Voor alle duidelijkheid

NIEUWE STUDIE

Voor alle duidelijkheid.

“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben” Johannes 3:16 Basic-Bijbel.

Kun jij je dit voorstellen? Moet je eens om je heen kijken en bedenk dan eens deze vraag. Zou ik hier mijn kind aan willen opofferen?’ Er gaat geen dag voorbij zonder het nieuws dat ons laat zien in welke afschuwelijke wereld we leven. Daar ga je toch niet je eigen ‘vlees en bloed’ aan geven. Dat is onbegonnen werk, water naar de zee dragen. Daar wil je niet eens over nadenken.

Wees nu niet te snel met reageren, maar probeer eens te ontdekken wat Gods motivatie was om dit te doen. Die grote Almachtige God heeft er alles voor over. Wat zag Hij dan wat ik niet kan zien of begrijpen? Hoe kan God een mens liefhebben. Als ik naar mezelf kijk zou ik zeker niet in aanmerking komen. Wat wil Hij ons duidelijk maken met deze Boodschap? Is het omdat er nog wel enig goed in de mens woont? Nee, zegt Paulus; ‘ik weet dat in mijzelf - en daarmee bedoel ik in mijn oude mens - niets goeds woont. Want ik wíl het goede wel doen, maar het lukt me niet’. Romeinen 7:18. En Titus schrijft dit:

“Zij beweren God te kennen, maar hun daden spreken dat tegen. Het zijn afschuwelijke mensen, die niet willen luisteren en die voor niets deugen” Titus 1:16 GNB.

Wat ziet God wat ik niet zie?

Als ik Jesaja 64:6-7 lees dan slaat de schrik me om het hart. Daar staat:

 • Wij zijn een bezoedeld kleed te vies om aan te raken.
 • Onze eigen misdaden doden ons.
 • En in dit alles is er niemand die naar U verlangt, niemand die om hulp roept.
 • U laat ons omkomen in de macht van het kwaad.

Waar moet Gods liefde voor ons dan uit voortkomen? Niet uit onze daden, we zijn afschuwelijke mensen, die niet willen luisteren en die voor niets deugen, hebben we net gelezen. Nee, de Liefde van God voor ons heeft niets en dan ook helemaal niets met wat in ons kan zijn, te maken.

Over welke macht beschikt God dan om ons toch Lief te kunnen hebben?

Zijn liefde voor ons komt voort uit Zijn eigen Hart, uit Zijn Wezen. Hij Zelf is Liefde. Zo heeft Hij alles gemaakt op deze aarde voortkomend uit die onuitputtelijke Bron van Liefde voor ons allemaal. En Die Liefde voor ons dat was én is Dé Motivatie van God om Zijn Zoon te geven voor onze zonden. Zijn liefde voor de ‘gevallen schepping’ is zo onnoemelijk groot dat Hij door Zijn ‘bewezen daden’ van Liefde ons mensen wil redden uit de macht van het kwaad. Die macht van het kwaad had het recht, om ons te veroordelen en te vernietigen. Want ‘die macht’, is Gods vijand met een karakter wat er niet om liegt. Lees maar wat Jezus over hem zegt.

“De dief (Gods vijand de satan) komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen”.

Kijk nu weet je hoe zijn werkwijze is, stelen, doden en vernietigen. Als je nu al die ellende om je heen ziet dan weet je welke macht er aan het werk is. Misschien hoef je helemaal niet zo ver weg te kijken. Het kan zich ook voltrekken in je eigen straat, je huis of in je eigen hart. Om ons te verlossen uit én van ‘die macht’, spreekt God bij monde van de Profeet Ezechiël:

“Ik zal één herder over hen aanstellen, een koning zoals mijn dienaar David. Hij zal hun herder zijn en hen leiden. Hij zal hun koning zijn en ik zal hun God zijn. Dat heb ik, de Heer, besloten” Ezechiël 34:23 GNB.

Nu begrijp je ook dat Jezus zegt:

“Ik Ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed” Johannes 10:10 GNB.

God, de grote Heilige en Rechtvaardige God, Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Er moest dus een volkomen Rechtvaardige manier gevonden worden om ons Zijn Vergeving, aanvaarding en Liefde te schenken. En dit alles kon alleen Zijn zoon volbrengen. “Hij was God. Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis” Filippenzen 2:6-8 BasicBijbel

Alleen Gods Zoon was hiertoe in staat om zo de Volmaaktheid van God weer te verbinden met de harten en levens van de mensen. In Jezus Christus heeft God ‘voldoende genoegdoening’ gevonden om ons vrij te kunnen kopen uit de klauwen van de dief die steelt, doodt en vernietigt.

“Het werd ook voor óns opgeschreven. God kan ook óns vrijspreken van schuld. Ook wij kunnen leven zoals God het wil. Namelijk als we geloven in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Jezus werd gedood voor onze ongehoorzaamheid aan God. Daarna maakte God Hem weer levend. Zo kon Hij ook met óns blij zijn en zeggen dat we leven zoals Hij het wil. Zo spreekt Hij ook óns vrij van schuld” Romeinen 4:24-25.

Hier moet je even over nadenken het even laten bezinken. Wat een geweldige Boodschap, “God kan in Christus weer blij zijn met Ons, en vrij spreken van alle schuld’. Mens daar wordt je toch helemaal blij van. Voor dit geschenk wil je toch niet op de vlucht gaan, dat wil je toch niet afwijzen.

Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan. Het is al heel bijzonder als iemand zijn leven wil geven om een góed mens te redden. Misschien heeft iemand daar nog de moed voor.

 • Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren.
 • Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt.

Door Jezus' dood heeft Hij ons bevrijd van onze schuld. Als Hij dát al gedaan heeft, dan is het ook zéker dat Hij ons zal redden van Gods straf! Toen we nog vijanden van God waren, heeft God ervoor gezorgd dat we vrede met Hem konden sluiten. Namelijk door de dood van zijn Zoon. Daardoor zijn we vrienden van God geworden. En daarom is het nu ook zéker dat we elke dag worden gered en veilig zijn door het léven van zijn Zoon. En dat is niet het enige. We zijn ook heel blij met God, want door onze Heer Jezus Christus zijn we nu vrienden van God geworden. Zie Romeinen 5:6-11.

De noodkreet die Jesaja voor Gods aangezicht uitriep heeft Hem niet onbewogen gemaakt. Nee, Hij blijft niet altijd aan onze ongehoorzaamheid denken en Hij is er niet op uit om ons allemaal om te brengen. Jesaja’s roep tot God gaat verder:

“Maar Heer, U bent onze Vader. U heeft ons gemaakt zoals een pottenbakker iets maakt van de klei. Wij zijn de klei en U heeft ons met uw eigen handen gemaakt. Heer, wees alstublieft niet al te boos. Blijf niet voor altijd aan onze ongehoorzaamheid denken. Alstublieft Heer, wij zijn uw volk! (…) Heer, zult U nooit meer iets voor ons willen doen? U zal toch niet altijd blijven zwijgen? U zal ons toch niet altijd blijven straffen?” Zie Jesaja 64 Basic-Bijbel.

Voor alle duidelijkheid, deze boodschap kan een ieder van ons aanvaarden. Ik weet niet hoe jij hier tegen aan kijkt maar je hebt nu de kern gelezen van je eigen redding. Dus het gaat ook over jou.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden.

 • Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld,
 • wie niet gelooft is al veroordeeld
 • omdat hij niet geloofd heeft in Gods enige Zoon”.

Johannes 3:16-18 GNB.

Is het jou al duidelijk? Heb jij Jezus al toegelaten in je eigen leven? Weet jij dat al je zonden door Jezus’ offer vergeven kunnen worden? O, ik hoop en bid dat het je allemaal duidelijk zal zijn.

Ik wens je een duidelijke tijd toe, Fred IJzerman

Datum gemaakt: 30-8-2014
Versie: 4
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?