“Maar als wij in het licht van God leven, zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden” *

  Iemand misleiden, we weten hoe het moet. Als kind deden we dit in de vorm van spelletjes, zo was ‘jong geleerd ook oud gedaan’. Nog steeds doen we dit, maar nu niet als een spelletje maar om iemand te benadelen om er zelf beter van te worden.

  Zo kunnen we iemand om de tuin leiden, of bij de neus nemen, of een samenvatting zo formuleren zodat de ander misleidt wordt. Anderen opzettelijk laten geloven dat het niet klopt.

  Maar er is ook zoiets als ‘zelf-misleiding’. Je kunt jezelf in de waan van iets brengen, en denken dat je de ander om de tuin kunt leiden, maar zelf het slachtoffer wordt. Dan krijg je een koekje van eigen deeg. Er zijn meer voorbeelden maar voor nu weten we waar het om gaat.

  “God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij Hem horen, maar in het donker leven, liegen wij; wat wij zeggen, is niet waar” *.

  Jezelf om de tuin leiden is niet alleen dom, maar ook jammer, want vroeg of laat krijg je in de gaten dat je leven één grote leugen is. Je kunt zeggen dat je een christen bent, maar als je er niet naar leeft, misleid je jezelf en is je leven, een grote zelf-misleiding. Maar je loopt ook de zegeningen mis die bij het christelijke leven horen. Je kunt dan wel beweren dat je een goed mens bent en dat je niemand kwaad hebt gedaan, maar waarborgt dit ook de toegang tot het ‘eeuwige leven’? Je hoort anderen ook wel zeggen; ‘Als er één de hemel verdiend heeft dan is ‘hij of zij’ het wel’. En dan worden alle goede dingen genoemd die ‘iemand’ zelf gedaan heeft.

  Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij  de waarheid geweld aan” *

  Hoe vaak doen wij de waarheid geweld aan? Ik denk vaker dan we het in de gaten hebben. Denk maar aan; de leugentjes om bestwil, de declaraties die toch wel een beetje te ruim omschreven zijn, de reden waarom je te laat op je afspraak was.  Ook dat is allemaal zelfmisleiding. maar je past de zelfverdediging toe. Het was niet jou schuld, of het was een vergissing, wat ben ik blij dat je het zegt, enzovoort. We willen niet graag met de billen bloot want dan verliezen we ons gezicht. En denken we dan dat slimmigheid onze redding is?

  Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en sluiten wij ons af voor wat Hij zegt” *

  “En sluiten we ons af voor wat Hij zegt”, welke gevolgen zou dit met zich meebrengen? Wie van ons kan het verdedigen om God een leugenaar te noemen? Dát is je afsluiten voor de waarheid, welke waarheid? Dat God aan het licht brengt hoe jouw leven eruit ziet. Hoe jij je leugens verdedigt ten koste van de waarheid, of moet ik zeggen ten koste van wie God is? Wie beweert nooit gezondigd te hebben, plaatst zich boven God. En dat kun je niet verdedigen, tenzij je kunt aantonen dat God een leugenaar is, en jij beter bent dan Hem. Kun je dit?

  “Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde” *

  Weet je, je kunt aan de meest dodelijkste ziekte lijden, zonder dat je dit zelf weet. En zonder dat je dit in de gaten hebt ben je ten dode opgeschreven. Zo is het ook met de zonde, je kunt het jaren met je meedragen en ontkennen dat het over je heerst. Tot het moment aanbreekt dat je beseft dat je ten onder gaat aan die ‘dodelijke ziekte’, de zonde. Wat heeft het je dan opgeleverd om jezelf jarenlang te mis-leiden? Welk voordeel zat er in de ontkenning dat de zondemacht over je heerst? Je kunt ontkennen dat God niet bestaat, dat jij niet gezondigd hebt. Maar kun jij leven met de ‘eind-oordeel’ van de hemelse Dokter? Kun jij het vonnis ver-dragen dat je de toegang ontzegd wordt tot het Koninkrijk van God?

  “De zonde betaalt een hard loon: De dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” **

  Zalig hij die doorleest! Want je hoeft aan die kwaal, je gebondenheid aan de zonde, niet ten onder te gaan! Prijst de Heer, er is Redding door het bloed van het Lam, Jezus Christus.

  “Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed; maar wie ze belijdt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade” ***

  * 1 JOHANNES 1:6-10 HB ** ROMEINEN 6:23 HB *** SPREUKEN 28:13 HB

  Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?