Wie een fijn concert heeft bijgewoond zal daar nog lang over doorpraten met anderen. Want het is gewoon heel fijn om aan dingen terug te denken die je goed hebben gedaan. Maar er zijn ook minder leuke dingen en dat willen we maar zo snel mogelijk vergeten. Dit maakt duidelijk dat we positief of negatief over dingen kunnen praten. Wanneer we de Bijbel lezen gaan we ontdekken dat God zelf getuigenis aflegt over wat Hij allemaal geschapen heeft. Hij vertelt hier heel openhartig over en dit getuigenis stopt niet bij de eerste hoofdstukken van Genesis. Heel Gods woord is een doorlopend getuigenis van Zijn daden. Telkens worden we geconfronteerd met Zijn liefde, vergeving en genade. Maar de Bijbel is ook het verhaal van mensen die de werkelijkheid hebben ervaren van dit woord. En ook deze mensen leggen een getuigenis af. De Psalmen staan er vol mee. Prachtige verwoordingen van Gods grootheid en almacht komen hierdoor tot ons.

  “Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, HEER. Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent” PSALM 40:10-11.

  Dit vers maakt duidelijk dat David het goede nieuws van God niet kon verzwijgen. Aan een ieder die het maar horen wil vertelt hij wat God allemaal gedaan heeft. Hij houdt zijn mond niet dicht. Wanneer we hier over nadenken dan kan het niet anders dan dat David een persoonlijke omgang met God kende. En die relatie met God daar getuigde hij over. Het was voor David niet eenvoudig om staande te blijven in het leven. Zijn fouten en de strijd van buitenaf zullen hier zeker een grote rol in hebben gespeeld. Maar ondanks dit alles, zoekt hij Gods bescherming. Hij laat zich telkens weer bemoedigen door Gods grote daden. Welke voorbeelden zitten er hier voor ons in?

  Wanneer we kijken naar ons eigen leven wat is dan ons getuigenis? Heeft dit niet alles te maken hoe wij met God leven. Is er zekerheid dat we zijn kind mogen zijn? En weten we dan ook dat Hij al onze zonden vergeven heeft? Wie dit ervaren heeft draagt Gods getuigenis altijd met zich mee. Zie 1 JOHANNES 5:10-11. En dan kan het niet anders dat je dit op de een of andere manier wilt delen met anderen. In Gods liefde voor ons staat het begrip ‘trouw’ altijd centraal. God is trouw in alles. Dat dit veel verder gaat dan onze trouw zal ons niet verbazen. Wij schieten heel wat keren schromelijk te kort in onze trouw naar de ander of aan elkaar.

  Zo is Gods trouw de dragende kracht van Zijn getuigenis. God getuigt bij monde van Paulus het volgende: “Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet” 2 TIMOTHEÜS 2:13. Wat een geweldige zekerheid. Hoewel Gods trouw op onze trouw lijkt is er toch een beduidend verschil, Gods trouw is volmaakt. Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk en Zijn beloften zijn onherroepelijk. Zijn getuigenis is dat Hij voortdurend van ons houdt, ondanks onze neiging tot zondigen. Wat is ons getuigenis over Hem die alles gegeven heeft, in Jezus zijn Zoon, om ons eeuwig leven te schenken? Wie getuigt verrijkt het leven van een ander en dat van zichzelf. Hoe kun jij tot een zegen zijn?

  Voor meer studie

  Maandag

  Deuteronomium 8:11

  Dat u Hem niet vergeet

  Dinsdag

  Genesis 18:17-18

  Zo gezegend te worden als hij

  Woensdag

  Jesaja 60:20

  Want de HEER zal je

  Donderdag

  1 Korintiërs 2:13-16

  Zoals de Geest het ons leert

  Vrijdag

  Lucas 24:15

  Kwam Jezus zelf naar hen toe

  Zaterdag

  Johannes 17:6

  Uw naam bekendgemaakt

  Zondag

  Filippenzen 2:6-8

  De gestalte aan van een slaaf

  Maandag

  Psalm 40:11

  Ik zwijg niet over uw goedheid

  In wens je Gods zegen, Fred.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?