Toekomst

Week 21 – Hoezo voorspelbaar

Wie aan de toekomst denkt zal zich heel vaak afvragen hoe die eruit zal zien. Dat dit een serieuze aangelegenheid is zien we terug in de vele voorspellingen die er jaarlijks gedaan worden. Iedereen wil weten wat hem of haar te wachten staat. Hiervoor worden allerlei bronnen geraadpleegd, of die bronnen altijd even zuiver zijn, we kunnen beter weten. Nee, serieuze toekomst voorspellingen, je moet van goede huize komen om dit echt te kunnen weten. Zelfs christenen verdiepen zich om de toekomst over Bijbelse zaken te weten. En wie naar een christelijke boekhandel gaat kan veel lectuur kopen over dergelijke onderwerpen. Nu wil ik niet zeggen dat dit allemaal fout of goed is. Maar in de jaren dat ik christen ben heb ik al veel meningen over verschillende onderwerpen voorbij zien komen wat voor de nodige onrust heeft gezorgd, en gemeenten uit elkaar heeft gescheurd.

Waren de Discipelen anders op dit punt? Die hadden ook zo hun vragen en wilden graag weten wanneer het koningschap over Israël hersteld zou worden. Maar het antwoord is wel heel verbazend, want het was niet hun zaak, God de Vader hield dit voor hen verborgen. Het antwoord wat Jezus gaf was niet een openbaring voor de toekomst, maar een opdracht om te werken áán die toekomst. En hiervoor zouden ze de heilige Geest ontvangen. Door die ‘ontvangen Kracht’, zouden ze een getuige zijn van het verlossingswerk van Jezus Christus. Zie HANDELINGEN 1:6-8. Later wanneer Judas, een broer van Jacobus en halfbroer van Jezus, een brief schrijft aan de Joodse christenen en aan de Gemeente van Christus, wil hij hun herinneren aan die taak en opdracht. Hij roept hen op hun leven te bouwen op het fundament van hun geloof en dat ze zich moesten laten leiden bij het bidden door de heilige Geest. Dit was zeker belangrijk gezien de opdracht. Dan konden ze zich ontfermen over hen die twijfels hadden over het geloof in Jezus. Maar ook om anderen te kunnen redden die bijna verloren zijn. VERS 20-23.

Een doeltreffend getuigenis kan mensen bereiken en redden van het oordeel. En hier moeten we niet te licht over denken want dit is een zaak van leven en dood. Onze opdracht is om gezamenlijk te werken aan die opdracht, dat is wat we gemeenschappelijk hebben. Maar als we anderen willen bereiken moeten we zelf eerst weten of we vast staan op het fundament van ons eigen geloof. Is Jezus onze redder? Kennen we Hem als de Heer van ons leven? Kunnen anderen zien dat we als christenen leven? Verspreiden we ons geloof in Jezus Christus? En laten we de zonde niet meer ons gedrag en leven bepalen? Deze zaken zullen uiteindelijk onze toekomst bepalen. Het zal anderen helpen om ook voor Jezus te kiezen en zo hun eigen toekomst veilig te stellen. Dat is Gods verlangen. Dat is werken aan dé toekomst! En let dan eens op de volgende verzen:

“De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen,die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hembehoort de luister, de majesteit, de kracht en demacht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen” JACOBUS VERS 24-25.

Deze verzen laten iets geweldigs zien. De genade en de kracht van God stelt ons in staat om niet ten onder te gaan aan de vele verleidingen. Ook zullen er dwaalleraars komen die ons met andere visie´s over het geloof willen verleiden. Maar wanneer we op God vertrouwen en in Jezus gefundeerd zijn, zullen we stand kunnen houden tegen alles wat ons van ons geloof wil aftrekken. We zullen vatbaar blijven tot het leiden van een ongelovig of zondig leven. Daarom moedigt Judas ons hier aan om standvastig te blijven en te vertrouwen op Gods beloften voor nu én voor de toekomst. Ook al zien we om ons heen een geloofsverval, ons gericht zijn op Jezus zal van ons toekomst gerichte christenen maken met aandacht voor de medemens door de ´ontvangen kracht´ van God. En wat kan er in de toekomst dan nog mis gaan?

Wanneer we in Zijn aanwezigheid zullen zijn zal de toekomst veel mooier zijn dan we ons ooit konden bedenken.

Voor meer studie

Maandag

Judas vers 24-25

Voor struikelen te behoeden

Dinsdag

Romeinen 15:30

Vraag ik u dringend

Woensdag

Jesaja 64:4

Hadden we maar

Donderdag

1 Petrus 5:4

De hoogste herder verschijnt

Vrijdag

Jeremia 33:10-11

En maak het weer als vroeger

Zaterdag

Titus 2:11-15

Gebruik je gezag

Zondag

Openbaring 7:14

Hun kleren wit gewassen

Maandag

Mattheüs 7:13-14

Weinigen weten die te vinden

Ik wens je een fijne dag, Fred

Datum gemaakt: 5-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?