Waakzaam zijn, is een bekend begrip want om te overleven heb je dit nodig. Er zijn omstandigheden waarin er een verhoogde vorm van waakzaamheid nodig is. In het verkeer moet je goed ‘opletten’. Tijdens een moeilijk gesprek moet je ‘alert’ zijn. Bij het ontmoeten van bepaalde mensen ben je op je ‘hoede’. Soms moet je ‘erop toezien’ dat je kleinkind in de winkel bij je blijft en moet je ze op straat ‘in het oog houden’. Zo moet een politie ‘surveilleren’ een militair ‘niet slapen’ en een stadswacht ‘toezicht houden’. Elk beroep kent een mate van waakzaamheid. Maar ook ons persoonlijk leven zit er vol mee. Waken bij een ernstig zieke of dat je demente ouder geen domme dingen doet.

  Maar wie waakt er, over jou? Wie zorgt dat jij op het juiste pad blijft? Wie zegt jou dat je eerlijk moet zijn? Goed je zult zeggen, ‘dat zoek ik zelf wel uit’, geweldig dat je dit kunt, maar lukt dit ook altijd? Ga je nooit de mist in? Moet je nooit eens tegen een ander zeggen ‘sorry, ik heb dit niet goed gedaan’? Hoewel we best op ons zelf kunnen passen en weten hoe we ons moeten gedragen, slaan we de plank soms behoorlijk mis. En dan nog een keer die vraag, ‘wie waakt er, over jou’? Bestaat er zoiets als een innerlijke gedragscode die jou automatisch waarschuwt zoals mijn tekstverwerker dit doet bij de spelling van een fout woord?

  Ja, zeker! Zoiets bestaat want hoe zul je anders het verschil kunnen maken tussen goed en kwaad? Zo zijn we allemaal geboren met een bepaalde aanleg om goede of foute keuzes te maken. Gek hé, dat we nu ineens weten wat er bedoeld wordt. We noemen dit ook wel, ‘de stem van ons geweten’. Maar dit wist je natuurlijk al. Die stem kunnen we aan het woord laten of het zwijgen opleggen. Die macht hebben wij, geweldig toch. Of, toch niet zo geweldig?

  Laten we maar eerlijk zijn we kunnen hier niet zo goed mee omgaan. Want uit eigen ervaring weet ik dat de balans vaker dooslaat naar de negatieve dan naar de positieve kant. Dus mijn eigen waakzaamheid, daar valt nog heel wat aan te verbeteren. En ik denk dat ik niet de enige ben. Maar hoe doen we dit dan? Is er een aanvaardbare vorm van hulp? Is er Iemand die mij werkelijk kan leren hoe ik effectief waakzaam kan zijn? Ja, Die is er! Hoewel God weet hoe we handelen en wandelen, heeft Hij ons niet aan ons lot overgelaten. Lees maar mee:

  “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen” JOHANNES 16:12-13.

  Jezus, vertelde dat de heilige Geest, Gods kinderen de Waarheid zou vertellen. Zelfs de toekomst konden ze begrijpen. Die Waarheid en die toekomst hebben ze later opgeschreven in wat wij de Bijbel noemen. En ze vertellen ons ook om waakzaam te zijn. “U moet de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden” 1 PETRUS 5:8 HB.

  Als leeuwen honger hebben pakken ze meestal de prooien die gemakkelijk te grijpen zijn. Dit gegeven werkt ook in de kerk. De gelovigen die niet geleerd hebben om waakzaam te zijn waaien gemakkelijk met alle winden mee. Zij sluiten heel snel compromissen die catastrofaal kunnen zijn voor hun geloofsleven. De satan is erop uit om te stelen, te slachten en te verdelgen. JOHANNES 10:10. Hij is hierin gespecialiseerd. Daarom moeten we leren waakzaam te zijn, op je zelf, op wat er op je af komt en op de toekomst. Er zullen ander tijden komen. De voortekenen hebben zich al lang geleden aangediend. Laten we onze ogen hier niet voor sluiten. Lees Gods woord en pas het toe. Laat je getuigenis horen. Want er zijn veel mensen die niets of weinig weten over Gods liefde en verlossing.

  Daarom heeft Jezus over de heilige Geest gesproken, zodat wij ons kunnen wapenen met de waarheid van Gods Woord. Niet waakzaam zijn maakt dat je een gemakkelijke prooi bent. Daarom worden we gewaarschuwd om in tijden van zwakte, ziekte, armoede, oorlog en enig ander lijden, op onze hoede te zijn. Want alleen zwakke dieren kunnen heel gemakkelijk de groep kwijtraken, zo ook de gelovigen, die denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Niets is minder waar. Onze vijand gaat rond als een ‘brullende leeuw’, en die zijn het gevaarlijkst. Laten we daarom waakzaam zijn en de bescherming van een gezonde gemeente zoeken. Samen kun je dan leren om sterk te zijn. Geef je kwetsbare kanten aan God de Vader, Hij wil dat je sterk en afhankelijk van Hem bent. Niet als een slaaf maar als Zijn kind. Laten we ons daarom richten op de Waarheid van Gods Woord. Tot slot nog deze opmerking: “Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten” JAKOBUS 4:7 GNB.

   

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  Voor meer studie

   

   

  Maandag

  Psalm 34:9

  Proef, en geniet

  Dinsdag

  1 Petrus 1:13

  voortdurend paraat zijn

  Woensdag

  1 Timotheüs 2:5-6

  Maar één bemiddelaar

  Donderdag

  Romeinen 12:1-2

  Uw gezindheid te vernieuwen

  Vrijdag

  Exodus 23:20-21

  Ik stuur een engel

  Zaterdag

  1 Johannes 1:7

  Onze weg in het licht

  Zondag

  1 Petrus 1:22-23

  Met een zuiver hart

  Maandag

  Psalm 37:23-24

  Al komt hij ten val

   

   

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?