Heiliging

Week 8 – Wat is jou struikelblok?

Heiliging is iets waar we misschien niet zoveel over nadenken. De reden is, denk ik niet zo moeilijk, want onze natuurlijke mens is doorgaans beter ontwikkeld dan de geestelijke mens. En bovendien wat levert heiliging op? Wie over dit onderwerp nadenkt, zal al snel een zekere weerstand voelen. Want een heilig leven leiden kan je het nodige kosten. Het zal je vertellen waar en hoe je veranderen moet. En wat je allemaal uit je leven zult moeten verwijderen. En sommigen denken dat ze heiligheid zelf kunnen creëren door een bepaalde filosofie aan te hangen. Maar een christen weet dat dit alleen maar nep heiligheid oplevert.

Maar wat is heiliging? Je zou het als volgt kunnen samenvatten, ‘Heiliging is jezelf apart zetten voor een zuiver doel’. Dit doel zal altijd te maken hebben met je toewijding aan God de Vader en God de Zoon door de kracht van de heilige Geest. In het Oude testament komen we hier vele voorbeelden van tegen. Denk bijvoorbeeld aan de wijding van Tempel en Priesters. Maar in het Nieuwe Testament zien we dat het bijna altijd gaat om ons geestelijke leven. En voor wie een beetje thuis is in de Bijbel weet dat dit een levenslang proces is.

Nu hoor ik sommigen zeggen; ‘maar we zijn toch al tot heiligen verklaard toen we Jezus aannamen als onze verlosser?’ Vgl. 1 PETRUS 2:9-10. Zeker we zijn: “voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus” lezen we in 1 PETRUS 1:2. Maar let op het gaat hier om, gehoorzaamheid aan Jezus Christus. En 1 THESSALONICENZEN 4:3 zegt: “Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt”.

We kunnen dit vergelijken met een buitenlander die tot Nederlander genaturaliseerd wordt. Volgens de wet gezien zijn ze een Nederlander. Maar het kost jaren om een echte Nederlander te worden zeker als het gaat om taal, gewoonte en zienswijze. Het is dus juist om een christen een heilige te noemen, maar dat betekent niet dat ze zomaar ineens in al hun daden een geheiligd leven leiden. In ons weekthema staat deze tekst:

“Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn” MATTHEÜS 6:22.

Wat dit met heiliging te maken heeft? Wel, alles natuurlijk! Wat het oog ziet kan het lichaam binnenkomen en daar voor problemen zorgen. Maar een helder oog echter zal het lichaam, de innerlijke mens, een andere kijk op ons doen en laten geven. Het gaat hier dus om geestelijk inzicht hebben. Om het licht dat in ons is. Om duidelijk te zien waarvoor God ons op deze aarde wil gebruiken. Om te leren wat er veranderen kan in ons persoonlijk leven. SPREUKEN 20:27 zegt er dit over: “Het licht van de HEER beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten”. We weten allemaal dat oogklachten veel zorgen kunnen geven. Maar ons geestelijke oog, de ogen van ons hart, wanneer die ons geen goed zicht geven kunnen er veel grotere problemen ontstaan. Daarom biedt God ons ogenzalf aan, zie OPENBARING 3:18.

Maar de keuze tot een heilig leven wordt vaak op de proef gesteld. Het wordt ons er niet gemakkelijk op gemaakt. Daarom is het zo belangrijk dat we een zuiver oog hebben. Dan zien en begrijpen we wat God van ons vraagt. En christenen die zichzelf apart zetten, voor Gods doel in hun leven, zullen een heldere kijk hebben om Gods wil te kennen. Daarom is het dienen van God de beste manier om weer helder te gaan zien. Heiliging brengt ‘helderheid’, of ‘duidelijkheid’, in je leven. Je gaat dan veel beter begrijpen dat het een noodzaak is om: “de vrede na (te jagen) met alle mensen en probeer heilig te leven. Wie dat niet doet, zal nooit de Heer zien” HEBREEËN 12:14 GNB. Ik hoop dat je hier eens mee aan de slag gaat, het zal je leven zeker verrijken.

 Voor meer studie

Maandag

Leviticus 20:26

Wees heilig omwille van mij

Dinsdag

Matthéus 6:22

Dus als je oog helder is

Woensdag

Hebreeën 10:10

Voor eens en altijd geheiligd

Donderdag

Jacobus 4:7

Onderwerp u dus aan God

Vrijdag

Jesaja 59:19

De naam van de HEER vrezen

Zaterdag

Psalm 26:2

Doorgrond mij, HEER

Zondag

Johannes 5:24

Waarachtig, ik verzeker u

Maandag

2 Korintiërs 5:18-21

Door Christus met zich verzoend

Ik wens je Gods zegen, Fred

Datum gemaakt: 3-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?