Je let ook nooit op hé? Waar zit je met je gedachten? Je moet eens bij de les blijven. Wie kent dergelijke opmerkingen niet. We zijn er denk ik allemaal wel mee opgevoed, thuis,  op school of misschien tijdens je stage. Concentratie noemen we dit. Soms zijn er aanwijsbare redenen waarom je je niet kunt concentreren. Dan kun je niet specifiek je aandacht richten op je partner, je kinderen je werk of iets anders. Dan zijn er andere zaken die teveel energie en aandacht kosten. Zo kunnen pijn en verdriet je leven beheersen en je het zicht op de toekomst of God ontnemen.

  Het kan zijn dat je al tijden rondloopt met de gedachte dat God ver weg is. Dat Hij niet meer neer naar je luistert. O ja, je kunt je van alles bedenken en voor je het weet ga je een heel andere richting op. Je bent dan niet meer op Hem gericht. Maar door het lezen van Psalm 89 kunnen je inzichten, wat dit betreft, aardig veranderen.

  Ons leven zit vol leerprocessen. Dat we dit niet eenvoudig vinden mag duidelijk zijn. Maar wanneer God er voor kiest om situatie’s in ons leven te gebruiken om ons te veranderen, moeten we ons dan verzetten? Mogen we dan gaan rebelleren? Zullen we dan roepen, ‘waarom ik Heer’? Of zullen we ons openstellen voor Gods doel met ons leven? Wanneer we ons gaan richten op God, juist in moeilijke momenten, dan gaan we basisaspecten ontdekken van hoe God met mensen omgaat. Dan zal God ons laten zien wat rechtvaardigheid, liefde en trouw is. Welke processen we ook moeten leren, het zal altijd gedragen worden door Gods rechtvaardigheid, liefde en trouw.

  Wanneer we dit begrijpen, zullen we weer de juiste richting gaan vinden. Dan kunnen we weer verder met ons leven. We weten ons dan weer gedragen door Gods trouw, liefde en rechtvaardigheid. Door leerprocessen ontstaan fundamenten waar we te allen tijde op terug kunnen vallen. Welke fundamenten dit zijn zal afhangen van welke richting we op gaan. De Psalmmist roept ons dit toe:

  “Gelukkig is het volk dat U eert; HERE, zij gaan hun weg met U, in Uw licht.De hele dag prijzen zij Uw naam en dank zij Uw rechtvaardigheid staan zij sterk.Want U bent het kenmerk van hun kracht; door Uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.De HERE beschermt ons en de Heilige God van Israël is onze koning” PSALM 89:16-18 HB.

  “Gelukkig is het volk dat U eert”. Dat getuigt van onze relatie met Hem. Maar er is meer! Het kennen van de juiste richting is óók op weg gaan, in het licht van God. Wat een geweldig fundament zijn we dan aan het bouwen. Dan gaan we leren wat Paulus aan ons schrijft: “dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben” ROMEINEN 8:28 NBG. In die laatste drie woorden, “die God liefhebben”, ligt een sleutel. Die zullen wij moeten hanteren. En we weten, wanneer dit niet lukt, dat we dan opstandig zullen blijven en maar moeilijk de juiste richting kunnen vinden in ons leven.

  Maar wanneer we die sleutel gaan praktiseren, soms tegen beter weten in, dan zullen er vruchten gezien gaan worden van rechtvaardigheid, liefde en trouw. Dan gaan we God weer danken omdat Hij weer richting geeft aan ons bestaan. We kunnen dan weer ‘geestelijk adem’ halen. Dan worden we weer vol van Gods Geest. En dan zullen we, door de kracht van de heilige Geest, dingen tot stand kunnen brengen die onze verwachting te boven gaan. Misschien kan KOLOSSENZEN 3:1-2 ons helpen om de juiste richting te vinden.

  Voor meer studie

  Maandag

  Jacobus 1:19

  Haasten om te luisteren

  Dinsdag

  Handelingen 13:38-39

  Vrijgesproken, mits hij gelooft

  Woensdag

  2 Korintiërs 9:6

  Wie overvloedig zaait

  Donderdag

  Psalm 139:17-18

  Hoe rijk zijn uw gedachten

  Vrijdag

  Psalm 89:16-19

  Juichend roepen zij uw naam

  Zaterdag

  Psalm 69:14

  Richt ik mijn gebed tot u

  Zondag

  Kolossenzen 3:16-17

  Terwijl u God, de Vader, dankt

  Maandag

  Matthéus 11:28-30

  Zullen jullie werkelijk rust vinden

  Ik wens je een fijne dag, Fred