God in ons? Wie hier aan denkt kan het zich soms niet voorstellen dat God hier naar verlangt. Maar dat God bij de mensen wil wonen, zien we al in het Oude Testament in het verhaal van de Tabernakel. Daar was het Gods verlangen om door middel van voorschriften en Priesters de mensen te helpen om een goed en verantwoord leven te leiden, zodat Gods grote daden gezien zouden worden. Goed, we weten hoe vaak en waarom het misging. De belangrijkste reden was en is nog steeds dat wij mensen van nature niet zo hemels gezind zijn. Wij houden meer van het aardse leven en zoeken te weinig het hemelse terwijl we hier wel op gewezen worden. Want: “Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde” KOLOSSENZEN 3:1-2 HB.

  Elk jaar vieren we massaal ons pinksterweekend. We trekken er dan met zijn allen op uit of maken er een luilekker weekend van. Anderen gaan naar een kerkdienst of bezoeken een pinksterconferentie. In deze tijd is er meer verlangen naar de geestelijke betekenis van Pinksteren. Er ontstaat weer meer behoefte naar God in ons. Men wil ervaren hoe wezenlijk God aanwezig kan zijn. Maar kan dat? Kunnen we ‘meer van God ervaren’, in ons leven?  

  Toen de Discipelen de opdracht hadden om te wachten op de uitstorting van de heilige Geest wisten ze niet wat hun te wachten stond. HANDELINGEN 1:4-8. Maar ze wisten wel wat Jezus had gezegd: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen”. Maar hoe zou dit voor hen uitpakken? Zou er nu meer van God in hun leven komen? Zouden ze grotere wonderen doen dan Jezus? JOHANNES 14:12. En welke consequenties zou dit voor hen hebben?

  Stel dat God tegen ons zou zeggen; ‘Wil je meer van Mij in je leven? Wel, ga dan maar zitten wachten en zie dan uit naar wat Ik je zal geven’. Maar wachten ligt ons niet zo. We willen graag ontvangen maar dan wel direct en dan ook nog wat past in wat we willen. Maar wat als je moet wachten en ook nog eens de opdracht krijgt om totaal iets anders te gaan doen dan wat er uit een geestelijke gaventest is gekomen? Kom je dan in opstand? Dien je dan een bezwaarschrift in bij God?

  Dit zien we niet bij de Discipelen. Ze wachten en werden vervuld met de heilige Geest Die hen in vuur en vlam zette. Ging dit ongemerkt, nee er waren veel mensen die dit konden waarnemen. “Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore” HANDELINGEN 2:14 NBG. Door de kracht van Gods Geest hield Petrus een vurig pleidooi van meer van God in het verleden, heden en voor de toekomst. En let dan eens op het resultaat: “Toen de mensen dit hoorden, voelden zij zich heel erg aangesproken en  vroegen aan Petrus en de andere apostelen: "Vrienden, wat moeten wij  doen?" Petrus antwoordde: "U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de Heilige Geest in u wonen” HANDELINGEN 2:37-38 HB.

  Dit is een mooi verhaal voor toen, maar is dit ook voor nu? Iedereen die meer van God wil ontvangen kan elke dag Pinksteren beleven. Maar er wordt wel iets van ons gevraagd namelijk ‘gehoorzaamheid’. Ook dit is Pinksteren. Want het begint met ‘wachten’ en dan ‘ontvangen’ en dan ‘gaan’ waar de heilige Geest je leidt. En dat maakt Pinksteren zo boeiend en spannend. Want God ziet uit naar wat wij met Zijn Boodschap doen. God in ons kan niet zonder de ervaring van Pinksteren, want juist door die Kracht worden we vruchtbaar voor Hem, om Gods grote daden te verkondigen, zie 1 PETRUS 2:9. En in dit alles: “Heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel” JOZUA 22:5.

  Voor meer studie

  Maandag

  Galaten 2:19-20

  Maar Christus leeft in mij

  Dinsdag

  Filippenzen 3:10-12

  Ik wil Christus kennen

  Woensdag

  Psalm 131:1-2

  Mijn ziel tot rust gebracht

  Donderdag

  Jozua 22:5

  Dien hem met hart en ziel

  Vrijdag

  Psalm 116:1-2

  De HEER heb ik lief, hij hoort

  Zaterdag

  Hebreeën 4:16

  Zonder schroom naderen tot de troon

  Zondag

  Johannes 3:3

  Het koninkrijk van God zien

  Maandag

  Mattheüs 20:4

  De betaling zal rechtvaardig zijn

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?