Wie de Bijbel leest, zal zich niet kunnen onttrekken aan het feit dat God over foute beslissingen van de mensen Zijn oordeel laat komen. In het Paradijs zien we dat God de mens tot verantwoording roept over hun verkeerde keuze. Na dit verhoor werd het vonnis uitgesproken, de mens moest leven buiten het Paradijs, buiten de directe heerlijkheid van God. Lezen we verder dan zien we deze gevolgen als zwarte bladzijden terug in de geschiedenis van de mensheid. Wanneer Israël afweek van Gods geboden, zou de straf voltrokken worden, zie LEVITICUS 26 EN DEUTERONOMIUM 28. Ook de verkondiging van de profeten kende vele aankondigingen van Gods oordeel over begane zonden.

  Ook het Nieuwe Testament gaat hier niet aan voorbij. Hier lezen we dat Gods oordeel zich in de geschiedenis voltrekt. Maar ook dat Gods oordeel in Jezus van ons wordt weggenomen. En ons geloof speelt hier een cruciale rol in.

  “Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld,omdat hij niet wilde geloven in de naam vanGods enige Zoon” JOHANNES 3:18.

  Alle menselijke pogingen om Gods oordeel te ontlopen zullen onvoldoende zijn. Zonder geloof in Jezus zijn we al veroordeeld omdat in dat ongeloof de zoon van God verworpen wordt.. Op grond van onze ongehoorzaamheid, het niet aanvaarden van Gods zoon, voltrekt zich het oordeel. Zie JOHANNES 3:36. Het aannemen van Gods zoon, is de kern van onze redding. Maar onze zonden en fouten tellen die dan niet mee? Kunnen we dan maar onze gang gaan? Zeker niet! Er is ook een eindoordeel.

  “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht” 2 KORINTIËRS 5:10 GNB.

  Voor alle duidelijkheid, eeuwig leven en vrij van veroordeling is een gift van Gods genade ons gegeven in Christus Jezus. Zie EFEZIËRS 2:8-9. Maar ons leven zal wel beoordeeld worden door Jezus. De vraag is; Wat heb jij met je leven gedaan nadat je Jezus hebt aangenomen? Deze beoordeling is nodig om een ieder te kunnen belonen in overeenstemming met hoe die geleefd heeft. Want een christen zal moeten leren om God te gehoorzamen. Gods genade mogen we niet gebruiken om maar te doen wat we willen.Zie 1 PETRUS 2:16. Ook christenen zullen zich moeten verantwoorden voor hun daden. Legt God onze daden op een weegschaal? Nee, Hij beslist altijd op grond van de gekozen levensrichting met de bijbehorende daden.

  Ik denk dat kinderen van God zich wel zullen beseffen dat veel van hun werken en daden niet voor God kunnen bestaan. Paulus laat hier een duidelijke boodschap over horen of die voor God waardevol zijn of dat ze door het vuur zullen vergaan, zie 1 KORINTIËRS 3:11-15. Daarom is het voor ons zo belangrijk dat we de Bijbelse boodschap goed verstaan. Dat we het ‘onvolwassen’ christen zijn achter ons laten en ons zullen uitstrekken naar een leven dat overeenkomt met Gods verlangen voor ons leven. In dit proces van groei hoeven we niet bang te zijn voor Gods gericht. Die zijn allemaal weggenomen in Jezus dat is een duidelijke boodschap, zie ROMEINEN 8:33-34; JESAJA 50:8-9.

  Onze opdracht is om vast te houden aan het woord dat leven brengt, zie FILIPPENZEN 2:16. Want zo zegt Paulus, ‘is mijn werk niet zonder vrucht gebleven, dan hebik me niet voor niets ingespannen en afgemat’. Het grote verlangen van hem was dat ons denken vernieuwd zou worden. Dat hier het werk van de heilige Geest een grote rol in speelt, hoeft ons niet te verwonderen. Want “weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent, U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.” 1 KORINTIËRS 6:19-20. Wie vrij van het oordeel is, zal God verheerlijken in zijn of haar leven. Hoe doe jij dat?

  Voor meer studie

  Maandag

  Romeinen 4:21-22

  Hij was ervan overtuigd

  Dinsdag

  1 Johannes 4:16-18

  Op de dag van het oordeel

  Woensdag

  Jesaja 1:18

  Wie er in zijn recht staat

  Donderdag

  Mattheüs 18:3-4

  Als je niet verandert

  Vrijdag

  Jesaja 40:28-29

  Weet je het niet

  Zaterdag

  Romeinen 12:9

  Wees het goede toegedaan

  Zondag

  Psalm 46:9-11

  Staak de strijd

  Maandag

  Kolossenzen 1:18

  Hij is het hoofd van het lichaam

  Ik wens je fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?