Wie om zich heen kijkt kan zich niet onttrekken aan het feit dat er veel strijd is in dit leven. Op allerlei fronten wordt er gestreden. In landen, in huiskamers, in ziekenhuizen, in opvang situaties of misschien wel op een plekje diep weggestopt in je hart. Het kan ook zijn dat je moet strijden voor je recht vanwege een scheiding of een conflict met iemand. Strijden, wil zoiets zeggen als; ‘Heel erg je best doen om je doel te bereiken’. Dat doel kan heel verschillend zijn zoals bereid zijn om te vechten of bereid zijn om lief te hebben. Bereid zijn om afstand te nemen of bereid zijn om in je hart te sluiten. Een strijd kan een collectief gebeuren zijn maar ook heel erg persoonlijk.

  Wie een kind van God is heeft daar meestal wel een strijd voor moeten leveren. Want je oude leven loslaten en je voegen in het nieuwe leven gaat nu eenmaal niet vanzelf. Dat zien we in de Bijbel en bij andere christenen en als het goed is ook in ons eigen leven. Maar moeten we wel strijdbaar zijn? De Heer zal toch voor ons strijden? Zie EXODUS 14:14; DEUTERONOMIUM 1:30. Ja zeker! Jezus is de strijd aangegaan met elke macht der duisternis om ons vrij te kunnen kopen uit de macht van satan. Maar daar is de satan helemaal niet blij mee. Hij zal zich hier tegen verzetten en ons blijven belagen als een geslepen vechter. Zie 1 PETRUS 5:8. Dat is ook de reden dat Paulus ons wil waarschuwen met de volgende woorden.

  “Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen” EFEZIËRS 6:11-12.

  Of we dat nu leuk vinden of niet, Gods woord zegt ons dat we betrokken zijn bij een geestelijke oorlog. Want ieder kind van God zal het mikpunt zijn van satans aanvallen om dat we de kant van Jezus hebben gekozen. Daarom wil God ons leren om strijdbaar te zijn. Om te leren de geestelijke wapenrusting te hanteren, om zo de aanvallen van de Boze af te kunnen slaan. Maar wat zijn dan die aanvallen?

  Het rijk van satan is een leugenachtig rijk, en de leugen is dan ook één van zijn sterkste wapens. Zo kan hij komen als een engel van het licht, zie 2 CORINTHIËRS 11:14. Daarom moeten we de Waarheid kennen om elke leugen tegen te kunnen spreken. Maar ook ons hart zal hij tot een mikpunt maken om zo onze rechtvaardigmaking in Christus aan te tasten. Maar vergeet nooit, God houdt van ons en in Jezus wil Hij ons elke twijfel vergeven.

  Zijn tactiek is, dat het zinloos is om het evangelie met anderen te delen, ook dit is een leugen. Er zijn wel degelijk mensen die voor Jezus kiezen. Laten we daarom de schoenen van bereidheid aan trekken en met een blijvende motivatie het goede nieuws vertellen, dat God ons in Jezus vrede wil schenken. Dat nieuws is er voor iedereen! Ook al komt er dan tegenstand, het schild van ons geloof zal ons beschermen tegen alle aanvallen. Wie deze opdracht vanuit Gods perspectief beziet, zal over alle nederlagen en tegenstand heen kunnen kijken naar de uiteindelijke overwinning die ons gegeven is door Jezus Christus.

  Laten we dus niet twijfelen aan God of aan Jezus die onze redder is. Laten we vasthouden aan onze overtuiging dat we kinderen van God mogen zijn. Ook al valt het soms zwaar om staande te blijven, we hebben in Jezus de kracht ontvangen om onze strijd te voeren. Laten we ons daarom vasthouden aan Jezus overwinning op het kruis. Laten we vragen of de heilige Geest ons wil helpen te verstaan wat de geestelijke wapenrusting ons wil leren. En wanneer we ons ontmoedigt voelen, denk dan eens aan de woorden van Jezus: “En ik zeg je dit: jij bent Petrus, de rots; en op die rots zal ik mijn gemeente bouwen, en de macht van het dodenrijk zal het tegen haar moeten afleggen” MATTHEÜS 16:18 GNB.

  Voor meer studie

  Maandag

  1 Korintiërs 15:19

  Als wij alleen voor dit leven

  Dinsdag

  Efeziërs 6:11-12

  Onze strijd is niet gericht

  Woensdag

  1 Thessalonicenzen 5:5-6

  Waken en op onze hoede zijn

  Donderdag

  Romeinen 5:5-6

  Toen wij nog hulpeloos waren

  Vrijdag

  Johannes 4:23-24

  Maar er komt een tijd

  Zaterdag

  Mattheüs 10:24-25

  Te worden als zijn leermeester

  Zondag

  Jesaja 25:8

  Doet hij de dood teniet

  Maandag

  Mattheüs 11:28-30

  Dan zal ik jullie rust geven

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?