“Van één ding ben ik zeker: hij die dit goede werk door u begonnen is, zal het ook tot een goed einde brengen op de dag van Christus Jezus” *

  Het pinksterfeest is een feest wat gelovigen en ongelovigen in beweging brengt. Er wordt van alles georganiseerd zodat beide groepen aan hun trekken kunnen komen. De gelovige en de ongelovige worden bij elkaar uitgenodigd om te vieren wat het pinksterfeest hun te zeggen heeft.

  Dat kan ‘de kermis’ of ‘een kerkdienst’ zijn, en alles wat er tussen in zit. Maar waar je ook jou pinksterdagen zult doorbrengen, de vraag is; ‘Wat heeft Pinksteren óns te zeggen’? Waarom vier je eigenlijk dit feest. En is dit feest nu een feest voor ongelovigen of voor gelovigen? En mogen we ook deelnemen aan elkaars feesten?

  “Zeggen jullie niet, Nog vier maanden en dan is de oogst? Ik zeg je, kijk eens goed rond en let eens op de velden, ze staan wit, rijp voor de oogst” **

  Dit soort vragen heeft het in menig huishouden er niet eenvoudiger op gemaakt. Maar voor het echte antwoord op al deze vragen is het belangrijk om de kern van dit feest te begrijpen. Laten we ervan uitgaan dat het niet is bedoelt om elkaar te veroordelen omdat de een wél en de ander níet naar de kerk of naar de kermis gaat. Daar schieten we niets mee op. Dat is al zo lang gedaan en heeft het ons dichter bij elkaar gebracht? Ik dacht het niet.

  “Hij die oogst, ontvangt nu al zijn loon en haalt de eerste opbrengst voor het eeuwige leven binnen; de zaaier verheugt zich dus tegelijk met de maaier” **

  Het doel van Pinksteren is, dat de kerk zich herinnert dat de heilige Geest is uitgestort. Dat de kerk door de Kracht van Die heilige Geest de oogst zou binnenhalen die Jezus voor ogen had toen Hij zei, “dat de velden wit waren om te oogsten”.** Deze oogst gaat door tot de ‘volledige oogst’ is binnengehaald. Die volledigheid wordt door God bepaald en niet door ons. De rest van onze pinksterfeestjes hoe gezellig en fijn ook, is eigenlijk bijzaak.

  “Want er zit waarheid in dit gezegde: De een zaait en de ander maait” **

  Deze 'oogst' het Pinksterfeest, gaat nog steeds door. Maar als de 'volledige oogst' is binnengehaald, dan begint er een periode van af-rekening plaats. Dat is de laatste fase van de menselijke geschiedenis op deze aarde. Over deze fase valt veel te zeggen. Het houdt christenen al jaren bezig. De strijd hierover zien we jammer genoeg terug in de verdeeldheid van kerk en gezin. We laten dit onderwerp hier maar voor wat het is, en richten ons weer op onze verantwoordelijkheid om de oogst binnen te halen.

  Ik heb jullie uitgestuurd om een oogst binnen te halen waarvoor jullie je niet hebben ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en jullie plukken de vruchten van hun inspanning” **

  Dit Bijbelvers laat ons zien:

  • Wie de Opdrachtgever is - Ik heb jullie uitgestuurd
  • Wat de opdracht is - een oogst binnen te halen
  • Waar wij samen verder bouwen, jullie plukken de vruchten van hun inzet

  Wie, wat en waar laat zien dat er een enorme wisselwerking bestaat tussen God en zijn kinderen. Hij geeft, wij werken, anderen voltooien de opdracht. Er bestaat verschil in werk maar het is dezelfde opdracht, zo zaait de een, terwijl hij alleen het zaad ziet, de ander maait en ziet de opbrengst zonder het zaad te zien.

  Maar welk deel van het werk wij ook mogen doen, voor een ieder van ons zal de beloning hetzelfde zijn.

  “Een landgoed eigenaar ging arbeiders huren voor het werk in zijn wijngaard. Een paar uur later huurde hij nog meer mannen, en zou betalen wat redelijk was. Ze accepteerden zijn aanbod. Om twaalf uur, om drie uur en om vijf uur deed hij hetzelfde. ‘s Avonds zei hij tegen zijn bedrijfsleider: ‘Roep alle arbeiders en betaal hun loon uit. Maar begin bij de laatste en eindig bij hen die hier het eerst waren.

  De laatste mannen kregen een volledig dagloon. De anderen dachten nu, meer loon te zullen krijgen, maar kregen evenveel als de anderen. Nu werden ze boos en gingen verhaal halen. Maar de baas vroeg; heb ik u tekort gedaan, u zou toch voor een dagloon bij mij komen werken? Ik wil iedereen hetzelfde betalen, dat mag ik toch zelf beslissen? Of neemt u het mij kwalijk omdat ik goed doe aan een ieder?

  Nu begrijpt u zeker wel dat de laatsten de eersten zullen zijn en de eersten de laatsten”

  Dit verhaal staat in MATTHEÜS 20:1-17 HB.

  Het loon wat Jezus ons zal geven is de vreugde in het werk, in zaaien en maaien. Het is de vreugde van het Pinksterfeest, het ontvangen van de heilige Geest. Het is door de heilige Geest dat we kunnen deelnemen aan Gods verlossingsplan. Zo zal Pinksteren ons leren dat we ons nooit kunnen verontschuldigen om niet te getuigen. Pinksteren maakt duidelijk dat er een aanhoudende oogst is. De wereld zegt, ‘het ziet zwart van de mensen’, een christen zal zich motiveren door te zeggen; ‘de velden zijn wit om te oogsten’.

  God zegt; “Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over u komt” ***  Wat bewerkt dit in de Kerk, in ons leven en in onze maatschappij?

  “Van één ding ben ik zeker: hij die dit goede werk door u begonnen is, zal het ook tot een goed einde brengen op de dag van Christus Jezus” ****

  • * FILIPPENZEN 1:6 GNB.
  • ** JOHANNES 4:35-38 HB.
  • *** HANDELINGEN 1:8.
  • **** FILIPPENZEN 1:6 GNB.

  Ik wens je een fijne week, Fred IJzerman.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?