zijn hart en ziel schoon en herpakte zich. Sommigen zeggen van dit moment dat hij daar wedergeboren werd en begreep, waar het echt om ging. Hij zag Jezus als de bevrijder van de Romeinse overheersing. Mogelijk kwam daar zijn frustratie en loochening dat hij die Jezus ook kende. Maar door zijn eigen verdriet begon hij een andere Jezus te kennen, de Verlosser van zijn ziel.

Laten we met al deze verhalen op een eerlijke manier omgaan en bestudeer Zijn Woord waardoor je leven meer waard wordt dan al het goud en zilver van deze aarde. Wanneer je dieper doordringt in de waarheden van God, dan zal je leven nooit meer zonder Hem kunnen die ons heeft liefgehad tot het einde toe. (Johannes 13:1) Wij kunnen Jezus nooit evenaren maar Jezus kan Zich wel door ons leven heen vermenigvuldigen op een ongekende wijze. Ik hoop en bid dat er mensen zullen zijn die weten dat een diep berouw je zal brengen op die plaats waar God je wil hebben.

Ik hoop dat dit alles je zal helpen om Hem te vinden in je leven of om tot een vruchtbaar leven te komen en te weten, ‘ík hoor er ook bij’!

ik wens je een fijne dag, Fred

Datum gemaakt: 19-10-2019
Versie: 4
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?