Rein leven

Week 46 – Tegen de stroom in zwemmen

In deze tijd zijn we niet zo preuts meer, maar is dit ook echt zo. Er is een grote groep mensen die voor hen zelf leven, zij denken in termen als vrijheid en blijheid. Maar wanneer je hier doorheen prikt zijn ze dan werkelijk ‘blij en vrij?’ Of zitten ze vast geketend in een wereld die hen nooit echt gelukkig kan maken? Het is tegenwoordig niet zo eenvoudig om met mensen over dit soort zaken te spreken. Veel zaken die vroeger ondenkbaar waren zijn nu immers bij veel mensen heel gewoon. Dat de reclame en de media ons hierin op een bijna perfecte manier voorgaat, heeft menig wereldburger niet in de gaten. De veelheid aan mis-leiding is nog nooit zo groot geweest als in deze tijd. Doe ik nu moeilijk, ben ik nu een ouderwetse man geworden? Begrijp me goed, ik sta met beide benen in deze wereld maar ik waak er voor om een leven te leiden dat door de wereld gedicteerd wordt. Ga ik dan nooit de fout in, zeker, die maak ik ook. Maar ik wil waakzaam zijn, en leren om de juiste beslissingen te nemen.

Wie tegen de stroom in wil zwemmen, moet een goede zwemmer zijn. Dan moet je veel oefenen en weten hoe de stromingen (wereldse invloeden) lopen. Vroeger kreeg ik een foldertje onder ogen waarop te lezen stond, ‘Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen’. Dat was als waarschuwing bedoeld om niet met al het ‘wereldse leven’ mee te doen. Maar dat was best moeilijk want dan ben je niet zo populair als je vrienden. Als je dan geen goede zwemmer bent dan kun je haast niet anders dan met de stroom mee drijven. Nee om rein te leven moet je jezelf wel oefenen. In de Bijbel staan veel raadgevingen om je te distantiëren van wereldse invloeden.

“Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe sprookjes. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig; het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. Dit is de waarheid, die iedereen zou moeten aannemen” 1 TIMOTHEÜS 4:7-8 HB.

De oefening van de geest is juist wel erg nuttig schrijft Paulus, om ons duidelijk te maken dat een rein leven ons niet komt aanwaaien. Hiervoor moet je trainen. We kunnen de vraag stellen, hoeveel tijd we aan het lichamelijke deel van ons leven besteden. Of deze vraag, wat kent een betere conditie het lichamelijke of het geestelijke deel van ons leven? Hoewel je hier een prachtige combinatie van kunt maken zal bij velen de balans behoorlijk zoek zijn. Omdat we, zoals Paulus het zegt, veel tijd verknoeien aan zinloze bezigheden. Maar past Paulus dit ook toe in zijn eigen leven? Houdt hij zich wel aan de spelregels van zijn eigen boodschap? Kon hij de Bijbelse principes in zijn tijd wel voorrang geven? Hijzelf zegt er dit over:

Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd” 1 KORINTIËRS 9:26-27.

Hoewel een lichamelijke conditie heel belangrijk is richt Paulus zich toch meer op een goede geestelijke ontwikkeling. Daar heb je niet alleen iets aan voor dit leven, maar ook voor het eeuwige leven zal dit nuttig zijn, zo zegt hij. De ontwikkeling van ons geloof zal ertoe bijdragen om beter en reiner te leven. Het zal ons in staat stellen om ons te ontdoen van, de geest der wereld. Vgl. 1 KORINTIËRS 2:6.

Een rein leven heeft alles te maken met keuzes maken. Hoe rennen we in deze wereld rond? Als iemand die geen doel heeft, en het leven maar volgt wat vrienden of de media ons voorspiegelen? Leven we in de biotopen van de ‘beneden wereld’als vuistvechters die in het luchtledigeslaan? 1 Korintiërs 9:26. Of leven we in de hemelsferen, en zoeken we wat boven is, om van daaruit onze koers op aarde te bepalen? Zie Efeziërs 2:6 en COLOSSENZEN 3:1-2. Laten we ons geloof beïnvloeden door de vermogens die God ons heeft gegeven? Zo ja, dan zijn we in staat om geheel anders te zijn want: “gij hebt Christus leren kennen” EFEZIËRS 4:20 NBG.

Tja, rein leven, het komt ons niet aanwaaien. Het woord zelf kent vele betekenissen. Je netjes of eerbaar gedragen. Of waken over je maagdelijkheid. Onberispelijk zijn in je spreken. Eerbaar leven. Zo kunnen er veel zaken zijn die je in het reine moet brengen, tegenover God, jezelf of je naaste(n). En een belangrijke vraag hier is, ‘hoe serieus ga je hier mee om?’ Ja, ik weet het wel, we praten makelijker over die ander dan over onszelf. Maar dan heeft Paulus toch nog een nadenkertje voor ons: “Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt” 1 KORINTIËRS 10:12.

 

 

Ik wens je een fijne dag, Fred

Voor meer studie

 

Maandag

Psalm 37:23-24

Al komt hij ten val

Dinsdag

2 Korintiërs 6:16-17

Raak niets aan dat onrein is

Woensdag

Johannes 15:3

Jullie zijn al rein

Donderdag

Kolossenzen 1:9-11

Bidden wij onophoudelijk

Vrijdag

1 Korintiërs 10:12-13

Geeft u mét de beproeving

Zaterdag

1 Johannes 3:7

Laat niemand u misleiden

Zondag

Jesaja 42:16

Duisternis verander ik in licht

Maandag

Exodus 22:27

Je mag God niet lasteren

Datum gemaakt: 7-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?