Weet je het zeker? Een veelgehoorde vraag. Vaak twijfelen we of die ander wel de juiste informatie heeft gehoord. Want we willen zekerheid. We willen kost wat kost de waarheid weten. Kranten en media zijn er dag en nacht mee bezig en ze geven vele miljoenen uit om de waarheid te weten. Maar hoe gekleurd is dit nieuws? Vaak wordt de waarheid ook weggehouden uit de media. Denk maar eens aan de klokkenluiders in ons land die moeten soms jaren van ellende doormaken, omdat ze de waarheid aan het licht hebben gebracht. Wat is er toch met de waarheid aan de hand? Kunnen we niet meer tegen eerlijkheid? Is de maatschappij zo aan het wegzinken dat we de leugen eerder geloven dan de waarheid? Natuurlijk zit er een zeker spanningsveld rond de waarheid. Want waarheid kan soms pijnlijk duidelijk maken hoe je leven eruit ziet en hoe je zaken ervoor staan. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Of toch niet?

  Wanneer het om geloofszekerheid gaat komen we vaak dezelfde spanningsvelden tegen. Dan voelen we soms ook een zekere weerstand. Is het wel waar dat God bestaat, dat Hij van mij houdt. En kan Hij wel zonden vergeven? En hoe zit het dan met het eeuwige leven? Vragen die natuurlijk beantwoord moeten worden, want je wilt zekerheid. Hoe anders kun je geloven? Of is het met geloof iets anders gesteld? Volgens de Bijbel is geloven aannemen wat er geschreven staat. En door dit aannemen ontvangen we de zekerheid. Dat is een Bijbels principe. Lees ROMEINEN 10:17 er maar eens op na.

  De Bijbel staat vol met zekerheden die ons helpen om de waarheid te ontdekken betreffende onze vragen. Hoewel God een voorbehoud maakt want: “Er zijn geheimen die de HERE, uw God, u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden, die Hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen." DEUTERONOMIUM 29:29 HB. Zo openbaard God alleen die dingen die wij nodig hebben en ook kunnen begrijpen. Om zo te kunnen leven naar Gods wil.

  In ons weekthema gaat het over zekerheid. En één tekst die er voor mij uitspringt is deze: “Dank zij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alles dank zij Hem” 1 CORINTHIËRS 1:30 HB. Hier maakt Paulus ons duidelijk langs welke weg wij de verlossing en bevrijding ontvangen. Dit is zo eenvoudig dat elk mens het kan begrijpen. Hier heb je geen goede werken of een gedegen opleiding voor nodig. Dat zal én kan je niet brengen in Gods koninkrijk, maar wel je persoonlijk geloof. Zo werkt het nu eenmaal én zo komt alle eer aan Hem toe die ons die redding gebracht heeft. De zekerheid in die redding is het feit dat Jezus Christus persoonlijk voor onze zonden een offer heeft gebracht. Door Zijn dood en opstanding kunnen wij volmaakt worden aanvaard door God als volmaakte mensen. Maar die keuze is aan ons. Wie zekerheid wil moet kiezen, lees JOHANNES 1:12 maar eens.

  De Bijbelse zekerheid is de meest bestreden waarheid uit onze geschiedenis door alle eeuwen heen. Maar heeft dit de kerk van Christus het zwijgen opgelegd? God zij dank, er zijn nog steeds klokkenluiders die kost wat het kost, de waarheid blijven verkondigen. Dank God voor deze klokkenluiders want: “welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen” ROMEINEN 10: 15.

  Voor meer studie 

   

  Ik wens je Gods zegen, Fred.

   

  Maandag

  Efeziërs 5:27-28

  Zodat ze zonder vlek of rimpel

  Dinsdag

  1 Korintiërs 8:6

  Voor wie wij zijn bestemd

  Woensdag

  1 Korintiërs 1:30

  Door hem worden wij verlost

  Donderdag

  Psalm 55:23

  Een rechtvaardige ten val komt

  Vrijdag

  Lucas 11:2

  Laat uw koninkrijk komen

  Zaterdag

  Kolossenzen 3:1-3

  Richt u op wat boven is

  Zondag

  Johannes 3:35

  Alle macht aan hem overgedragen

  Maandag

  1 Johannes 4:9-10

  Maar dat hij ons heeft liefgehad

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?