Dat we veel waarde hechten aan verbondenheid blijkt uit de behoefte om bij elkaar te horen. Je wilt graag iemand in je nabijheid die je troost en helpt, je aanmoedigt en je met raad en daad bij staat, om maar even een paar dingen te noemen. Als het goed is hebben we allemaal in meer of mindere zin een verbondenheid ervaren met ouders of opvoeders. Daaruit kunnen mooie dingen ontstaan, zoals een jarenlange gezegende relatie met je ouders of pleegouders. Maar ook partners en vriendschappen kunnen een diepe verbondenheid geven. Zo laat verbondenheid een eensgezindheid, saamhorigheid, lotsverbondenheid, solidariteit, sympathie en trouw zien tussen mensen. En dat maakt dat we bij elkaar horen.

  Verbondenheid wil ook zeggen dat je de ander bewust wilt laten delen in alles wat je is toevertrouwd. En hoe meer je je aan de ander toevertrouwd, des te dieper zal de verbondenheid zijn. En dat is nu precies de reden waarom God de Vader zijn Zoon gegeven heeft. Hij wist dat onze horizontale verbondenheid niet kon zonder de verticale verbondenheid met de hemel. En wanneer we het horizontale en het verticale over elkaar heen leggen met elkaar verbinden, dan ontstaat er een kruis. En dat kruis, het offer van Jezus, zal ons helpen om onze verbondenheid aan God en aan elkaar trouw te blijven.

  Dat is ook de reden dat de Psalmist zegt: “Proef, en geniet de goedheid van de HEER”. Met andere woorden, ‘wanneer je het niet probeert, zul je het niet ontdekken’. Het is een uitnodiging waar we al dan niet op in kunnen gaan. Maar ik weet zeker dat wanneer je eenmaal geproefd hebt van de goedheid van de Heer, dat je ook een diepe verbondenheid met Hem zult ervaren. En daar is dat proeven of ervaren zo belangrijk voor. Want wie niet proeft zal niet weten hoe iets smaakt. Daarom zegt God: ‘kom maar, proef maar, en zet voor het eerst of opnieuw die stap van gehoorzaamheid om die eeuwige verbondenheid met Mij te ervaren. Dan begrijpen we ook dat: “gelukkig de mens (is) die bij hem schuilt” PSALM 34:9.

  Maar gaat onze verbondenheid ook zo diep dat wij Ontzag voor God hebben? Nee, ik bedoel niet dat je bang voor God moet zijn. Want ontzag betekent dat je echte eerbied toont, dat je nederig bent in het dienen van God en elkaar. Onze reactie op Gods aanwezigheid in ons leven kan van mens tot mens verschillen maar als het goed is, hebben we één ding gemeen en dat is onze eerbied voor Hem. Omdat we weten dat God in Jezus tot het uiterste is gegaan om ons in Christus een diepe verbondenheid te schenken. Dat is ook Davids conclusie wanneer hij zegt: “Vromen, heb ontzag voor de HEER” PSALM 34:10a.

  En dan zegt David nog iets wat onze verbondenheid met God heel duidelijk maakt. “Wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets” PSALM 34:11. Is dit wel zo? Moeten we dit niet in twijfel trekken? Want het ontbreekt ons misschien wel dagelijks aan dingen waar we God om gebeden hebben. Begrijp me goed, dit is geen belofte dat het ons voor de wind zal gaan. David bedoelt te zeggen, wie in zijn nood tot God roept krijgt een antwoord en soms op een manier die wij zelf niet kunnen bedenken. God weet wat we nodig hebben. Maar wat is in het diepst onze nood. Onze diepste nood is geestelijk. Want een definitieve scheiding tussen God en ons is het meest pijnlijke wat er bestaat. Dan missen we voor altijd, voor eeuwig, onze verbondenheid met de Schepper.

  Natuurlijk willen we graag dat het ons aan niets ontbreekt. Maar zijn bepaalde zaken wel strikt noodzakelijk, of goed voor ons? En wat is de beste tijd om iets van God te ontvangen? Stel dat wat je vraagt helemaal in lijn is met Gods wil, dan kan het zijn dat God ons nog niet verhoort omdat Hij wil dat er een grotere verbondenheid tussen Hem en ons zal groeien. Soms wil God dat we in verbondenheid met Hem ‘nieuwe toewijding’ leren. Maar het blijft een feit, dat wie in verbondenheid met God leeft door Jezus Christus, alles hebt wat je écht nodig hebt.

  Zo blijft God ons opvoeden in alle details van ons leven. Hij zal ons niet vergeten, want daar zijn we Hem te dierbaar voor. Heb jij al geproefd van de goedheid van de Heer?

  Voor meer studie

  Maandag

  Matthéus 18:20

  Ben ik in hun midden

  Dinsdag

  Genesis 17:1

  Leef in verbondenheid met mij

  Woensdag

  Psalm 138:3

  Toen ik u aanriep

  Donderdag

  Psalm 34:10-11

  Ontbreekt het aan niets

  Vrijdag

  Jesaja 45:21

  Lang tevoren aangekondigd

  Zaterdag

  Psalm 46:2-4

  Een betrouwbare hulp

  Zondag

  Johannes 12:27-28

  Hiervoor ben ik juist gekomen

  Maandag

  1 Korintiërs 15:19

  Als wij alleen voor dit leven

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?