Wil jij dit even voor me doen? Een vraag die ons vaak gesteld wordt, maar of we het ook van harte doen? Dat ligt soms aan de inhoud van een dergelijke vraag. Wanneer dit in ons voordeel is zal er niet zoveel moeite zijn, maar andersom? Iets doen voor een ander daar moet je wel voor gemotiveerd zijn. Maar er zijn ook vragen van anderen waar we geen keuze hebben, dan wordt het gewoon van je verwacht. En dan kan gehoorzamen knap lastig zijn omdat het je dan niet zo uitkomt, of omdat je een andere mening bent aangedaan. Uiteindelijk ga je het wel doen, misschien met tegenzin, maar je doet het.

  Nu kunnen er situaties zijn waarin we zelf hulp nodig hebben. Maar vragen we zo makkelijk iemand anders? Vaak hebben we hier grote moeite mee. We zijn van die mensen die alles zelf proberen op te lossen. Op zich best goed maar soms verreweg van ideaal. Want hoelang moet je het zelf proberen voordat een ander je mag helpen? Hierin kan een goed zelfbeeld je aardig op weg helpen.

  In de tijd van de profeet Micha was er veel ongeloof. De mensen leefden naar eigen inzichten en hun godsdienst speelde geen grote rol meer in hun leven. Dat dit niet zonder gevolgen bleef kunnen we lezen in Micha’s verhaal. Hij kon geen oprechte mensen meer vinden en de samenleving deed wat kwaad was in Gods ogen. De hele samenleving was aangetast door de zonde en van hoog tot laag moest er een zuivering plaatsvinden. Het oordeel van God moest het volk terugbrengen en reinigen van het kwaad.

  God gebruikte Micha om tot het volk te spreken. En zijn boodschap was; ‘dat God van Zijn volk verwachtte dat het weer een rechtvaardig volk zou worden. Dat ze liefdevol en respectvol met elkaar zouden leven. Dat God weer de eerste plaats in hun leven zou hebben. Dat ze rechtvaardigheid moesten betonen waar het niet was. Liefde moesten laten zien waar liefdeloosheid heerste. Dat dit een enorme confrontatie was spreekt voor zich.

  Ook vandaag zien we een dergelijk situatie, zoals we in het verhaal van Micha tegenkomen, zich herhalen. Ook onze samenleving worstelt met het vinden van de juiste normen en waarden. En de verkilling van onze maatschappij neemt eerder toe dan af. Onze wereld is een harde, trotse en onafhankelijke wereld geworden. Ook in ons land is het doen van Gods wil soms ver te zoeken. En de gevolgen hiervan presenteren zich elke dag in de media, al dan niet breed uitgemeten en becommentarieerd door allerlei deskundigen. Maar waar ligt de oplossing?

  Het verhaal van Micha draagt ons de oplossing aan. Want te midden van alle zonde zegt Micha iets heel opmerkelijks. Nee, hij komt niet met het verpletterende bericht dat God de mensen zal uitroeien. Ook niet dat Hij ze zal slaan met ziekte of andere ellende. Nee, God legt bij monde van de profeet Micha een boodschap neer van ongekende waarde.

  “Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer” MICHA 7:18-20.

  God zal Zich ‘opnieuw ontfermen’, dat is de kern van Micha’s boodschap. God laat ons niet in de steek. Maar vergeeft God zondermeer? Er is één voorwaarde en dat is tevens ‘Gods wil’ voor ons leven. “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw enrechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en onsreinigen van alle kwaad” 1 JOHANNES 1:9.

  In het belijden van onze zonde, vervullen we Gods grootse verlangen en voldoen hiermee aan Zijn wil voor ons leven. Want God houdt ervan om ons genadig te zijn. Vergeven doet Hij nooit met tegenzin. Ook vandaag kunnen we onze zonden belijden. Ik hoop en bid dat je er niet te trots voor bent om Gods aanbod van vergeving te accepteren. Er weet je wat dan ineens zo eenvoudig is, je kunt dan écht iets doen voor een ander omdat je geleerd hebt om Gods hulp, voor eigen noden, te aanvaarden.

  Voor meer studie

  Maandag

  Jesaja 62:4

  Je zult heten Mijn verlangen

  Dinsdag

  Micha 7:18-20

  Liever toont u hun uw trouw

  Woensdag

  Deuteronomium 8:10

  Wanneer u daar in overvloed leeft

  Donderdag

  Jesaja 59:1

  Zijn gehoor niet te zwak

  Vrijdag

  Spreuken 10:22

  De zegen van de HEER maakt rijk

  Zaterdag

  Hebreeën 1:3

  In hem schittert Gods luister

  Zondag

  Hebreeën 2:14

  Door zijn dood definitief af te rekenen

  Maandag

  Filippenzen 1:27

  Leef in overeenstemming met

   

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?