Want je verlossing is niet ver meer

  In deze tijd beheersen verwarring en angst de mensen. En de vele voorspellingen die er gedaan zijn dragen zo hun steentje bij. Velen zijn bang voor wat er komen gaat. Want het beeld van enorme natuurrampen en de oorlogsbeelden, kunnen we nauwelijks nog losmaken van ons netvlies. En wat te denken van de steeds toenemende christen vervolging? Gebeurt dit allemaal bij toeval, of zit hier een strak gecoördineerd plan achter?

  Onze wereld ziet er behoorlijk dreigend uit want waar is je leven nog veilig?

  Maar wie heeft de touwtjes uiteindelijk in handen? Zijn het de ‘toevalligheden’ wat ons overkomt? Ik denk als wij deze ontwikkelingen naast de Bijbel leggen dat we dan een tweeërlei gevoel krijgen. Aan de ene kant mogen we blij zijn dat God gaat/zal ingrijpen door de wederkomst van Jezus, waar velen naar uitzien. Want Zijn wederkomst zal een rechtvaardige heerschappij realiseren. Maar aan de andere kant zullen we nog veel moeilijke momenten meemaken. Waar Jezus dit over zegt:

  • Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn:
  • Waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren.
  • De volken op aarde zullen in paniek raken.
  • Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding.
  • De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken.

  En dan, dan zullen zij Mij zien komen in een wolk, met macht en schitterende majesteit.
  Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog! Want je verlossing is niet ver meer” Lucas 21:25-28 HB.

  Waarom kunnen veel mensen de rust niet vinden. Omdat ze dreigen te verdrinken in een zelf gecreëerde welvaartstheologie? Want we moeten toch zo lang mogelijk kunnen genieten van wat er maar te genieten valt? Laten we maar ‘eten en drinken, want morgen sterven wij’, is voor veel mensen een levensmotto geworden. Vgl. 1 Korintiërs 15:32b. Deze opvatting is zeker een geweldige dreiging, ook voor de hedendaagse Kerk. Want het legt de innerlijke verdieping van de christenen lam.

  Kan het ook anders

  Gelukkig zie we dat veel christenen verlangen naar; ‘waarheid, rust en bezinning’. Er wordt weer aan Bijbelstudie gedaan. Er worden weer vragen gesteld over leven en toekomst. En het verstaan van Gods Woord vormt in veel gemeenten weer de centrale spil waar alles om draait. Mensen willen weer leven en beleven in de zin van Bijbelse waarheden. Het is weer belangrijk geworden;

  “Dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt” Johannes 17:3 GNB.

  We zullen (weer) getuig-krachtige christenen moeten worden, met inzicht wat de Bijbel leert. Mogelijk is dit schrijven een brug om antwoorden te vinden, om te begrijpen wat geloof is. In die zoektocht wil ik graag mijn bijdrage leveren.

  Ik wil niet een bijdrage doen in het verrijken van louter, ‘theologische kennis’. We zullen in praktische studies uitleggen wat ‘Een christen mag geloven’.

  Wat geloof jij?  

  Ik hoop dat deze vraag ons voldoende zal prikkelen om met Gods Woord aan de slag te gaan. Dat het ons zal stimuleren tot een intensiever zoeken naar Gods antwoorden voor ons leven. Lees daarom de Bijbel want daarin staat wat we moeten geloven om behouden te worden en hoe we in deze wereld kunnen leven. 

  De Bijbel moedigt de gelovigen aan om vol te houden:

  “Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt.

  Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider.  

  Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven” Hebreeën 12:1-3 BasicBijbel.

  En dan is: “je verlossing is niet ver meer”.

  Ik wens je een zinvolle dag toe, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?