Het leven vinden

Week 38 – Gevonden voorwerpen

Wanneer je iets hebt verloren hebt wil je graag terughebben, meestal ga je dan naar de politie en vraagt of het is aangeven. Zo niet dan laat je het vermiste noteren als een verloren voorwerp. Vervolgens kijk je een paar weken in de krant bij de rubriek verloren voorwerpen. Dat is het enige wat je kunt doen om jouw bezit weer terug te krijgen. Sommigen gaan een stap verder en plaatsen een oproep in een krant.

Stel dat God ook van dergelijke media gebruik zou maken om Zijn verloren schepsels weer terug te vinden. Dan zouden we misschien dit kunnen lezen in een krant;

‘Wie heeft mensen gezien die hun hemelse Vader verloren hebben? Wanneer u hen bent tegengekomen, wellicht in uw eigen familie of kennissenkring, wilt u dan zeggen dat Ik nog steeds op hen wacht? En dat Ik hen geweldig mis. Ze horen bij Mij, en zijn Mij heel dierbaar. Maar sommigen weten dit niet omdat ze in verkeerde handen zijn gevallen. Wanneer u Mij als Vader kent wilt u dan deze verloren mensen bij Mij brengen. U kunt dan zeggen dat dít Mijn Persoonlijke boodschap voor hen is, “Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER”. O ja, ze kunnen dit zelf nalezen in Mijn Boek ‘Handleidingen voor hét Leven’, het staat in SPREUKEN 8:34-35.’

Natuurlijk komen we dergelijke oproepen van God niet in een krant tegen. Nee, hiervoor heeft God ons de Bijbel gegeven. Daarin staan de nodige oproepen om het Leven te vinden. Want, we willen allemaal het maximale uit leven halen, ja toch? En dat mag ook, wat zeg ik, het moet zelfs. Ja, daar kijken we misschien wel van op maar toch is dit zo. Want de ‘Adem’ die ons tot leven heeft gewekt is door God Zelf gegeven. Daarom roept Hij ons op om voor het leven te kiezen en het leven te leven!

Lees maar: “Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezenGENESIS 2:7. En hoewel er veel is misgegaan (de zondeval) en God alle reden had om ons het Leven niet te laten vinden, is Zijn ontferming groter dan Zijn toorn. “Want Ik zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn, anders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken, terwijl Ik toch zelf de levensadem heb gegevenJESAJA 57:16.

Ons lichaam was een levenloos omhulsel maar God Zelf maakte dat wij Leven konden door Zijn Levensadem. Door God is het wat het wezen moest. Tja, maar we zijn wel veel verloren van die ‘Adem’ van God in ons. Goed we kunnen opscheppen dat wat we allemaal bereikt hebben door eigen inspanning is. Maar hebben wij die mogelijkheden geschapen, of wisten wij die alleen maar goed te benutten? Als we hier goed over nadenken weten we dat het leven en de mogelijkheid om dit leven te leven van God komt. Omdat Hij ervoor heeft gekozen om ons te scheppen met alle creatieve gaven om het leven écht te kunnen leven.

Het is voor ons heel belangrijk dat we het leven op de juiste waarde weten te schatten. Dan zullen we weten dat Gods normen en waarden ons leven rijker zullen maken. Dan zullen we ervaren dat Zijn leven in ons meer diepte en inhoud geven, dan alle schatten van deze wereld. Maar ook dat door Jezus Christus ons een eeuwig leven wordt aangeboden. Jezus heeft voor ons die prijs betaald. Door Zijn offer mogen we deel hebben aan een leven dat nooit meer voorbijgaat. Dat is hét leven, Leven in Zijn heerlijkheid, in Zijn Aanwezigheid, in Goddelijke volmaaktheid. Dan leven we in Gods Paradijs zoals Hij dit altijd bedoeld heeft. Weet wel dat God er alles aan gedaan heeft om jou het Leven weer terug te laten vinden. Wil je dit? Die keus is aan jou, aan ons allemaal.

“Vandaag geef ik je de keus tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies toch voor het leven: jullie en je nakomelingen zullen gelukkig zijn” DEUTERONOMIUM 30:19 GNB.

Voor meer studie

 

 

Maandag

Exodus 33:18-19

Ik ben barmhartig

Dinsdag

Spreuken 8:35

Want wie mij vindt

Woensdag

Psalm 76:11

Zal u loven

Donderdag

Psalm 89:6-8

Want wie (..) kan de HEER evenaren

Vrijdag

1 Petrus 4:12-13

U deel hebt aan Christus’ lijden

Zaterdag

Psalm 26:8

Het huis waar u woont heb ik lief

Zondag

1 Petrus 1:6-7

De echtheid blijken van uw geloof

Maandag

1 Petrus 2:21-25

Een voorbeeld gegeven

 

 

Ik wens je een fijne dag, Fred

Datum gemaakt: 5-2-2013
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?