Volgen

Week 4 – Wie jou reisleider

In het leven moeten we van alles leren, makkelijke en moeilijke dingen. En soms zitten er hele taaie momenten bij. Een dergelijke bladzijde in je leven wil je maar zo snel mogelijk omslaan. Maar helaas! Hoe reageren we als iets langer duurt dan we willen? Worden we dan boos en opstandig? Maakt het ons onverschillig en schoppen we tegen het leven aan? Een mens kent zichzelf in dergelijke situaties soms heel slecht. En de lessen die je dan mag leren zullen ons niet gemakkelijk afgaan.

Een reisleider trok door een moeilijk begaanbaar gebied met een groep mensen. Hoe verder ze kwamen, des te moeilijker de omstandigheden werden. Sommigen besloten om niet verder mee te gaan, en haakten af. Hoe het hun uiteindelijk is vergaan dat vertelt het verhaal niet. Er bleef er maar één over, die besloten had om bij het gestelde doel uit te komen. Hij volgde de leider. Maar na een tijdje begonnen er toch twijfels te ontstaan in het rotsvaste vertrouwen op de leider. Komen we wel thuis, was uiteindelijk de belangrijkste vraag die over bleef. En de irritatie van de man groeide met het uur. Toen de man zijn twijfels en zorgen aan de reisleider bekend maakte keerde die zich om en zei: ‘je denkt dat Ik de weg niet weet, wel beste vriend, ik Ben de Weg en wanneer je Mij volgt zul je altijd thuiskomen’.

Volgen vereist gehoorzaamheid en discipline en nog veel andere leermomenten. Daarom mogen we God danken dat Hij ons een reisgids heeft gegeven, de Bijbel. Een heel bijzondere tekst lezen we deze week uit HEBREEËN 1:1-3. “Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.”

Hier zien we dat God er altijd op uit is geweest om ons bekend te maken met Zijn liefde en vergeving. Hij is altijd een sprekend God geweest, waarom, om ons niet te laten verdwalen in dit leven. En als laatste gaf Hij zijn Zoon. God maakte Zijn plannen compleet, lees vers drie maar: “In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.”

Door Jezus heeft God de aarde gemaakt en kregen wij ook een plaats in zijn wereld. Daarom heeft God alles gedaan om ons te laten zien dat we er nooit alleen voor staan. Jezus is God, maar ook volkomen mens. Daarom kan Hij onze reisleider zijn. Want dezelfde kracht die alles geschapen heeft, kent ook dezelfde kracht om onze zonden te vergeven. Zo draagt God de schepping en de mens, door zijn Woord en de beloftes.

Voor ons is het belangrijk dat wij aanvaarden dat we een Reisleider hebben Die altijd de weg weet. Hij zal ons helpen om daar te komen wat past binnen de grenzen van zijn plan met ons leven. Wie volgt?

Voor meer studie

 

Maandag

1 Thessalonicenzen 4:16-18

Dan zullen we altijd bij hem zijn

Dinsdag

2 Korintiërs 5:21

Rechtvaardig voor God worden

Woensdag

1 Petrus 4:12-13

Te uitbundiger zal uw vreugde zijn

Donderdag

Hebreeën 1:1-3

Tot ons gesproken door zijn Zoon

Vrijdag

Matthéus 6:34

Maak je dus geen zorgen

Zaterdag

Psalm 139:1-4

HEER, u kent mij

Zondag

Lucas 9:23

Zichzelf verloochenen

Maandag

1 Timotheüs 6:12-13a

Strijd de goede strijd

Ik wens je Gods zegen, Fred.

Datum gemaakt: 2-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?