Gods verlangen

Week 9 – Heb jij ook een verlanglijstje?

‘Wat heb jij op je verlanglijstje staan’, met je verjaardag, kerst of een ander heugelijk feit zal deze vraag regelmatig langs komen. Maar we kunnen ook verlangen naar het voorjaar, gezondheid, een relatie en nog zoveel meer. Het is een goede zaak dat we verlangens hebben al worden we niet altijd op onze wenken bediend, en dan zal het belangrijk zijn hoe we hier mee om kunnen gaan.

Ook is het zo dat onze verlangens soms gevoed worden door verkeerde bronnen. Dan ontstaan er ongezonde verlangens waar we ons van moeten bekeren.

We staan er niet altijd bij stil, maar ook God kent verlangens. Nee, niet naar materiële dingen, maar Hij verlangt naar jou en mij. Het spreekt voor zich dat Gods verlangens altijd zuiver zijn. Dit zien we zo overweldigend terug in deze woorden: “Denkt u dat Ik de goddeloze graag zie sterven, vraagt de HERE. Juist niet! Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft” EZECHIËL 18:23 HB. Door de hele Bijbel heen zien we Gods verlangen om ons met Zich te verzoenen.

Verzoening is de kern van dit verlangen. En Hij heeft er alles aan gedaan om Zijn verzoening aan ons bekend te maken. Zo gebruikt God een Paulus die ons dit zegt: “We treden dus op als gezanten van Christus. Het is God zelf die door ons een oproep doet. Voor Christus smeken wij u: laat u met God verzoenen” 2 CORINTHIËRS 5:20 GNB. Paulus draagt Gods verlangen verder de wereld in. En die woorden raken ook ons vandaag en vragen ons om tot verzoening met God te komen. Verzoening betekent dat de vijandschap beëindigd is en er een normale verhouding zal zijn tussen mens en God.

In het Oude Testament waren het de offers die verzoening brachten en in het Nieuwe Testament is het offer van Jezus Christus wat verzoening brengt tussen God en ons. Het offer van Christus herstelde de schade veroorzaakt door ónze zonde. Hierdoor ervaren we vrede met God. Wat een geweldig nieuws. Maar deze boodschap, dat er een vredesverdrag gesloten is op grond van het offer van Christus Jezus, moet wel verder verteld worden.

Dat is Gods verlangen! Die Boodschap mogen we doorgeven.

“Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen” 2 KORINTIËRS 5:19-20.

God heeft ons Zijn verzoening toevertrouwd. De verkondiging laat Hij aan ons over. Hoe gaan we met die verantwoordelijkheid om? We mogen Gods ambassadeurs zijn in de kerk maar ook daarbuiten. Hoe vervullen we die taak? Ik weet dat dit heel persoonlijk is, maar wanneer je Gods boodschap van verzoening en vrede met je meedraagt, kan het niet anders dat je omgeving hier iets van moet merken.

Het was Gods keuze om ons met Zichzelf te verzoenen door Jezus offer. Alleen hierdoor kan Hij onze zonde uitwissen. Zie KOLOSSENZEN 2:14 en EFEZIËRS 2:13-18. Nu zijn we voor God niet langer vreemdelingen meer, maar huisgenoten. Zie EFEZIËRS 2:19. Omdat wij met God verzoend zijn, schenkt Hij ons het voorrecht om Zijn ambassadeurs te zijn. Laat dit voorrecht je niet ontnemen, maar pas het toe in het belang voor anderen. Vraag aan God hoe Hij jou wil inzetten voor de verkondiging van die Verzoening, en laat je inspireren door 1 TIMOTHEÜS 2:1-7. Laat je aanmoedigen zodat jij anderen kunt aansporen om Jezus te erkennen als Redder en Heer.

Voor meer studie

 

Maandag2 Korintiërs 5:18-21Door Christus met zich verzoend
Dinsdag1 Johannes 4:16Wij hebben Gods liefde
Woensdag1 Petrus 1:6-8Zo kan de echtheid blijken
DonderdagPsalm 32:8-11Op jou rust mijn oog
Vrijdag1 Johannes 2:15-17Maar wie Gods wil doet
ZaterdagPsalm 123:3HEER, wees ons genadig
ZondagDeuteronomium 32:11-12Over zijn jongen waakt
MaandagJesaja 62:4Je zult heten Mijn verlangen

 

Ik wens je een fijne dag, Fred

Datum gemaakt: 6-3-2024
Versie: 4
Categorie: Kerst
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?