Inzet, dit woord kent veel betekenissen. Zo kun je je inzetten voor een bepaald doel of werk, of toewijding in de zorg. Het bedrag waarmee je speelt in een (gok)spel. Maar ook de inzet van hulpverlening, basiszorg of rampenbestrijding. Je kunt ook denken aan een bod op een veiling of leerlingen die veel inzet tonen. Inzet wordt op alle fronten van het maatschappelijk belang gezien. Zo zijn er veel vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een ander en misschien ook wel voor jou. Het ontlast de betaalde krachten die hun werk dan veel specifieker kunnen uitvoeren. Ook in de kerk kunnen we niet zonder de inzet van mensen voor veel werkzaamheden. En laten we eerlijk zijn door onze inzet krijgt de wereld toch een veel beter beeld van wat de kerk behoort te zijn?

  Een geweldig mooi voorbeeld van inzet zien we in deze verzen:

  “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” JOHANNES 15:9-13.

  Maar wanneer je dit leest denk je misschien, gaat dit niet veel te ver? Goed, dat God ons lief heeft daar zijn we wel aan gewend, dat komt ons eigenlijk ook wel goed uit. Maar dat wij in Zijn liefde moeten blijven met alle consequenties van dien, is dat niet een beetje teveel gevraagd? Hoe ver moeten we hierin gaan? Tja, je leven geven voor je vrienden, dat is nogal wat. Dan moet er wel een heel speciale reden zijn, of toch niet?

  Wanneer we blij zijn en het leven lacht ons toe dan kunnen we bijna alles aan. Maar wat als het tegenzit, als gevoelens van onmacht je overvallen? En hoe reageren wij wanneer de uitslag van de Dokter je helemaal van streek maakt? Zakt je inzet voor anderen dan niet helemaal weg? Maar je inzet aan God dan? Wat blijft hier van over? Velen drijven mee op de gevoelens en emoties van de teleurstelling en voelen zich totaal verloren en eenzaam. Heel begrijpelijk zeggen we dan, en dat is ook zo. Maar kunnen we dit voorkomen, kunnen we in dergelijke situaties anders reageren?

  Wie geleerd heeft wat werkelijke inzet inhoud kan boven de golfbewegingen van het leven staan. Die inzet, je toewijding aan God, zal zorgen voor een constructieve relatie met Jezus. Wanneer wij blijven in Zijn liefde, zullen we het geheim hiervan ontdekken, want zegt Jezus: “dan zal je vreugde volkomen zijn”. Dan zal Hij ons helpen zodat we niet wegdrijven bij Hem vandaan. Dan zullen we niet wegzinken in de diepten van onze tegenspoed. Het tegenovergestelde zal dan gebeuren, God zal ons leiden naar ‘ongekende hoogten’, want is dat niet de vervulling van, ‘Gods volkomen liefde in ons’?

  Onze inzet aan Jezus in ons dagelijks leven zal ons in balans houden en zal ons vasthouden wanneer de diepten van deze gevallen schepping ons willen wegspoelen. Dan kunnen we onze inzet aan God en aan elkaar vasthouden. Het is dan mogelijk om elkaar lief te hebben zoals Jezus ons liefheeft. Hoever ging Zijn liefde voor jou en mij? Gelukkig weten we dit en begrijpen we ook het doel hiervan. Want dat was niet om Zichzelf een goede positie te verwerven. Nee, het was om ons te laten begrijpen wat een ‘volkomen liefde’ betekent. Een liefde die bereidt was om Zichzelf totaal op te offeren voor onze redding. Wat een inzet!

  Misschien is het nodig dat we wakker worden geschud door de liefde van Jezus. Zodat we weer gaan begrijpen dat anderen misschien zitten te wachten op onze inzet. Want we hoeven misschien niet letterlijk voor iemand te sterven, maar het laat mij in ieder geval wel weer nadenken over mijn eigen inzet. Laten we weer leren wat dit betekent. Dan zullen we ontdekken dat er zoveel manieren zijn om onze ‘opofferende liefde’ aan anderen te tonen. Denk eens aan iemand die best een luisterend oor, een fijn gesprek of een bemoediging goed kan gebruiken. Er zijn altijd mensen die op de inzet van jouw liefde en talenten zitten te wachten. Toon je inzet maar en je zult versteld staan dat je zoveel te bieden hebt.

  “Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God” EFEZIËRS 5:12.

   

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  Voor meer studie

   

   

  Maandag

  Johannes 15:13

  Er is geen grotere liefde

  Dinsdag

  Psalm 115:1-3

  Hij doet wat hem behaagt

  Woensdag

  Psalm 42:12

  Mijn God die mij ziet en redt

  Donderdag

  Lucas 18:27

  Is mogelijk bij God

  Vrijdag

  Mattheüs 5:5

  Zij zullen getroost worden

  Zaterdag

  Romeinen 8:35

  Wat zal ons scheiden

  Zondag

  2 Petrus 3:9

  Hij wil dat iedereen tot inkeer komt

  Maandag

  Efeziërs 4:3-6

  Eén God en Vader van allen

   

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?