Vrijspraak is een woord wat in onze wereld niet altijd vrij is van onrecht. Slimme tactieken worden soms toegepast om mensen onterecht te veroordelen of vrij te spreken. Goed we kunnen hier een hele boom over opzetten, maar en dat zullen we allemaal begrijpen, Goddelijke vrijspraak zal nooit gekleurd zijn met oneerlijkheden. Het zal nooit beïnvloed worden, door wat anderen over ons zeggen. God luistert niet naar valse getuigenissen of naar hen die menen te kunnen aantonen hoe goed we zijn. Die informatie zal God nooit gebruiken om ons Zijn vrijheid te geven. Een vrijheid die we niet kunnen kopen of verdienen. Ook al zeggen anderen dat ik een heel goed mens ben, op grond daarvan wordt ik niet vrijgesproken.

  Maar moeten we dan worden vrijgesproken? En zo ja, waarvan dan? Wanneer we goed leven en iedereen het zijne geven verdienen wij toch niet om veroordeeld te worden? Die redernatie is ons in het vlees geschreven en alleen uitgaande van menselijke gevoelens nog wel te verdedigen ook. Maar diep in ons hart weten we dat Gods vrijspraak nodig is om de dieper gelegen lagen van ons leven tot een volledige vrijheid te brengen. Want ook al kunnen we ons verdedigen en zo onszelf vrijpleiten, helemaal schuldvrij zullen we nooit zijn. We zullen geconfronteerd blijven met een ‘innerlijke mens’ die zo ontzettend verlangt naar echte vrijheid.

  “Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David” JESAJA 55:3.

  Alles in dit leven kost geld. Maar in Jesaja 55 gaat het over (hemelse) zaken die niets kosten. Wat God aan ons wil geven is gratis. Dat is een boodschap waar veel mensen nog nooit over nagedacht hebben. Vanwaar die tegenstelling? Alles wat wij kunnen kopen bevredigt alleen onze lichamelijke noden. En hoe goed en nodig sommige dingen ook zijn, ze zullen nooit onze innerlijke behoefte naar echte vrijheid bewerkstelligen. Omdat God dit weet biedt Hij ons iets aan wat gratis is. Namelijk ‘het recht om vrij te zijn’, in de puurste betekenis van het woord. En wat je daarvoor moet doen? “Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven”.

  Toen Jezus die Boodschap ging verkondigen dat mensen vrij konden worden klonk dit een beetje als een ‘politiek manifest’. Zie LUCAS 4:18. De mensen dachten dat Hij hen zou verlossen van alle menselijke onderdrukking. Maar Jezus was niet gekomen om hen te verlossen van de Romeinse overheersing maar, en dat gaat veel dieper, om de mens te verlossen van de geestelijke machten die ons gevangen kunnen houden in zonde (MATTHEÜS 1:21; ROMEINEN 6:18) angst (HEBREEËN 2:15) en dood (ROMEINEN 8:21; 1 KORINTIËRS 15:54).

  Zo verkondigde Jezus ‘Goddelijke vrijspraak’ als de ‘gave van God’ voor iedereen, als de vrucht van het kruis en door de heilige Geest in ons hart openbaar gemaakt. (JOHANNES 16:7-11; ROMEINEN 8:2) Want, en dit is heel belangrijk om te weten, “waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid” 2 KORINTIËRS 3:17. Daarom moeten wij de ‘Goddelijke vrijspraak’ als een geweldig voorrecht gaan zien. Dat is niet een vrijheid om maar te doen wat we willen dan zouden we Gods vrijheid misbruiken. Nee, de vrijheid van God wil zeggen; ‘vrij van zonde, angst en dood, wat leidt tot vrij zijn om goed te doen.

  Maar kunnen we daar wel goed mee omgaan? Soms wel en soms niet. We lopen namelijk altijd het gevaar om onze vrijspraak te verliezen. We kunnen terugvallen in oude gewoontes en religies. Daarom zullen we moeten waken om niet terug te vallen in zelfzuchtige verlangens. Paulus zegt: “Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden GALATEN 5:1 HB. Laat het je niet ontnemen, vrijheid moet tot elke prijs bewaard worden. Dan zul je laten zien dat je echt vrij bent op grond van de Goddelijke vrijspraak. Hoe gebruik jij je vrijheid, in ‘nemende’ of in ‘gevende’ zin?

  Voor meer studie 

  Maandag

  Johannes 5:24

  Wordt geen oordeel uitgesproken

  Dinsdag

  Psalm 47:5-8

  Hij koos voor ons een eigen land

  Woensdag

  Johannes 1:17-18

  Heeft hem doen kennen

  Donderdag

  Johannes 13:34-35

  Zo moeten jullie elkaar liefhebben

  Vrijdag

  Psalm 145:4-5

  Laten zij spreken over de glorie

  Zaterdag

  Spreuken 4:5

  Wijk niet af van wat ik zeg

  Zondag

  Jesaja 55:3

  Luister, en je zult leven

  Maandag

  Hebreeën 11:16

  Ze keken reikhalzend uit

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?