Stel dat je heel enthousiast aan iets nieuws begint. Het is een geweldige uitdaging en je stort je er helemaal op. Maar naar verloop van tijd proef je bij je zelf een mate van weerstand. En nog wat later ga je zien dat je veel te hard van stabel bent gelopen. Hierdoor kom je jezelf tegen en ervaar je dat elke vorm van bezieling weg is. Je hebt dan een aantal mogelijkheden, je kunt stoppen maar dan mis je wel geweldige kansen die je niet zo snel terug krijgt. Je kunt mogelijkerwijs een compromis met je zelf sluiten, maar zo zit je niet in elkaar. Dan maar doorgaan met je verstand op nul en maar zien waar het schip strand, ach, hier heb je al zoveel slechte ervaringen mee opgedaan, dat is ook geen optie. En na lang nadenken praat je er maar eens over met iemand want, opgeven is toch moeilijker dan je dacht. Na een goed gesprek kom je tot de ontdekking dat er nog een andere mogelijkheid is. Je moet je opnieuw toewijden. Wel ga er maar aan staan!

  Hoe herkenbaar is dit? En hoe lastig kan het dan zijn door het advies op te volgen om een ‘nieuwe toewijding’ te zoeken? Maar toewijding vraagt veel inzet of overgave, maar ook zelfopoffering en aandacht hebben om je toewijding zuiver te houden. Dat dit veel energie gaat kosten spreekt voor zich. Maar ondanks dat, zo zegt je raadgever, moet je dankbaar zijn dat jij het voorrecht krijgt om hier aan te werken. En ergens verlang je er ook naar om nu toch maar eens te slagen in het leven. Want je hebt al zo lang rondgelopen met het gevoel dat je de echte invulling nog niet gevonden hebt. Er zijn nog ontbrekende schakels in je leven die alles te maken kunnen hebben met een levensstijl die eigenlijk niet bij je past. Bepaalde zaken staan je behoorlijk in de weg. Je voelt je hierdoor niet vrij en verlangt naar vrijheid van schuld en onechtheid in je leven.

  Toewijding, een begrip met een technische uitleg of een besef dat hierdoor een vernieuwde dimensie kan ontstaan in je relatie met jezelf, je naaste én met God? Zoek eens naar de juiste motieven en kijk hoe echt het verlangen is om een toegewijd leven te leiden. Toewijding vraagt van je dat je open en transparant bent en bereid moet zijn om je energie en volledige aandacht aan je doel te geven. Wees daarom eens heel eerlijk aan jouw kant van het beeldscherm. Want er zal heus een aanleiding wezen om er bij jezelf op aan te dringen een ‘betrokken’ mens te zijn. Betrokken bij zaken die nuttig zijn, die iets te betekenen hebben voor je eigenwaarde en je geloofsleven. Toewijding in je geloof is een zaak van het hart. Je moet het willen. Het is een daad van gehoorzaamheid aan God. Misschien wringt hier wel de schoen het meest. En moet je eerst je innerlijke mens, je relatie met God de Vader op orde brengen. Hierbij kun je je afvragen; ‘ben ik een woord of een daad christen? Leef ik in het licht van Gods getuigenis of dien ik mijn eigen ego?’

  Toewijding, een woord wat ons tot daden aanzet? Tot daden die zorgen voor verandering in onze levens? Veranderingen waar de ander op zit te wachten? Hoeveel prikkels geeft ons dit? Hoeveel behoefte bestaat er nog aan echte bezieling en zingeving? Hoe groot is onze wens om dienstbaar te zijn? Of blijven we genoegen nemen met het soort leven wat de consumptie maatschappij aan ons opdringt? Hoe ‘pseudo’ ben jij? Wellicht een pittig vraagje, maar wel serieus bedoelt. Misschien is het de hoogste tijd dat we oude patronen doorbreken en zoeken naar een wezenlijke invulling. Daaruit creëren we mogelijkheden die bijdragen aan Gods invulling met ons leven. Het woord zonde betekent ‘je doel missen’. En hoe waar is het dan door jezelf toe te wijden aan Jezus, dat je nieuwe doelen ontdekt, voor het eerst of bij hernieuwing in je leven?

  Dan ga je eindelijk je bestemming vinden, een bestemming die past in Gods plan met jouw leven. Want het hinken op twee benen dat vermoeit enorm en maakt dat je uitgeput de weg van de minste weerstand kiest. “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten” MATTHEÜS 6:24. Hiermee zegt Jezus dat onze voorkeur moet uitgaan naar zaken met een eeuwigheidswaarde, naar dingen die nuttig zijn. Want wie opgaat in de anonimiteit van het leven houdt op het eind van het leven niets over. Toewijding is de sleutel tot een boeiend en nuttig leven.

  Maar toewijding is iets waar Gods tegenstander een bijzondere hekel aan heeft. Want zo schrijft Paulus ons: “Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus” 2 KORINTIËRS 11:3. Waardoor worden wij afgeleidt? Hoe kunnen wij de verleidingen tot een laagst mogelijk punt beperken? Tot slot nog een duidelijk advies: “Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd” ROMEINEN 12:1-2 HB.

  Ik wens je een fijne dag, Fred

   

  Voor meer studie

     

  Maandag

  Exodus 22:27

  Je mag God niet lasteren

  Dinsdag

  Johannes 4:23-24

  Dus wie hem aanbidt

  Woensdag

  Psalm 90:1-2

  Ons een toevlucht geweest

  Donderdag

  Hebreeën 2:11-12

  Schaamt hij zich er niet voor

  Vrijdag

  Mattheüs 6:24

  en de andere verachten

  Zaterdag

  Jesaja 43:1

  Welnu, dit zegt de HEER

  Zondag

  Jesaja 6:1-3

  Heel de aarde is vervuld

  Maandag

  Hebreeën 12:14

  En leid een heilig leven

   

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?