Doe ik dit wel goed? Moet dit niet anders? Hoe kun je zo stom doen en is dat wel waar? Hoe kun je zoiets nou geloven. Zomaar wat reacties die aangeven, dat we vaak twijfels hebben bij wat we doen, zeggen of geloven. En als we onszelf niet aanklagen doen anderen het wel. Er is veel kritiek op wat we wel en wat we niet doen. Soms terecht maar soms ook niet. Maar wanneer je iets niet zeker weet is twijfelen toch een goed excuus? Maar, zo kan de twijfel je overtuiging aardig in de weg staan.

  Stel dat God tegen je zegt dat je huis en haard moet verlaten. Dat je afscheid moet nemen van familie en vrienden, en naar een land moet gaan dat God je zal wijzen. Dat lijkt me niet eenvoudig en de overtuiging of het wel Gods stem was zal zeker op de proef gesteld worden. In de Bijbel komen we iemand tegen die Abraham heet. Hij kreeg namelijk wel de opdracht om dit te doen. Zag zijn leven er dan zo miserabel uit dat God hem een betere toekomst wilde geven? Ja en nee. Ongetwijfeld had Abraham het best naar zijn zin bij familie en vrienden. Maar het was God die Abraham een andere toekomst wilde geven.

  Zo ging Abraham op weg, in de overtuiging dat God hem zou gebruiken en dat de hele wereld door hem gezegend zou worden. Zie GENESIS 17:2-5. Zijn overtuiging was niet zoiets als een mening of een opvatting. Nee, er lag een duidelijke relatie tussen zijn geloof en God, en zijn overtuiging was de brug die hem bracht binnen de grenzen van Gods mogelijkheden. Een lange stoffige reis bracht hem uiteindelijk daar waar God hem wilde hebben.

  En wanneer we zijn leven bekijken, dan zien we dat Abraham nooit heeft getwijfeld aan Gods belofte. Was hij dan een, ‘model gelovige’, zo’n type die alles zeker weet en goed doet? Een voorbeeldig christen? Zeker niet! Ook zijn leven werd gekenmerkt door vele zonden, vergissingen en fouten. Maar zijn overtuiging loopt als een rode draad door zijn leven. Hij bleef onder alles op God vertrouwen. Zo is het leven van Abraham een voorbeeld van geloof in actie. Wanneer hij had gekeken naar zijn eigen kunnen, had hij zeker vroeg of laat wanhopig Gods plannen vaarwel gezegd. Maar we zien dat zijn gehoorzaamheid Gods beloften in vervulling deden gaan.

  In ROMEINEN 4:20-24 lezen we dit over Abraham: “Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend”.

  In Het Boek vertaling staat dit: “Hij klemde zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer” VERS 20. Inalle momenten van twijfels en angsten klemde Abraham zich vast aan Gods belofte. Die zekerheid, die overtuiging hield hem staande. Dat gaf hem hoop en kracht om uit te zien naar de totale vervulling van Gods belofte. Wat God beloofd had strekte verder, dan zijn eigen leven. Alle mensen die na hem zouden leven zullen door die belofte ook gezegend zijn. Daarom lezen we nog even verder in de Romeinenbrief.

  “En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging” VERS 23-25.

  Hier zien we dat de belofte ook voor ons is. Ook wij mogen als rechtvaardigen, door ons geloof in Jezus, voor eeuwig leven. Dat is de kracht van de opstanding van Jezus uit de dood. Dat is Pasen hier en nu! Klemmen wij ons ook vast aan die belofte? Zijn wij overtuigde gelovigen, dat Jezus onze Redder is? Wanneer we Jezus als onze Redder hebben aangenomen, dan vindt er een ommekeer plaats. Onze zonden neemt Hij van ons weg en geeft ons hier genade, vergeving en rechtvaardigmaking voor terug. Zie 2 KORINTIËRS 5:21. Door wie of wat laten wij ons overtuigen? Twijfels geven geen antwoord ze vergroten altijd onze onzekerheid. Maar: “Geloof nu is vertrouwen bij hetgeen gehoopt en een overtuiging aangaande dat wat niet gezien wordt” HEBREEËN 11:1 LEIDSE VERT.  Waar is onze overtuiging op gebaseerd? Hoeveel tijd hebben we nog om na te denken?

  Voor meer studie

  Maandag

  1 Petrus 5:8

  Wees waakzaam

  Dinsdag

  Galaten 6:7

  Vergis u niet

  Woensdag

  Exodus 3:5-6

  Mozes bedekte zijn gezicht

  Donderdag

  Romeinen 4:20-24

  Twijfelde niet aan Gods belofte

  Vrijdag

  Hebreeën 13:6

  Ik heb niets te vrezen

  Zaterdag

  Romeinen 6:16

  Leidt dat tot vrijspraak

  Zondag

  Matthéus 25:19-21

  Ik heb er vijf talent bij verdiend

  Maandag

  Psalm 27:1

  Voor wie zou ik bang zijn

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?