Je luistert ook nooit. Je kunt praten wat je wilt, maar ik luister toch niet. Dergelijke reacties hebben we allemaal wel eens aan moeten horen. Maar brengt het je dichter bij elkaar? Het einde van een dergelijke discussie is dat je er een rot gevoel aan over houd. Wat kunnen de woorden van iemand toch voor veel ellende zorgen.

  Een uitspraak waar je best eens over na kunt denken is; ‘Luisteren is ongehoord moeilijk’. Maar wat luisteren nu met ‘ontmoeting’ te maken heeft? Ik denk heel veel. Een ontmoeting kan de contacten bevorderen tussen individuen en/of groepen. Je ontmoet elkaar dan voor een gerichte actie, zoals een vergadering, sport, samenkomst, enz. Maar bij dit alles is luisteren heel belangrijk. Want hoe vaak gaat het niet mis omdat we niet naar elkaar kunnen luisteren?

  Wie teveel praat en te weinig luistert zorgt ervoor dat de ander denkt dat zijn ideeën minder belangrijker zijn dan die van jou. Dat zorgt vaak voor veel ergernis en boosheid. Door niet te luisteren kunnen we de ander pijn doen. Maar mogen we boos worden omdat we de dialoog niet gewonnen hebben? Of kwaad worden omdat je buiten spel bent gezet? Dat zou dan ‘zelfzuchtige boosheid’ zijn, en daar is nog nooit iemand mee geholpen.

  Het boek JACOBUS geeft ons een wijs advies: “Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren” 1:19. Wat hij ons hier wil leren is dat we de gangbare norm, dat die ander moet luisteren, moeten omdraaien. Eerst luisteren en dan reageren. Let eens op hoe lang je luistert bij een gesprek en hoelang je spreekt. Daar kun je soms veel van leren. Wie luistert, geeft de ander het gevoel dat zijn ideeën en of opvattingen belangrijk zijn wanneer ze met je spreken.

  Luisteren is de les die Jacobus ons voorhoudt. Soms trekken we veel te snel onze conclusies en doen de ander hiermee te kort. Want je begrijpt dan de helft niet wat je verteld wordt. En dat maakt dat er geen echte ontmoeting kan plaatsvinden. Wie de kern van het verhaal mist komt niet dichterbij en kan niet ontmoeten.

  In 1 SAMUËL 3 lezen we het verhaal van Samuël die meende dat hij geroepen werd door Eli. Maar Eli had hem niet geroepen. Daarom gaf Eli hem dit advies: “Ga heen, leg u weer neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek HERE, want uw knecht hoort”. En Samuël deed wat hem was opgedragen, ging weer naar bed en richtte zich op het luisteren naar God. “Toen kwam de HERE, bleef daar staan en riep als de vorige keren: Samuel, Samuel! En Samuel zeide: Spreek, want uw knecht hoort” VERS 9-10.

  Vanaf dat moment had Samuël een ontmoeting met God. Hij leerde Zijn stem kennen en oefende zijn oren om te luisteren naar wat God hem vertelde. Hoe is dit bij ons? Luisteren wij ook om te ontmoeten? Te weten wat er in Gods woord staat is goed, maar het is veel beter ernaar te handelen, er gehoor aan te geven. Het effect van een ‘ontmoeting’ met God kunnen we terugzien in de uitwerking die het heeft op ons dagelijkse leven. Wie luistert kan ontmoeten, en wie ontmoet luistert.

  Daarom zegt Jacobus: “ieder mens moet zich haasten om te luisteren”. Voor hem gaat luisteren altijd boven spreken. Want wie luistert, leert het hart van die ander begrijpen. “Spreek Heer want uw knecht hoort”, wie dit gaat toepassen zal weten wat een echte ontmoeting inhoudt! We willen toch allemaal door God de Vader gekend zijn? Toch allemaal een plaats hebben bij Gods Vaderhart? Een goede ontmoeting met God gewenst.

  Voor meer studie

  Maandag

  Hebreeën 12:22-24

  Bemiddelaar van een nieuw verbond

  Dinsdag

  Jesaja 27:5

  En vrede met mij sluit

  Woensdag

  Romeinen 8:34

  pleit voor ons

  Donderdag

  Romeinen 5:2-3

  Toegang gekregen tot Gods genade

  Vrijdag

  Romeinen 5:6

  Toen wij nog hulpeloos waren

  Zaterdag

  Jesaja 54:4-5

  Wees niet bang

  Zondag

  Lucas 5:8

  Viel hij op zijn knieën

  Maandag

  Jacobus 1:19

  Haasten om te luisteren

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?