Wat God doet

Week 36 – Wat is je diepste nood?

Als God bestaat, waarom doet Hij er dan niets aan? Een veel gehoorde opmerking, waar vaak veel kritiek achter schuilgaat. Maar dergelijke opmerkingen worden ook gebruikt, om zich achter te verschuilen. Men wil niet echt met God geconfronteerd worden, want dan ga je teveel van jezelf zien. Nee, bij God in de spiegel kijken, wij hebben zo onze eigen spiegels. Maar geeft die spiegel een goed beeld van jezelf? Bij sommigen wel. Maar wanneer je wat dieper doorkijkt dan zie je toch andere dingen. Wil ik je nu iets aanpraten? Beslist niet! Maar kijk eens eerlijk naar jezelf, en schrijf eens op wat je diepste wensen zijn.

Je zou kunnen zeggen, goed jij je zin, ik zal doen wat je zegt maar vervult dit dan ook al mijn wensen, al mijn diepste noden? Dan kom ik op een heel andere vraag, ‘wat is je diepste nood?’ Het zou mij niets verbazen wanneer dit meer met het eeuwige dan met het tijdelijke leven te maken heeft. Daar ligt voor ons mensen dan ook onze grootste nood. Want het tijdelijk leven dat kunnen we doorgaans wel aardig aan, al dan niet met hulp van anderen. Maar het eeuwige leven daar hebben we geen eigen middelen voor om dat te bereiken. Wie hier naar verlangt is afhankelijk van Iemand anders. Kijk en dan komen we uit bij de vraag, ‘Als God bestaat, waarom doet hij er dan niets aan?’

Maar wie zegt ons, dat God er niets aan gedaan heeft? Zijn dat onze twijfels, al dan niet door anderen gecreëerd? Of kunnen we spreken uit eigen ervaring? Toegegeven, ook ik ken situaties in mijn leven waar ik vragen over heb. Maar is dit mijn diepste verlangen? Nee, er brand in mij een ander verlangen, namelijk om te ontdekken wat God aan mijn, aan onze diepste nood gedaan heeft. Dan is het onbegrijpelijk dat er een God is Die zich zorgen maakt over de redding van ons mensen. Het verbaast mij, dat God iets gedaan heeft aan de puinzooi die wij meestal zelf gecreëerd hebben. Dat Hij niet kan verdragen dat wij leven in een door de zonde aangetaste wereld, met alle gevolgen van dien. Daarom heeft God er ‘iets’ aan gedaan, om ons allemaal een totaal andere toekomst te geven. Om ons een eeuwig thuis te geven in Zijn nabijheid op een vernieuwde wereld. God zal ons terugbrengen in een herstelde wereld, waar alles volmaakt zal zijn. Dat werk is Gods werk. Dat heeft Hij bewerkt in het Offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. En hiermee is voor altijd de vraag beantwoord wát God er aan gedaan heeft.

Ezechiël, een profeet van God geeft heel mooi weer wat God ons beloofd heeft. Het was voor hem geen vraag, ‘Heer wat doet U eraan’. Nee, Ezechiël twijfelde niet, hij was gewend om in Gods spiegel te kijken. Daar zag hij dingen die zijn levensverwachting totaal veranderden.

“Ik zal jullie besprenkelen met zuiver water om alles wat onzuiver is weg te wassen, alle afgoden verwijder ik. Ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen. Het hart van steen zal ik uit je lichaam verwijderen en ik zal je er een warm kloppend hart voor teruggeven. Ik zorg dat er een nieuwe geest over jullie komt, aan mijn wetten en voorschriften zul je je houden” EZECHIËL 36:25-27 GNB.

God heeft Zich bemoeid met ons leven, wees hier maar dankbaar voor. Laat je kritiek maar los, want dit geeft ons nooit het juiste antwoord. God heeft door Christus Jezus, met ons, een ander verbond gesloten. Voor God maakt het niet uit hoeveel vragen en twijfels je hebt of hoe groot je zonde is. In Jezus maakt God een nieuw begin. Je zonden kunnen vergeven worden en je krijgt van God een nieuw hart waarin de kracht van Zijn heilige Geest klopt. Waarom zouden we telkens ons oude leven oplappen als God ons een nieuw leven aanbiedt? Zeg je nu nog, ‘als God bestaat waarom…’ Je weet nu beter. Of anders, onderzoek het maar. Lees de Bijbel, daarin staat alles wat je weten moet voor je diepste nood.

Tot slot nog een vraag aan jou; ‘Hoe nieuw is jouw hart?’

Ik wens je een fijne dag, Fred

 

Voor meer studie

 

Maandag

Kolossenzen 1:18

Hij is het hoofd van het lichaam

Dinsdag

Psalm 113:4-6

Daar boven zijn woning heeft

Woensdag

Kolossenzen 1:3-5

Omdat u hoopt op wat in de hemel

Donderdag

Lucas 16:15

Maar God kent uw hart

Vrijdag

Mattheüs 5:6

Want zij zullen verzadigd worden

Zaterdag

Ezechiël 36:26

Ik zal jullie een nieuw hart

Zondag

Jacobus 4:4

Beseft u dan niet

Maandag

Exodus 15:26

Ik, de HEER, ben het die jullie geneest

 

Datum gemaakt: 7-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?