Soms kan het met belonen heel raar gaan. Stel, je wordt ingehuurd voor een hele dag werken. Het loon is goed, het werk niet te zwaar en de verzorging is prima. Dergelijke werkgevers zijn er niet zoveel. Dus; je doet goed je best want misschien mag je nog eens terugkomen. Rond de klok van elf komt er iemand bij, anders is het werk niet op tijd klaar. Samen klaar je de klus en tegen vijven komt de baas en betaald je wat er is afgesproken. Maar wat schetst de verbazing? De man die een halve dag heeft gewerkt krijgt hetzelfde loon als jou. En met een gevoel van oneerlijk behandeld te zijn spreek je de baas aan. Maar ja, je kunt eigenlijk niets zeggen want je bent goed behandeld en hebt gekregen wat je afgesproken had. Vgl. MATTHEÜS 20:1-16.

  In dit verhaal is God de werkgever en de arbeiders zijn de gelovigen. Deze gelijkenis wil ons iets heel speciaals vertellen. Vaak hebben wij een verkeerd beeld hoe God met mensen omgaat. We denken dat Hij verschil maakt op grond van afkomst of sociale klasse. Maar ook tussen hen die meer tijd aan Gods werk hebben besteed dan bijvoorbeeld een pasbekeerde. In deze gelijkenis gaat het indirect om loon en direct om redding en zien hier het bijzondere van Gods genade. Want laten we eerlijk zijn kunnen wij het eeuwige leven verdienen? En maakt God verschil tussen iemand die ternauwernood gered is en iemand die God vele jaren gediend heeft? Ik hoop dat jij het antwoord kent.

  Veel mensen die we niet zouden verwachten in Gods koninkrijk zullen we er toch tegenkomen. De vermoorde zendeling en zijn moordenaar die berouw toonde en vergeving vond door Jezus’ bloed, zullen naast elkaar zitten. Hoe afwijzend kunnen we staan in dit soort tegenstellingen? Hoe gaan we om met mensen die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen? Vergeet niet je kunt sneller dan je denkt Gods genade aan anderen misgunnen. En ben je dan beter dan die ander, leef je dan meer naar Gods wil? Of ben je het niet eens met God dat het loon van Zijn genade voor iedereen evenveel is? Wanneer dit zo is, moet je eens wat beter kijken naar Gods voorrechten die door Zijn genade in jouw leven zichtbaar zijn geworden.

  Het uitdelen van Gods genade is iets wat de meeste mensen niet zo gemakkelijk afgaat. Wanneer wij iemand beoordelen op grond van gedane feiten, kunnen we heel snel de fout maken om iemand niet waardig te keuren. Wij zouden dus wél dat verschil maken. Geef daarom deze gevoelens aan God en vraag Hem je hart te veranderen zodat je die ander kunt liefhebben.

  Laten we leren Gods genade door te geven aan anderen. Dat kan soms heel wat van je vragen, maar dat is altijd beter dan de genade aan anderen te onthouden. Weten we wel wat de ander van ons verwacht? Weet jij wel wat God van jou verwacht? “De zegen van de HERE maakt rijk” zegt SPREUKEN 10:22 HB. Wat zei Petrus tegen de verlamde man: “Zilver en goud heb ik niet; maar wat ik heb geef ik u: door de kracht van den naam van Jezus Christus den Nazireeër, ga” HANDELINGEN 3:6 LEIDSE VERT. Zo deelde hij de zegen van de Heer die rijk maakt mee aan iemand, die er letterlijk om lag te springen.

  Wanneer we ons meer zouden realiseren hoe enorm God ons gezegend heeft, en dat gaan delen met anderen, zou er dan niet veel minder ellende in onze wereld zijn? Zegeningen zijn alleen een rijkdom als we die gebruiken zoals God ze bedoeld heeft. Denk aan het verhaal uit de gelijkenis. Want ieder mens heeft in Gods ogen recht op het hetzelfde loon, op evenveel genade. Want er is geen aanzien des persoons bij God, laat Paulus ons weten. ROMEINEN 2:11. De vroege en de late werkers krijgen allemaal hetzelfde loon, allemaal evenveel. Zo zullen al Gods kinderen straks leven op de nieuwe aarde en gezegend zijn door nieuwe hemel. Dan zullen al Gods knechten, profeten, heiligen, de kleinen en de groten en allen die Gods naam vrezen het loon mogen ontvangen. OPENBARING 11:18. Dan zullen we allemaal leven overeenkomstig ‘Gods loon’. Wat is jouw loon?

  Voor meer studie

  Maandag

  Mattheüs 20:4

  De betaling zal rechtvaardig zijn

  Dinsdag

  Marcus 10:45

  Als losgeld voor velen

  Woensdag

  Romeinen 6:2

  Nog in zonde kunnen leven

  Donderdag

  Johannes 16:7

  Zal ik hem jullie zenden

  Vrijdag

  Psalm 47:6-7

  Zing voor onze koning

  Zaterdag

  Johannes 1:12

  Wie hem wel ontvingen

  Zondag

  Spreuken 10:22

  De zegen van de HEER maakt rijk

  Maandag

  Openbaring 7:13-15

  Om hem te vereren

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?