Er wordt in onze tijd veel aan sport gedaan. Zowel voor de ontspanning als in wedstrijdverband. Dat hier veel oefening voor nodig is spreekt voor zich. Het vraagt dan ook heel veel van mensen die bij de absolute top willen behoren. Stel dat jij een dergelijk sportmens bent, je oefent elke dag en hebt er werkelijk alles voor over om nummer één te worden. Maar je trainer is een onverbiddelijk mens, in zijn ogen kan het altijd beter. Dat dit spanningen oplevert spreekt voor zich, maar ja, zijn motto is; ‘ik haal het beste in je naar boven’ en ‘ik ben de enige die dit kan’. En ergens weet je dit ook wel, maar steeds weer doen wat de trainer zegt daar wordt je wel eens moe van.

  Dit beeld zal velen aanspreken. En hier moest ik dan ook denken toen ik deze tekst las:

  “U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’ Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards” HEBREEËN 12:4-8.

  Het christenleven kunnen we met topsport vergelijken. We zullen er hard voor moeten trainen en veel moeten opgeven, om alles na te laten wat onze relatie met God in gevaar brengt. We zullen doeltreffend moeten leren leven en hierbij ons oog voortdurend op onze Trainer moeten richten, zie HEBREEËN 12:2. Want Hij kent de tactiek van de tegenstander als geen ander. Zonder Zijn aanwijzingen zullen we zeer waarschijnlijk de eindstreep niet halen. Dan zullen we teveel op de omstandigheden gaan letten en hierdoor zullen we onze motivatie verliezen en de aanwijzingen van onze trainer niet meer horen.

  Tijdens ons leven zullen we veel keuzes moeten maken. Elke keuze zal bepalen wie en wat we zijn. Het Bijbelgedeelte hierboven laat ons zien dat God ons wil trainen op een heel unieke manier. Hij doet dit door ons te tuchtigen. Hier kunnen we heel verschillend op reageren. Je luistert met tegenzin, je denkt dit verdien ik niet, je wordt boos op God, je krijgt zelfmedelijden of je aanvaart het met een dankbaar hart en ziet dit als het beste voor je leven.

  Tucht is Gods leerschool om van ons geestelijk volwassen mensen te maken. Het zal uiteindelijk het beste in ons naar boven brengen. Want de tuchtiging van God komt altijd voort uit het feit dat Hij van ons houdt. Het is uit liefde voor ons dat Hij een leerschool voor ons creëert voor een diepere Vader kind relatie. Een vader die zijn kinderen niet terechtwijst en alles toelaat zal een zekere schade bij zijn kinderen veroorzaken. Van deze kinderen moet je maar afwachten hoe ze later in het leven staan. Maar een Vader die Zijn kinderen wel corrigeert en traint, die zullen weten dat hun Vader een goede Vader is die uit liefde berispt, om ons te laten ontdekken wie we zijn. Om ons te helpen een ander leven te leiden.

  Het is nooit fijn om door de ander op de vingers getikt te worden. Want menselijke bedoelingen hierin kunnen gekleurd zijn door foute motieven. Maar wanneer God ons op de vingers tikt, dan wil Hij ons leren een beter leven te ontwikkelen. Dan wil God de Vader orde op zaken stellen omdat Hij niet wil dat Zijn kinderen ver-dwalen in dit leven. Het is uit grote bewogenheid voor jou en mij dat Hij ons terechtwijst. Zo wil God onze begeleider zijn die ons leert om een gedisciplineerd leven te leiden. Misschien voel je je niet zo geschikt of sterk om te doen wat God van je verwacht. Vergeet dan niet: “God behandelt u als zijn kinderen”. Wie leert zich te gedragen als een kind, zal gedragen worden door de hemelse Vader. Dan zal een groeiende kracht ons leven leiden die ons uiteindelijk binnenleidt in Gods overwinning. Die toekomst geeft God Zijn kinderen. Wat is jouw toekomst?

  Voor meer studie

  Maandag

  Openbaring 7:13-15

  Om hem te vereren

  Dinsdag

  Romeinen 5:10-11

  Dat wij God prijzen danken we aan

  Woensdag

  Johannes 6:39-40

  Uit de dood zal opwekken

  Donderdag

  Hebreeën 12:5-8

  God behandelt u als zijn kinderen

  Vrijdag

  Efeziërs 5:1-2

  Als kinderen die hij liefheeft

  Zaterdag

  Efeziërs 2:12-13

  In Christus Jezus dichtbij gekomen

  Zondag

  Galaten 3:29

  Erfgenamen volgens de belofte

  Maandag

  Jesaja 66:13-14

  Wat jullie daar zien

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?